Văn hóa tập thể dưới góc độ tâm lý học văn hóa – Tâm lý học khám phá – Tâm lý học khám phá

Cross-Cultural Psychology Khám phá
Rate this post

Các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể nhấn mạnh nhu cầu và mục tiêu của nhóm hơn là nhu cầu và mong muốn của cá nhân. Trong những nền văn hóa này, mối quan hệ với các thành viên khác trong nhóm và sự liên kết giữa mọi người đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định bản sắc của một cá nhân. Các nền văn hóa châu Á, Trung-Nam Mỹ và châu Phi thường mang tính tập thể.

Văn hóa tập thể nhấn mạnh nhu cầu và mục tiêu của cả nhóm hơn là nhu cầu và mong muốn của mỗi cá nhân. Trong những nền văn hóa như vậy, mối quan hệ với các thành viên khác trong nhóm và sự liên kết giữa mọi người với nhau đóng vai trò trung tâm trong bản sắc của mỗi người. Các nền văn hóa ở Châu Á, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Châu Phi có xu hướng tập thể hóa nhiều hơn.

2016-12-social-metrics-485x278.jpg
Nguồn: Quản lý đoàn kết

Đặc điểm của các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể. Đặc điểm văn hóa tập thể

Một số đặc điểm chung của các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể: Một số đặc điểm chung của các nền văn hóa tập thể bao gồm:

Các chuẩn mực xã hội tập trung vào việc thúc đẩy thái độ sống vì người khác và đặt nhu cầu cộng đồng lên trên nhu cầu cá nhân. Các quy tắc xã hội tập trung vào việc thúc đẩy lòng vị tha và đặt nhu cầu cộng đồng lên trước nhu cầu cá nhân

– Làm việc theo nhóm và hỗ trợ người khác là điều tối quan trọng. Làm việc theo nhóm và hỗ trợ những người khác là điều cần thiết

– Khuyến khích mọi người làm những điều tốt nhất cho xã hội. Mọi người được khuyến khích làm những gì tốt nhất cho xã hội

– Gia đình và cộng đồng là trung tâm. Gia đình và cộng đồng có vai trò trung tâm

culture1-1-d8ec27d5cbb74029
Nguồn: Sevendaysvt.com

Trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể, mọi người được coi là “tốt” nếu họ hào phóng, hữu ích, đáng tin cậy và chú ý đến nhu cầu của người khác. Điều này trái ngược với các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân, nơi mọi người thường chú trọng nhiều hơn đến các đặc điểm cá nhân như sự quyết đoán và độc lập.

Trong các nền văn hóa tập thể, mọi người được coi là “tốt” nếu họ hào phóng, hữu ích, đáng tin cậy và chú ý đến nhu cầu của người khác. Điều này trái ngược với các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân thường chú trọng nhiều hơn đến các đặc điểm như tính quyết đoán và tính độc lập.

Một số quốc gia được coi là theo chủ nghĩa tập thể là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Venezuela, Guatemala, Indonesia, Ecuador, Argentina, Brazil và Ấn Độ.

Một số quốc gia được coi là tập thể bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Venezuela, Guatemala, Indonesia, Ecuador, Argentina, Brazil và Ấn Độ.

Sự khác biệt giữa Văn hóa Tập thể và Văn hóa Cá nhân là gì? Văn hóa theo chủ nghĩa tập thể khác với văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân như thế nào

Văn hóa tập thể thường tương phản với văn hóa cá nhân. Trong khi chủ nghĩa tập thể nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng thì chủ nghĩa cá nhân lại tập trung nhiều hơn vào quyền và lợi ích của mỗi người. Sự đoàn kết và không ích kỷ là những đặc điểm thường thấy trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể; Tính độc lập và bản sắc của mỗi cá nhân được nhấn mạnh nhiều hơn trong văn hóa cá nhân.

Các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể thường tương phản với các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân. Trong khi chủ nghĩa tập thể nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng, thì chủ nghĩa cá nhân lại tập trung vào quyền và mối quan tâm của mỗi người. Nơi mà sự đoàn kết và vị tha là những đặc điểm được coi trọng trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể, thì tính độc lập và bản sắc cá nhân lại được nhấn mạnh rất nhiều trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân.

