TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 nền kinh tế số sẽ đóng góp 25% GRDP

Khám phá
Rate this post

Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế số, với mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số đóng góp khoảng 25% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nến vừa ký ban hành Chỉ thị 17-CT / TU về đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Tại Chỉ thị này, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan cấp ủy, chính quyền thành phố; HĐND TP.HCM và các quận, huyện thực hiện chuyển đổi số thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh vào năm 2025.

Theo Chỉ thị 17, lãnh đạo HĐND TP.HCM được giao chủ động có các giải pháp chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả cho hoạt động của HĐND TP. Đồng thời, quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số.

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được giao xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình chuyển đổi số và đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Cơ quan này cũng được giao giám sát cả vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chuyển đổi số.Cổng thông tin chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh
Cổng thông tin chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật đầy đủ các chương trình chuyển đổi số của thành phố

Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo từng đơn vị, cơ quan trong toàn hệ thống đề ra kế hoạch hành động cụ thể, định lượng thời gian thực hiện chuyển đổi số và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị. thông minh.

Ngoài ra, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực gắn với chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống dữ liệu tích hợp, liên thông, đặc biệt là dữ liệu về dân số, quy hoạch, giao thông, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở … Trong quá trình chuyển đổi số, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước, cung cấp các tiện ích, dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. và các doanh nghiệp.

Ngoài ra, UBND TP được giao thực hiện các giải pháp thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế, xã hội số. con số. Khuyến khích các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, khoa học và công nghệ tích cực đầu tư, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cung cấp các dịch vụ số thiết yếu.

Đối với các quận, huyện và TP Thủ Đức, việc chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh trên địa bàn được thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đảm bảo chia sẻ dữ liệu và an toàn thông tin. đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Năm 2022, Tp. Hồ Chí Minh đã đề xuất nhiều giải pháp chuyển đổi số, bước đầu khai thác dữ liệu dùng chung, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và một số tiện ích trong lĩnh vực quy hoạch, giao thông, giáo dục. , Y khoa…

Từ nay đến năm 2025, TP.HCM tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực và đẩy mạnh phát triển kinh tế số, mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số đóng góp khoảng 25% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). ). địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published.