Tiêu chí xác định báo, tạp chí, trang tin tức và mạng xã hội

Khám phá
Rate this post

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, có tình trạng nhiều cơ quan tạp chí có xu hướng hoạt động, đăng tải tin bài theo hướng xuyên tạc.

Một số trang thông tin điện tử tổng hợp có hình thức trình bày, trích dẫn nguồn, thậm chí cử nhân viên làm việc, tự sản xuất tin, bài gây hiểu nhầm là báo điện tử.

Một số trang mạng xã hội có hình thức trình bày, đưa nội dung thông tin nhân danh người sử dụng mạng xã hội nhưng thực chất là sản xuất, sao chép tác phẩm báo chí gây hiểu nhầm là báo điện tử.

Một số cơ quan báo chí trong quá trình liên kết đã giao các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động và triển khai hợp tác. liên doanh theo chỉ đạo của người đứng đầu hoặc người đứng đầu cơ quan báo chí không thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm của mình, buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền quản lý, điều hành, kiểm soát nội dung liên kết thực tế cho đối tác. vì lợi ích.

Tất cả những thực trạng trên đều dẫn đến tình trạng “đại chúng hóa” tạp chí, “đại chúng hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “đại chúng hóa” mạng xã hội, “tư nhân hóa” báo chí.

Bộ tiêu chí xác định “tạp hóa” tạp chí, “tạp hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “đại chúng hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí giúp các cơ quan, đơn vị chỉ đạo truyền thông. Quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và tổ chức, cá nhân xác định, giám sát, khắc phục, sửa chữa và xử lý những biểu hiện lệch lạc. nhằm tạo môi trường lành mạnh, tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại.

Nhận diện về “tờ báo” của tạp chí, Bộ Thông tin và Truyền thông lưu ý, biểu hiện gây hiểu nhầm là báo chủ yếu diễn ra trên môi trường điện tử.

* Nhận dạng các tạp chí:

Tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học nhưng cử phóng viên, nhà báo làm việc hoặc yêu cầu cung cấp thông tin ngoài tôn chỉ, mục đích như: Điều tra theo đơn thư của bạn đọc không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mục đích; tập trung khai thác các vụ việc nhằm mục đích ép hợp đồng để tuyên truyền, quảng cáo trục lợi.

– Cấp giấy giới thiệu không ghi rõ nơi làm việc; yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu như cơ quan thanh tra, điều tra; gây áp lực bằng cách liên tục gọi điện, nhắn tin gây sự.

– Làm việc theo nhóm mà không cần liên hệ trước; Chỉ có một phóng viên tiếp xúc, nhưng khi đến làm việc, đó là nhóm phóng viên của nhiều tạp chí.

Về cơ cấu và tổ chức:

– Các tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành mở nhiều văn phòng đại diện, có nhiều phóng viên, cộng tác viên thường trú chưa tương xứng với quy mô hoạt động.

– Tạp chí sử dụng một số nhân sự chưa tương xứng với quy mô hoạt động và tính chất của tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học.

* Nhận dạng trang thông tin điện tử tổng hợp “được thông báo”, mạng xã hội “được thông báo”

Về hình thức: Trình bày khó hiểu với tư cách là cơ quan báo chí.

– Tên miền có sử dụng từ ngữ gây nhầm lẫn là các cơ quan báo chí như Báo, Tạp chí, Tin tức, Thời sự, Thời sự, Online, Hàng ngày….

– Cách trình bày giao diện của trang thông tin điện tử tổng hợp mà không ghi rõ đó là trang thông tin điện tử, mạng xã hội, chỉ có cơ quan, tiếng nói, diễn đàn … /.

Leave a Reply

Your email address will not be published.