Những khác biệt văn hóa này cực kỳ phổ biến và có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của hoạt động xã hội. Cách mọi người mua sắm, ăn mặc, học tập và kinh doanh đều có thể bị ảnh hưởng bởi việc họ đến từ nền văn hóa cá nhân hay tập thể. Ví dụ, những người lao động sống trong một nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể có thể hy sinh hạnh phúc cá nhân của họ vì lợi ích lớn hơn của nhóm. Mặt khác, những người thuộc các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân, cảm thấy rằng cuộc sống và mục tiêu của chính họ là trọng tâm chính.

Những khác biệt văn hóa này có sức lan tỏa và có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cách xã hội vận hành. Cách mọi người mua sắm, ăn mặc, học tập và tiến hành kinh doanh đều có thể bị ảnh hưởng bởi việc họ đến từ nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể hay chủ nghĩa cá nhân. Ví dụ, những người lao động sống trong nền văn hóa tập thể có thể cố gắng hy sinh hạnh phúc của bản thân vì lợi ích lớn hơn của tập thể. Mặt khác, những người đến từ các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân, có thể cảm thấy rằng hạnh phúc và mục tiêu của chính họ có sức nặng lớn hơn.

Văn hóa theo chủ nghĩa tập thể ảnh hưởng đến hành vi như thế nào? Làm thế nào các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể ảnh hưởng đến hành vi

Các nhà tâm lý học văn hóa nghiên cứu ảnh hưởng của sự khác biệt văn hóa trên các khía cạnh khác nhau của hành vi. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng văn hóa ảnh hưởng đến cách mọi người hành xử và cách họ nhận thức về bản thân. Những người thuộc các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân có thể mô tả bản thân dựa trên các đặc điểm tính cách và đặc điểm cá nhân, chẳng hạn như “Tôi là một người thông minh, hài hước, tốt bụng và khỏe khoắn”. Những người thuộc các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể sẽ nói về bản thân dựa trên các vai trò và mối quan hệ xã hội, như “Tôi là một đứa trẻ, một người anh em và một người bạn tốt”.

Các nhà tâm lý học đa văn hóa nghiên cứu cách thức mà sự khác biệt văn hóa này tác động đến các khía cạnh khác nhau của hành vi. Các nghiên cứu cho rằng văn hóa ảnh hưởng đến cách mọi người cư xử, cũng như quan niệm về bản thân của họ. Những người trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân có thể mô tả bản thân bằng các đặc điểm và tính cách, ví dụ: “Tôi thông minh, hài hước, thể thao và tốt bụng”. Những người đến từ các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể có nhiều khả năng sẽ mô tả bản thân về các mối quan hệ xã hội và vai trò của họ, ví dụ: “Tôi là một người con tốt, một người anh em và một người bạn tốt”.

Văn hóa tập thể cũng liên quan đến cái gọi là biến động mối quan hệ thấp, một thuật ngữ được sử dụng để mô tả số lượng cơ hội hình thành mối quan hệ mà một cá nhân có với người mà họ chọn. Mối quan hệ ít biến động có nghĩa là mọi người có mối quan hệ ổn định, bền chặt và lâu dài. Những mối quan hệ này thường được định hình bởi các yếu tố như gia đình và khu vực địa lý hơn là sự lựa chọn của cá nhân. Trong một nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể, thật khó để xây dựng mối quan hệ với những người mới, một phần vì nói chung rất khó để gặp họ. Những người lạ sẽ luôn xa lạ với những người đến từ một nền văn hóa tập thể so với những người từ một nền văn hóa cá nhân.

