Tình huống pháp lý: Chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ

Khám phá
Rate this post

>> Tình huống pháp lý: Tạm ứng lương

VCCI sẽ hướng dẫn thực hiện một số tình huống thực tế mà nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn trong quá trình nộp hồ sơ. Trong mỗi tình huống, người đọc không chỉ nắm bắt được những quy định mới mà còn nắm được những điểm mà nhà tuyển dụng cần lưu ý hoặc những gợi ý về quy trình, thủ tục, cách thức hoạt động của doanh nghiệp.

Hình minh họa

Hình minh họa

Tình huống 22: Người sử dụng lao động trả lương như thế nào để đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong trường hợp lao động nữ không cần nghỉ 30 phút (khi hành kinh) và 60 phút (trong thời gian nuôi con) và được người sử dụng lao động đồng ý?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 137 BLLD019, điểm c khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều 80 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP của CP thì lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ 30- giải lao phút mỗi ngày, trong thời gian nuôi dạy trẻ. dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Trường hợp người lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý cho người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo hợp đồng lao động, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc đã làm. của người lao động trong thời gian nghỉ việc. Điểm lưu ý trong quy định này là “trả thêm tiền lương” theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian nghỉ việc, không “trả thêm giờ” cho người lao động đã làm việc trong thời gian nghỉ việc. Do đó, trong trường hợp này, người lao động được trả lương gồm 02 khoản:

– Khoản thứ nhất: Tiền lương 30 phút (đối với trường hợp người lao động làm việc trong thời gian hành kinh) hoặc 60 phút (đối với trường hợp người lao động làm việc trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi) theo mức lương quy định tại Khoản 1 Điều này. . trong hợp đồng lao động theo Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019. Công thức tính lương giờ như sau:

Trong đó: số giờ làm việc bình thường trong tháng tại thời điểm người lao động làm việc được xác định theo thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

– Khoản thứ hai: Tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian nghỉ việc được xác định theo quy chế trả lương của người sử dụng lao động.

Theo Điều 80 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP quy định: Chăm sóc sức khỏe lao động nữ

3. Nghỉ ngơi trong thời gian hành kinh của lao động nữ:

a) Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Số ngày được nghỉ ngơi trong thời gian hành kinh do hai bên thoả thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng ít nhất là 03 ngày làm việc trong tháng; thời gian nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo cho người sử dụng lao động;

b) Trường hợp lao động nữ có yêu cầu nghỉ linh hoạt hơn quy định tại điểm a khoản này thì hai bên thỏa thuận bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của người lao động. giống cái;

c) Trường hợp người lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý cho người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản này, người lao động còn được trả thêm tiền. lương theo công việc mà người lao động đã thực hiện trong kỳ. Thời gian nghỉ và thời gian làm việc này không được tính vào thời gian làm thêm của người lao động.

4. Nghỉ khi đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi:

a) Lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa và nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động;

Còn nữa…

Đánh giá của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published.