VPI – Thúc đẩy văn hóa “Đồng cảm – Hợp tác, Tự học hỏi

Khám phá
Rate this post

Từ trước đến nay, nói đến các viện, trung tâm … ở Việt Nam sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến những nơi tập trung một số nhà khoa học nghiên cứu, đào tạo khoa học … nặng về lý thuyết. Tuy nhiên, kể từ khi thành lập đến nay (gần 45 năm), hoạt động nghiên cứu khoa học của VPI gắn liền với sự phát triển của Petrovietnam và các nghiên cứu khoa học đều xuất phát từ nhu cầu của Petrovietnam. Trên thực tế, tất cả chúng cần được áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, quản lý kinh tế, v.v.

VPI - Thúc đẩy văn hóa
VPI xây dựng mô hình dự báo giá xăng dầu trong nước với độ chính xác hơn 90%

Ngược dòng lịch sử, có thể thấy ngay trong quyết định thành lập Viện Dầu khí Việt Nam (Quyết định số 655 / ĐK-QĐ, TC của Tổng cục Dầu khí ngày 22/5/1978) đã nêu rõ các nhiệm vụ: “ Nghiên cứu ứng dụng và cơ bản các công đoạn khoa học kỹ thuật của dầu khí nhằm “phục vụ” hiệu quả và nhanh chóng cho sự phát triển các nhiệm vụ chủ yếu của ngành trên các lĩnh vực công tác: Thăm dò, tìm kiếm, khai thác, lọc hóa dầu theo hướng tự chủ giải quyết tất cả các khâu khoa học kỹ thuật của ngành ”.

Kể từ khi thành lập, VPI đã lần lượt thành lập chi nhánh tại miền Nam với 8 trung tâm chuyên ngành dầu khí như: Trung tâm Phân tích, Xử lý, Phân tích và Tổng hợp số liệu Dầu khí, Phân viện Lọc hóa dầu (PVPro)), Dầu khí. Trung tâm Môi trường và An toàn (CPSE), Trung tâm Nghiên cứu Thăm dò & Khai thác Dầu khí (EPC)… Nơi đây không chỉ quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành. Dầu khí Việt Nam mà còn là nơi thực hiện hầu hết các “đơn hàng” có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao về nâng cao hệ số thu hồi dầu, nghiên cứu nâng cao hiệu quả khoan thăm dò, thử nghiệm… Gần đây là các nghiên cứu khoa học. về quản trị, điều hành, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo trong dự báo giá dầu thô quốc tế, giá xăng dầu trong nước, chuyển đổi số, nghiên cứu sản xuất các dạng năng lượng mới.

Với tinh thần nhà khoa học ứng dụng, nên được sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí về việc tái tạo văn hóa Dầu khí, Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện đã chỉ đạo sát sao, xây dựng kế hoạch chi tiết với nội dung thực hiện văn hóa doanh nghiệp cụ thể, thành lập Ban Văn hóa Doanh nghiệp và phân công đầu mối giữ mối liên hệ với Tập đoàn (thông qua Phòng Văn hóa Thông tin Doanh nghiệp). Theo đó, VPI đã xây dựng và triển khai văn hóa doanh nghiệp đồng bộ, sâu rộng trong toàn Viện, có sự gắn kết giữa các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, từ đó tác động đến nhận thức, tạo chuyển biến trong hành vi, tác phong của mỗi Nhân viên.

Là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, VPI đã sử dụng các ứng dụng trên nền office 365 như Teams, Yammer, Office, Email, tạo fanpage trên facebook… để kịp thời cung cấp thông tin về mọi mặt hoạt động của Viện , đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời đến toàn thể cán bộ, nhân viên của Viện. Ngay cả khi đại dịch Covid-19 hoành hành, VPI vẫn hoạt động bình thường, tổ chức các cuộc họp trực tuyến để nghiên cứu và thảo luận nhằm thúc đẩy văn hóa dầu khí.

