Xác định vai trò chủ đạo của doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Khám phá
Rate this post

Chính sách nào để phát triển doanh nghiệp dân tộc?

Chiều 3/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Công nghiệp Việt Nam. – Viễn thông Quân đội Viettel.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tào Đức Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đến làm việc. Đồng chí cho rằng, đây là dịp để Tập đoàn báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, nhất là những khó khăn, vướng mắc hiện nay của Tập đoàn.

Đồng thời đề xuất một số cơ chế, chính sách mới về phát triển công nghệ cao, chuyển đổi số, đầu tư ra nước ngoài để Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án có thêm thông tin trong quá trình nghiên cứu. , xây dựng đề án, tham mưu chủ trương, chính sách về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương ở Trung ương và địa phương xây dựng Đề án. “Quy hoạch, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đây là dự án quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quyết định đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó có sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp nói riêng.

Để việc hoàn thiện Đề án, cũng như để Nghị quyết ban hành sau này được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, cơ quan thường trực xây dựng Đề án hiểu rằng vai trò, đóng góp, đề xuất của các doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn. rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương mong muốn được nghe báo cáo trực tiếp của các thành viên Ban Chỉ đạo, đặc biệt là Tập đoàn Viettel về những bài học kinh nghiệm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. hiện đại hóa trong thời gian vừa qua; những kiến ​​nghị, đề xuất về chủ trương, chính sách phù hợp trong bối cảnh mới.

Thứ hai, quan điểm của Tập đoàn Viettel về xác định các ngành công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn trong thời gian tới; cũng như đề xuất cơ chế, chính sách xác định doanh nghiệp đầu tàu, nhất là doanh nghiệp nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên các lĩnh vực.

Đề xuất cụ thể hóa chủ trương tăng cường gắn kết giữa công nghiệp dân sự với công nghiệp quốc phòng; cần có cơ chế, chính sách, cách tiếp cận và hỗ trợ nào để phát huy hiệu quả thực chất và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay; những vấn đề cần quyết sách chính trị của Trung ương để giải quyết hoặc xây dựng định hướng phát triển trong thời gian tới …

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Xác định vai trò chủ đạo của doanh nghiệp trong phát triển CNH, HĐH - Ảnh 1.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc

Thứ ba, vai trò chủ đạo của Tập đoàn Viettel đối với nhiệm vụ: Phát triển công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sắp tới là gì? Chính sách nào để phát triển doanh nghiệp dân tộc? ”.

Thứ tư, Nếu mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới của nước ta là “Mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với yêu cầu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, bao trùm” thì cần bổ sung những yếu tố nào , bị xóa hoặc thay đổi?

Các lập luận cho các đề xuất là gì? Nội dung cốt lõi của mô hình mới CNH, HĐH là gì? Đâu là yếu tố then chốt trong mục tiêu tổng thể công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030? Tầm nhìn đến năm 2045 là gì? Mục tiêu / chỉ tiêu cụ thể cần nêu trong Nghị quyết tiếp theo là gì?

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, nêu những vấn đề cần quyết định đường lối chính trị của Ban Chấp hành Trung ương để giải quyết hoặc định hướng phát triển trong thời gian tới; đề xuất ý kiến ​​về nội dung Đề án và những điểm cần làm rõ; Những điểm mới của đề án như: Cần nghiên cứu, xem xét khái niệm và nội hàm của khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh đó, xác định các lĩnh vực trọng tâm như công nghiệp nền tảng, công nghệ cốt lõi để đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp; xác định doanh nghiệp đầu tàu và có cơ chế, chính sách đột phá, nhất là đối với doanh nghiệp Nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên các lĩnh vực …

Đáng chú ý, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao như chưa có cơ chế giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp nhà nước thực hiện một số dự án / nhiệm vụ quan trọng. , thuộc lĩnh vực mới, khó, mở đường, đi đầu; cơ chế, hỗ trợ phối hợp tạo sức mạnh tổng hợp giữa các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong nước để phát triển một số công nghệ / sản phẩm nền tảng, tạo chuyển biến đột phá cho các ngành. ngành công nghiệp.

Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng cơ chế, chính sách theo mô hình hộp cát còn chậm triển khai để tạo điều kiện triển khai các công nghệ, dịch vụ mới nhất, nhất là công nghệ số, công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. ; thể chế hóa quỹ đầu tư mạo hiểm đối với doanh nghiệp Nhà nước … Đây cũng là những tồn tại, vướng mắc đã được xác định trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Xác định vai trò chủ đạo của doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển CNH, HĐH - Ảnh 2.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng phát biểu

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những kết quả, thành tích tích cực mà Tập đoàn Viettel đã đạt được trong những năm qua cũng như những kết quả mà Viettel đã đạt được trong quá trình công nghiệp. hiện đại hóa đất nước.

Viettel là một điển hình về vai trò quan trọng của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một doanh nghiệp có khát vọng lớn, không ngừng vươn lên, bắt nhịp với Cách mạng. công nghiệp lần thứ 4 vươn lên mạnh mẽ ”- ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tập đoàn Viettel cũng là doanh nghiệp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án làm việc trực tiếp, điều này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của Tập đoàn trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là phát triển công nghệ thông tin. , các ngành công nghiệp điện tử và viễn thông; xây dựng hạ tầng kỹ thuật số; phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với công nghiệp nhân dân; phát triển các ngành công nghiệp mới như công nghiệp vũ khí công nghệ cao, công nghiệp an ninh mạng, v.v.

“Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, Viettel sẽ là doanh nghiệp tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, từ đó, lan tỏa ra mọi lĩnh vực; sánh vai là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành viễn thông – công nghệ thông tin – CNTT trong Việt Nam, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ”- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nói.

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, các ý kiến ​​phát biểu tại buổi làm việc khẳng định, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng mạnh mẽ cùng với việc thực thi các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới (RCEP, CPTPP, EVFTA). ) và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới cần thay đổi để phù hợp với bối cảnh. Mới; xác định nội dung cốt lõi của mô hình mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là giải quyết các vấn đề về thể chế để thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.