Các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể cũng liên quan đến tính di động quan hệ thấpmột thuật ngữ để mô tả các cá nhân trong xã hội có bao nhiêu cơ hội trong việc hình thành các mối quan hệ với những người mà họ lựa chọn. Tính di động trong quan hệ thấp có nghĩa là các mối quan hệ mà mọi người có là ổn định, bền chặt và lâu dài. Những mối quan hệ này thường được hình thành do các yếu tố như gia đình và khu vực địa lý hơn là sự lựa chọn cá nhân. Trong một nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể, thật khó để xây dựng mối quan hệ với những người mới, một phần vì nhìn chung khó gặp hơn. Những người lạ có nhiều khả năng trở thành người lạ đối với những người đến từ một nền văn hóa tập thể hơn là với những người đến từ các nền văn hóa chủ nghĩa cá nhân.

Ngoài ra, duy trì sự hài hòa trong mối quan hệ với những người khác là điều tối quan trọng trong một nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể. Điều này có thể là do những mối quan hệ này tồn tại quá lâu và rất khó thay đổi, nên việc không giữ được hòa khí là dấu hiệu của sự bất hạnh cho mọi người trong mối quan hệ.

Ngoài ra, duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ giữa các cá nhân là điều quan trọng hàng đầu trong một nền văn hóa tập thể. Điều này có thể là do những mối quan hệ này rất lâu dài và cực kỳ khó thay đổi, không giữ được hòa bình có thể gây bất hạnh cho tất cả những người có liên quan.

1471270897-pencil-index.jpg
Nguồn: Cơ học phổ biến

Sự khác biệt về văn hóa cũng ảnh hưởng đến động lực để đứng lên trở nên khác biệt hoặc ngồi lại để hòa nhập với nhóm. Trong một thử nghiệm, những người tham gia từ Nhật Bản và Hoa Kỳ được yêu cầu chọn một chiếc bút. Hầu hết các bút đều có màu giống nhau, chỉ một số ít có màu khác. Hầu hết những người Mỹ tham gia đều chọn màu sắc hiếm hơn. Mặt khác, những người tham gia Nhật Bản đã chọn rất nhiều loại cây có cùng màu sắc, mặc dù họ có chút ưa thích các loại cây trồng thiểu số. Một nguyên nhân khác dẫn đến hiện tượng này có thể là do người Nhật xuất thân từ nền văn hóa tập thể, vì vậy họ tự nhiên coi trọng sự hòa hợp với người khác hơn là sở thích cá nhân và do đó họ chấp nhận chọn những chiếc bút bình dân và để lại những chiếc hiếm hơn cho những ai thực sự muốn.

Sự khác biệt về văn hóa cũng ảnh hưởng đến động lực để trở nên nổi bật hoặc hòa nhập với những người còn lại trong nhóm. Trong một thử nghiệm, những người tham gia đến từ các nền văn hóa Mỹ và Nhật Bản được yêu cầu chọn một chiếc bút. Hầu hết các bút đều có màu giống nhau, với một số tùy chọn có màu sắc khác nhau. Hầu hết những người Mỹ tham gia đã chọn những chiếc bút màu hiếm hơn. Mặt khác, những người tham gia cuộc thi Nhật Bản có nhiều khả năng chọn loại bút màu phổ biến nhất, mặc dù họ thích các loại bút thiểu số hơn. Một lý do khác cho điều này có thể là do, xuất phát từ một nền văn hóa tập thể, những người tham gia Nhật Bản theo bản năng coi trọng sự hòa hợp giữa các cá nhân trên sở thích cá nhân và do đó đã chọn hành vi không phản cảm là để lại những chiếc bút hiếm hơn cho những người khác có thể muốn chúng.

tay012015-800x500.jpg
Nguồn: personalliberty.com

Tham khảo. Xem nguồn bài viết

Kito M, Yuki M, Thomson R. Tính di động tương đối và các mối quan hệ chặt chẽ: Phương pháp tiếp cận xã hội học để giải thích sự khác biệt giữa các nền văn hóa. Nhưng môi quan hệ ca nhân. Tháng 3 năm 2017; 24 (1): 114-130. doi: 10.1111 / pere.12174.

Yamagishi T, Hashimoto H, Schug J. Tùy chọn chiến lược so với chiến lược như giải thích cho hành vi theo văn hóa cụ thể. Khoa học Tâm lý. 2008; 19: 579584. doi: 10.1111 / j.1467-9280.2008.02126.x.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/what-are-collectivistic-cultures-2794962

Như Trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.