Thao túng thị trường chứng khoán là gì? Hình phạt là gì?

Khám phá
Rate this post

Tội thao túng thị trường chứng khoán chưa thực sự phổ biến nên nhiều người còn khá hoang mang. Thao túng thị trường chứng khoán là gì? Hình phạt là gì?

Câu hỏi: Thao túng thị trường chứng khoán là gì? Hành vi nào được coi là thao túng thị trường chứng khoán?

Thao túng thị trường chứng khoán là gì?

Nghị định 156/2020 / NĐ-CP thao túng thị trường chứng khoán là việc thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán, bao gồm một, một số hoặc tất cả các hành vi sau đây:

– Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc cấu kết với nhau để liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo cung cầu giả tạo;

– Đặt lệnh mua, bán cùng một loại chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau để mua, bán chứng khoán không thực tế chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong giao dịch. nhóm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;

– Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối tại thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường để tạo giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;

– Kinh doanh chứng khoán dưới hình thức thông đồng, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán làm ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;

– Đưa ra ý kiến ​​trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán hoặc tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tác động đến giá của loại chứng khoán đó sau khi giao dịch được thực hiện. giao dịch và nắm giữ các vị thế đối với các chứng khoán đó;

– Sử dụng các phương thức, hành vi kinh doanh khác hoặc kết hợp tung tin đồn thất thiệt, cung cấp thông tin sai sự thật cho công chúng nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

Ngoài ra, BLHS 2015 cũng quy định về tội thao túng thị trường chứng khoán như sau:

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ đầu tư từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:


a) Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau để liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo cung, cầu giả tạo;


b) Thông đồng với người khác đặt lệnh mua, bán cùng một loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển giao quyền sở hữu thực tế hoặc chỉ chuyển quyền sở hữu giữa các thành viên trong nhóm để tạo giá chứng khoán, cung cấp giả tạo. và nhu cầu;


c) Liên tục mua, bán chứng khoán với khối lượng chi phối tại thời điểm mở cửa, đóng cửa thị trường để tạo giá đóng cửa, giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;


d) Kinh doanh chứng khoán dưới hình thức thông đồng, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán làm ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;


đ) Đưa ra ý kiến ​​trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán để tác động đến giá của loại chứng khoán đó sau khi quyết định. giao dịch và nắm giữ các vị thế chứng khoán đó;


e) Sử dụng phương thức, giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

Theo quy định trên, thao túng thị trường chứng khoán là việc dùng thủ đoạn làm tăng, giảm giá chứng khoán để trục lợi trên cơ sở thiệt hại của các chủ thể khác trên thị trường.

Thao túng chứng khoán sẽ khiến giá chứng khoán và tính thanh khoản biến động mạnh tạo cung cầu giả tạo. Vì lý do này, nhiều người cho rằng dấu hiệu nhận biết đầu tiên là giá và khối lượng giao dịch đột biến. Thông thường, hành vi thao túng giá cổ phiếu thường diễn ra ở các công ty niêm yết thỏa mãn các điều kiện sau:

– Vốn hóa vừa và nhỏ

– Tỷ lệ thả nổi tự do thấp

– Khối lượng giao dịch bình quân mỗi phiên thấp.

Các công ty được đề cập ở trên giúp giữ cho chi phí thao túng giá thấp và giảm rủi ro bị bán một lượng lớn cổ phiếu tự do chuyển nhượng với giá cơ bản cao.

Tôi sẽ đi thi

Mức phạt nào đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán?

Theo Nghị định 156/2020, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 128/2021, với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, phạt tiền gấp 10 lần số thu bất hợp pháp nhưng không dưới 03 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân. Trường hợp không phát sinh số thu bất hợp pháp hoặc mức phạt tính theo số thu bất hợp pháp thấp hơn mức quy định nêu trên thì áp dụng mức tiền phạt tối đa nêu trên để xử phạt.

Khoản 1 Điều 36 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 30 Điều 1 Nghị định số 128/2021 / NĐ-CP “>

Ngoài ra, đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty chứng khoán. người quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; thao túng thị trường chứng khoán.

Đối với người hành nghề chứng khoán thao túng thị trường chứng khoán sẽ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng.

Ngoài ra, buộc phải nộp lại số thu bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Trường hợp bị xử lý hình sự như thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng thì phạt tiền từ 500 triệu đồng. đến 02 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 02-04 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02-07 năm:

– Có tổ chức;

– Thu lợi bất chính 1,5 tỷ đồng trở lên;

– Gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 03 tỷ đồng trở lên;

– Tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 – 250 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Pháp nhân thương mại phạm tội bị phạt tiền từ 2 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng; thậm chí có thể bị đình chỉ vĩnh viễn.

Để không rơi vào “bẫy” thao túng giá cổ phiếu, nhà đầu tư cần trang bị cho mình kiến ​​thức về thị trường chứng khoán nói chung và kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp nói riêng. Khi lựa chọn cổ phiếu, cần xác định những doanh nghiệp có lịch sử giao dịch không lành mạnh để tránh thông đồng.

Đây là câu trả lời thao túng thị trường chứng khoán gì? Hình phạt là gì? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi 19006199 để được hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.