Tiếp tục tìm kiếm, quy tập cho đến khi không còn thông tin gì về hài cốt, mộ liệt sĩ.

Khám phá
Rate this post

Trong thông báo trên, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đơn vị. , địa phương. Chiến tranh đã kết thúc nhiều năm nhưng hài cốt của các liệt sĩ vẫn nằm lại trên chiến trường xưa. Nhiều gia đình, người thân ngày đêm ngóng đợi thông tin về phần mộ, hài cốt liệt sĩ để được đón hài cốt về quê tổ tiên … Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo thành lập và tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ cho 23 bộ đội thuộc Bộ CHQS tỉnh làm nhiệm vụ trong nước và các nước bạn Lào, Campuchia. Hầu hết các điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đều ở vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, có nơi còn sót bom mìn.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, gian khổ và những thành tích, kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này với sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trân trọng, thấu hiểu và chia sẻ với những hy sinh, mất mát của những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trong những năm qua.

Gần 30 năm qua, các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn đoàn kết, xác định tốt nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng với đồng đội đã hy sinh, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của thân nhân liệt sĩ. . Từ năm 1994 đến nay, đã quy tập được 84.139 hài cốt; Chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay đã tìm kiếm, quy tập được gần 18.000 hài cốt liệt sĩ, trong đó ở Lào gần 3.000, Campuchia trên 6.000, trong nước gần 9.000. Việc hồi hương, tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trọng thể, trang trọng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có nhiều mất mát, hy sinh (15 đồng chí hy sinh; 87 đồng chí bị thương và 26 đồng chí mắc bệnh hiểm nghèo).

Với những thành tích đã đạt được, nhiều cá nhân, tập thể đã được tặng thưởng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước (04 tập thể, 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 3.200 lượt tập thể; cá nhân, tổ chức được tặng Huân chương Quân công, Huân chương Quyết thắng, Huân chương Lao động, Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ …; gần 500 lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước Lào, Campuchia tặng thưởng Huân chương, Huy chương Hữu nghị và các phần thưởng cao quý khác).

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, nhân văn và mang ý nghĩa đạo đức sâu sắc, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài với muôn vàn khó khăn, gian khổ. Hiện nay, số lượng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập còn nhiều (khoảng 180.000 hài cốt), trong khi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, tuổi của nhân chứng ngày một tăng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. tin; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập, kết luận các khu vực, địa bàn có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể; hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý đầy đủ, khoa học về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Nhiệm vụ từ nay đến năm 2030 là tìm kiếm, quy tập khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập, kết luận địa bàn, khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể; từ năm 2031 trở đi tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy đảng, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Chỉ đạo 515 các cấp và lực lượng tìm kiếm cứu nạn tập hợp hài hòa. Các hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT / TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Nghị định số 131/2021 / NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công. với cách mạng, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia công tác này; tập trung đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là hợp tác thu thập, cung cấp, chuyển giao thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; trao đổi, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ giám định ADN; hỗ trợ nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy đảng, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, bảo đảm kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho lực lượng tìm kiếm. , quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức sơ, tổng kết, rút ​​kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát huy và nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vừa thi hành công vụ vừa làm công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác đối ngoại quân sự khi làm nhiệm vụ tại nước bạn; kết hợp tham gia công tác xã hội xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai ở trong nước cũng như nước ngoài, mãi mãi sáng ngời hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông kết nối thông tin tìm kiếm liệt sĩ, mộ liệt sĩ nhằm kịp thời, tăng hiệu quả công tác tìm kiếm hài cốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.