Thượng tướng Phan Văn Giang làm việc với một số cơ quan về công tác giải ngân

Khám phá
Rate this post

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại biểu chỉ huy một số cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; các nhiệm vụ cho phần còn lại của năm; báo cáo tình hình xử lý ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng và ngân sách khác năm 2022. Qua báo cáo, tốc độ giải ngân 7 tháng đầu năm 2022 của Bộ Quốc phòng luôn cao hơn tốc độ giải ngân. trung bình quốc gia.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Bộ Quốc phòng đã có văn bản điều chỉnh kế hoạch hàng chục dự án giải ngân thấp hoặc không có khả năng giải ngân hết để bố trí vốn cho các dự án khác. Dự án mới được Thủ tướng Chính phủ giao danh mục kế hoạch 5 năm (2021-2025) và được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn năm 2022 …

Qua nghe báo cáo, phát biểu ý kiến ​​của các đại biểu, phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan chức năng đã nắm chắc nhiệm vụ, tích cực chủ động thực hiện từ đầu năm 2022 kế hoạch mục tiêu do Nhà nước và Chính phủ giao. Các cơ quan đã kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật tiến độ, quy trình giải ngân. các chương trình, dự án; báo cáo cụ thể, chi tiết những khó khăn, vướng mắc và phương hướng xử lý đối với từng dự án, chương trình để Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh nắm bắt, chỉ đạo, tìm biện pháp giải quyết. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán ngay từ đầu đối với việc thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án để đảm bảo công khai, minh bạch trong việc sử dụng ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; ưu tiên bố trí ngân sách cho các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn …

Đối với các khoản chi mua sắm, sản xuất trang thiết bị, kỹ thuật đã được giao dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 cho các ngành, đơn vị cần rà soát, đánh giá khả năng thực hiện; Các nội dung khả thi đề nghị các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo sớm ký hợp đồng để kịp chuyển kinh phí sang năm sau thực hiện. Những nội dung khó thực hiện cần báo cáo sớm để Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh có phương án chỉ đạo, điều chỉnh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các công trình, dự án sử dụng ngân sách Nhà nước trong kỳ; tiếp tục tham mưu cho Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo chỉ tiêu Chính phủ giao; Rà soát, điều chỉnh vốn từ các dự án giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân để bổ sung vốn cho các dự án có thể giải ngân ngay trong năm 2022.

Tiếp tục tham mưu cấp trên chỉ đạo các ngành chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình Bộ Quốc phòng phê duyệt phương án mở mới đối với các dự án còn lại trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước. . Chính sách quốc phòng giai đoạn 2021-2022, làm cơ sở báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư. Các cơ quan tăng cường phối hợp với các đơn vị tham mưu với Bộ CHQS tỉnh sử dụng số kinh phí còn lại chờ cấp phát, tập trung cho nhiệm vụ bảo đảm nhiên liệu, trang thiết bị nghiệp vụ còn thiếu, quân y thay thế. vị trí theo lịch trình; bảo đảm các chế độ, chính sách đúng tiêu chuẩn, định mức cụ thể phát sinh trong năm; nhiệm vụ xây dựng, cải tạo doanh trại, trụ sở một số cơ quan …

Tin, ảnh: VĂN CHÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published.