Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp bạo lực, xâm hại trẻ em

Khám phá
Rate this post

Chú thích ảnh
Đến ngày 15/8, sức khỏe bé trai 3 tuổi (huyện Lý Nhân, Hà Nam) nghi bị bạo hành, cho vào ngăn đá đã ổn định, tuy nhiên vẫn còn kích động, sợ hãi. Hình minh họa: BV.

Công văn nêu rõ, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương luôn quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tích cực triển khai công tác bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, nhất là công tác bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em. bạo lực và lạm dụng trẻ em. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, nhất là trẻ nhỏ có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm thiểu tác hại; Để bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 121/2020 / QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội. Hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Quyết định số 23 / QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 1863 / QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025.

Các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em ở ba cấp độ; ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, trợ giúp trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; giao trách nhiệm cho tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp, nhất là ban bảo vệ trẻ em, thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã tham gia nắm tình hình về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. đặc biệt là trong khu vực; kịp thời phát hiện những trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc có người liên quan đến tệ nạn. xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử trong gia đình. , trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình; hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em kiến ​​thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng cha mẹ, người thân. , người chăm sóc trẻ em xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý kịp thời, hiệu quả thông tin, thông báo, tố giác các nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại. có hại.

Bộ cũng đề nghị UBND các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn. hướng đi; xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc nêu trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.