Tôi có thể xem thông tin về các dự án nhà ở xã hội ở đâu?

Khám phá
Rate this post

Nhà ở xã hội đang thu hút sự quan tâm của nhiều người hiện nay, đặc biệt là những người có thu nhập thấp có nhu cầu mua nhà ở. Vậy người dân có thể tra cứu, tham khảo thông tin về các dự án nhà ở xã hội ở đâu?

Câu trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, để được mua nhà ở xã hội, người mua phải đảm bảo đúng đối tượng quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014 và có đủ các điều kiện về nhà ở, nơi ở và nhà ở. thu nhập quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014; Điều 22 Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021) / NĐ-CP ngày Ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ). Đặc biệt:

Đối tượng được mua nhà ở xã hội

Theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014, các đối tượng sau đây nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 51 thì được mua nhà ở xã hội:

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Hộ nghèo, hộ cận nghèo ở nông thôn

3. Hộ gia đình ở nông thôn vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu

4. Người có thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở đô thị

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.

7. Cán bộ, công chức, viên chức

8. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 81 Luật Nhà ở 2014 (người về ở nếu không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do vi phạm theo quy định) chưa có nhà ở nơi ở, sau khi trả lại nhà ở công vụ, cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người đó sinh sống để giải quyết. hình thức cụ thể để giải quyết việc cho thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội)

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng và dạy nghề; Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập

10. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Điều kiện mua nhà ở xã hội

Điều 51. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và Điều 52. Đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Nghị định 99/2015 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014.

Điều kiện nhà ở: Không có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích sử dụng dưới 10 m2 sàn / người hoặc là nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở và đất. dưới mọi hình thức.

– Điều kiện cư trú: Trường hợp mua nhà ở phải có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú nhưng đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án phát triển nhà ở xã hội – chung cư.

Điều kiện thu nhập: Người có thu nhập thấp là đối tượng không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định về thuế thu nhập cá nhân; người thuộc hộ gia đình nghèo là người thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Chính phủ. Đối tượng bảo trợ xã hội còn phải có xác nhận của UBND phường, thị trấn nơi cư trú. Sinh viên chỉ được phép thuê.

Cách xem thông tin dự án nhà ở xã hội

– Đối với dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách:

Người mua có thể tiếp cận thông tin về các dự án nhà ở xã hội (bao gồm: Tên dự án; chủ đầu tư dự án; địa điểm xây dựng dự án; địa chỉ liên hệ, địa chỉ nộp hồ sơ; Tiến độ thực hiện dự án; quy mô dự án; số lượng căn hộ (bao gồm: Số lượng căn hộ để bán, số lượng căn hộ cho thuê, số lượng căn hộ cho thuê mua); căn hộ khu vực; giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua (tạm tính) đối với từng loại căn hộ; thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký và các nội dung liên quan khác) ở trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnhSở Xây dựng, Bộ Xây dựng, cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương, sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư hoặc trang thông tin điện tử về nhà ở xã hội (nếu có) (quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật Nhà ở; Khoản 2 Điều 4, Điều 20 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 49/2021 / NĐ-CP) Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP).

– Đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng:

Người mua có thể tiếp cận thông tin về các dự án nhà ở xã hội (bao gồm: Địa điểm xây dựng, tiến độ thực hiện; quy mô và số lượng căn hộ, bao gồm: Số lượng căn hộ để bán, số lượng căn hộ cho thuê, số lượng căn hộ cho thuê mua; giá bán, cho thuê, thuê mua; thời điểm bắt đầu bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở) Trong Ủy ban nhân dân xã nơi xây dựng nhà ở (quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Nhà ở; khoản 2 Điều 4 Điều 20 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 49/2021 / NĐ-CP) của Nghị định số 49/2021 / NĐ-CP. Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP).

Leave a Reply

Your email address will not be published.