Toàn quân chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng.

Khám phá
Rate this post

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, 6 tháng đầu năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. quân đội đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu. , hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Xử lý dứt điểm một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm.

Thường xuyên nắm bắt, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. lãnh thổ, biên giới, biển và hải đảo.

Thủ tướng dự hội nghị

Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Báo cáo Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về tổ chức Quân đội và đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Chủ động phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp. Triển khai toàn diện, đồng bộ công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương.

Tổ chức tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; kiện toàn tổ chức, biên chế Ban chỉ huy quân sự cấp xã, dân quân tự vệ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới và nội địa; phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự trên toàn quốc. Các cấp tích cực rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; điều chỉnh phương án bố trí lực lượng phòng không bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm; chỉ đạo chặt chẽ diễn tập các lực lượng hải quân, không quân, quốc phòng và diễn tập bắn đạn thật các cấp.

Chủ động phương án, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn. Kịp thời huy động trên 13.500 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, gần 2.200 lượt phương tiện giúp dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là khắc phục hậu quả mưa lớn bất thường ở các tỉnh Bắc Bộ. và Bắc Trung Bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị.

Công tác huấn luyện được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm nội dung, chương trình sát với nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng tác chiến. Tập trung huấn luyện sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, huấn luyện đặc công, biệt động, phản ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu tác chiến ngày và đêm trong mọi tình huống….

Điều chỉnh, bố trí cán bộ phù hợp với tổ chức biên chế mới; rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, luân chuyển, xử lý chính sách cán bộ đúng nguyên tắc, quy chế, quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai tích cực, chủ động, xem xét, xử lý triệt để một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh, an toàn trong toàn quân. Tích cực triển khai công tác vận động quần chúng, với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua “Công vụ tốt”, xây dựng “Đơn vị công vụ tốt”; góp phần tạo niềm tin và sự đồng thuận cao, củng cố vững chắc “thế trận” xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, duy trì đời sống bộ đội, chủ động phòng chống dịch bệnh. Chủ động, điều chỉnh hợp lý các khu kinh tế quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt của các quân đoàn và các đoàn kinh tế, quốc phòng tham gia phát triển kinh tế – xã hội trên các địa bàn chiến lược, đặc biệt khó khăn dọc tuyến biên giới đất liền và vùng biển, đảo….

Đổi mới, nâng cao khả năng chiến đấu

Bộ Tổng Tham mưu cho biết, 6 tháng cuối năm, toàn quân nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trọng tâm là tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu phòng thủ các cấp vững chắc. Thực hiện nghiêm túc công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu chính Hà Nội.

Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; kiện toàn tổ chức và phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, các hoạt động phát triển kinh tế biển. Thực hiện tốt chủ đề năm 2022: “Năm thực hiện kế hoạch chỉnh đốn lực lượng”; triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo.

Huấn luyện sát thực, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, kết hợp; đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “gương điển hình tiên tiến”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; quan tâm kiểm tra các dấu hiệu vi phạm để ngăn ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổng Bí thư: Cán bộ các cấp trong toàn quân phải thực hiện tốt

Tổng Bí thư: Cán bộ các cấp trong toàn quân phải thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa”.

Ngày 13-7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ tư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Việt Nam xây dựng quân đội hòa bình, tự vệ, theo nguyên tắc 'bốn không'

Việt Nam xây dựng quân đội hòa bình, tự vệ, theo nguyên tắc ‘bốn không’

Tại Đối thoại Shangri-La, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố năng lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình và an ninh. cái lọ.

Phát triển khoa học quân sự là một trong những động lực thúc đẩy xây dựng quân đội hiện đại

Phát triển khoa học quân sự là một trong những động lực thúc đẩy xây dựng quân đội hiện đại

Chiều 19/5, tại Hà Nội, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Quân đội lần thứ 22, năm 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published.