VPI - Thúc đẩy văn hóa
VPI và các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình tập huấn dã ngoại kết hợp an sinh xã hội “Áo ấm vùng cao 2021” tại Yên Bái, Hà Giang.

Viện Dầu khí Việt Nam đã đưa 2 văn hóa Đồng cảm – Hợp tác và Tự học – Tự hoàn thiện vào Thỏa ước lao động tập thể. Trong đó: Đồng cảm – Hợp tác thể hiện lợi ích cho người lao động. Từ đó, thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu và cảm thông đối với người lao động và gia đình họ bằng những hành động thiết thực như tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho câu lạc bộ. Bộ phận thể dục thể thao trong Viện. Còn “Tự học – Tự hoàn thiện” là phong trào mạnh mẽ của học viên thường xuyên được lãnh đạo Viện coi trọng, luôn xét thưởng đột xuất khi người lao động đạt được sáng kiến, sáng chế, thành tích. mở to.

Mặt khác, VPI cũng tổng hợp, rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định trong xử lý, giải quyết công việc thành bộ quy chế quản trị làm cơ sở xây dựng văn hóa thực thi công việc, tuân thủ và hiệu quả. : Xây dựng và cập nhật sổ tay tài liệu quản lý nội bộ, Sổ tay Văn hóa VPI, xây dựng cơ sở dữ liệu về Petrovietnam và văn hóa VPI, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cập nhật thành các hình thức (trình bày, báo cáo, chữ ký điện tử, email, v.v.)

Hàng năm, Công đoàn cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam phối hợp với Phòng Văn hóa Doanh nghiệp thường xuyên triển khai phong trào áp dụng 5S tại đơn vị. Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền về vai trò và lợi ích của việc áp dụng 5S tại nơi làm việc và tại gia đình của mỗi cán bộ, công nhân viên. VPI cũng đã xây dựng bộ năng lực và chương trình đào tạo dựa trên năng lực cho các trưởng bộ phận, bao gồm năng lực chuyên môn và năng lực mềm. Đặc biệt, Viện đã mua tài khoản của nền tảng tự học trực tuyến lớn nhất thế giới Coursera và cấp cho một số nhân sự Hạt nhân (có cam kết đạt chứng chỉ) và thiết lập hệ thống E-Learning nội bộ. dựa trên phần mềm học trực tuyến moodle và hướng dẫn của cán bộ Viện Tự Học, hiện đang tiếp tục bổ sung các khóa học vào hệ thống.

Ảnh trụ sở Viện Dầu khí Việt Nam hiện nay, https://tinhtexaydung.petrotimes.vn
Viện Dầu khí Việt Nam với sứ mệnh phục vụ sự phát triển toàn diện của ngành Dầu khí.

Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Dầu khí Việt Nam, Phòng Văn hóa Doanh nghiệp đã phối hợp với Văn phòng Đảng, Đoàn thể và một số chi bộ trong Đảng bộ Viện tổ chức sinh hoạt chi bộ gắn với truyền thống các nét văn hóa. VPI / Petrovietnam đang thực hiện. Cùng với đó, Ban Văn hóa Doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) tổ chức các hoạt động trực tuyến thường xuyên tuyên truyền về văn hóa của VPI và Petrovietnam.

Có thể thấy, với tinh thần “khoa học vì sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam”, VPI là đơn vị luôn bám sát kế hoạch triển khai và chỉ đạo của Petrovietnam, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện tái tạo Văn hóa Dầu khí. Sự phối hợp chặt chẽ, nhất quán từ chỉ đạo đến thực hiện của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện với Phòng Văn hóa Doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể của Viện đã tổ chức thành công các hoạt động đa dạng như: Hội nghị, tọa đàm, chia sẻ giữa Lãnh đạo Viện và toàn thể CBCNV. , các cuộc thi trực tuyến / trực tiếp lồng ghép nội dung truyền tải văn hóa, lịch sử của Petrovietnam và VPI.

Thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published.