Ủy ban Dân tộc gặp mặt cán bộ hưu trí năm 2022

Khám phá
Rate this post

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Thường trực UBND xã Hầu A Lềnh và nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBND tỉnh Bế Trường Thành - Trưởng Ban Hưu trí Thường trực UBND tỉnh. Ban TTND đồng chủ trì cuộc họp.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Thường trực UBND xã Hầu A Lềnh và nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBND tỉnh Bế Trường Thành – Trưởng Ban Hưu trí Thường trực UBND tỉnh. Ban TTND đồng chủ trì cuộc họp.

Cùng dự còn có Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nông Quốc Tuấn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thường trực VKSNDTC các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo các phòng, ban, công chức, viên chức, người lao động VKSNDTC qua các thời kỳ; cùng sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban.

Ngày 24 tháng 4 năm 1995, theo nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Uỷ ban nhân dân xã miền núi (nay là Uỷ ban nhân dân xã miền núi) được nghỉ hưu với sự đồng ý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban. Ban liên lạc cán bộ hưu trí của UBND xã và miền núi được thành lập do đồng chí Nhị Quý, nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc Trung ương, Phó Chủ nhiệm UBKT Chính phủ làm Trưởng ban. dành cho dân tộc thiểu số. Đây là tổ chức tự nguyện của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBND xã đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội.

Một số hoạt động chính của Ban liên lạc hàng năm như: Lãnh đạo Ban gặp mặt đầu xuân toàn thể cán bộ hưu trí; gặp mặt toàn thể cán bộ hưu trí ngày 19/5; tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, thăm hỏi, nghe thông tin về chính sách dân tộc và công tác dân tộc; thăm hỏi hưu trí khi ốm đau và dự lễ tang theo quy định…

Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Bế Trường Thanh trao Quyết định thành lập Tổ cán bộ hưu trí của Thường trực UBNDTP.
Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Bế Trường Thanh trao Quyết định thành lập Tổ cán bộ hưu trí của Thường trực UBNDTP.

Ngày 11/12/2018, Thường trực Ban liên lạc đã họp kiện toàn tổ chức Ban liên lạc cán bộ hưu trí của Thành ủy tại Hà Nội. Theo đó, ông Bế Trường Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thường trực UBKT làm Trưởng Ban liên lạc. Hiện nay, Ban liên lạc gồm 10 thành viên.

Tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc đề nghị Bộ trưởng, Trưởng ban Thường trực Hội quan tâm, tạo điều kiện để tiếp tục duy trì tổ chức: Họp mặt ngày truyền thống; gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nghỉ hưu tại Hà Nội vào tháng 5 hàng năm, gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946); duy trì việc tổ chức mừng thọ các cụ từ 80 tuổi trở lên; tham gia tọa đàm đóng góp ý kiến ​​về chính sách dân tộc và công tác dân tộc; tạo điều kiện đi thăm các vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ…

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ: Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với nguồn kinh phí và quỹ hội hạn hẹp, Ban liên lạc đã duy trì và phát triển các hoạt động quan trọng như: Xây dựng quy chế, điều lệ, phương hướng hoạt động; tạo mối quan hệ, sự gắn kết, gắn bó… các thành viên.

Để có được những thành công trên, không chỉ từ sự cố gắng, nỗ lực của các đồng chí trong Ban liên lạc mà còn có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Thường trực VKSNDTC qua các thời kỳ. Một số ý kiến ​​đề nghị UBGSTCQG quan tâm xây dựng Ban Truyền thống cơ quan làm công tác dân tộc; tạo điều kiện bố trí phòng hoạt động cho Ban liên lạc tại trụ sở…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thông tin thêm về tình hình công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian qua. Theo đó, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi có những chuyển biến tích cực, đúng hướng; An sinh xã hội được đảm bảo, đồng bào các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước …

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và ngày càng được hoàn thiện, cụ thể hóa trong các Nghị quyết của Đảng; Quốc hội ban hành hệ thống chính sách pháp luật; Chính phủ cụ thể hóa bằng các chính sách; cơ quan làm công tác dân tộc tham mưu cho Chính phủ, chính quyền các cấp triển khai kịp thời các chính sách.

Công tác dân tộc, chính sách dân tộc tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, trong đó nhấn mạnh cần có chương trình đột phá, giải pháp cụ thể để nâng cao đời sống. kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, đây là điểm khởi đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc và miền núi (Chương trình mục tiêu quốc gia) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua.

Năm 2021, kế thừa những kết quả của giai đoạn trước, Ban Thường vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng: thể chế hóa, cụ thể hóa và ban hành. các tài liệu liên quan đến việc thực hiện CTMTQG; tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc và đề xuất Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc trong thời kỳ mới; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và đối ngoại …

Về nhiệm vụ năm 2022, Ủy ban sẽ tập trung: Hoàn thiện Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các dân tộc Việt Nam; tổng hợp Nghị định 05 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05; tổ chức lễ tôn vinh người có uy tín, trí thức các dân tộc thiểu số; tổ chức Lễ tôn vinh học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022; Tổ chức Lễ tôn vinh doanh nhân, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu khởi nghiệp…

Các đại biểu tham dự cuộc họp
Các đại biểu tham dự cuộc họp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND xã Hầu A Lềnh mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí cán bộ hưu trí tiếp tục đóng góp cho công tác dân tộc bằng các giải pháp, kế hoạch, thông tin liên quan đến việc thực hiện chính sách của UBND tỉnh. Đảng và Nhà nước thực hiện công tác dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, người hưu trí cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến gia đình và xã hội về công tác phòng chống dịch tại nơi mình sinh sống; tổ chức hoạt động của Ban liên lạc và các tổ hưu trí ngày càng hiệu quả…

“Bài học lòng dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân tộc”

Leave a Reply

Your email address will not be published.