Tháo gỡ nút thắt khung giá đất

Khám phá
Rate this post

Luật Đất đai có vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, là một trong những hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có tầm quan trọng đặc biệt, có phạm vi rất lớn, phức tạp và khó, chuyên sâu. . Cũng vì tầm quan trọng đặc biệt của luật này mà từ năm 1987 đến nay, Luật Đất đai đã 7 lần được điều chỉnh, sửa đổi để đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển. Tuy nhiên, trước sự phát triển không ngừng của đời sống xã hội, và từ thực tiễn quản lý và sử dụng đất đai nói riêng, một số quy định của Luật Đất đai đã trở nên lạc hậu, cản trở sự phát triển. cần sửa đổi, bổ sung kịp thời để phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai.

Cũng vì đây là dự án luật “rất khó, rất phức tạp” nên cơ quan được giao chủ trì xây dựng dự án luật này là Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình xây dựng đã rà soát hơn 100 luật, bộ luật. liên quan đến lĩnh vực đất đai để kiến ​​nghị sửa đổi Luật hoặc kiến ​​nghị sửa đổi các luật có liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số NQ / TW.

Trong quá trình sửa đổi, những kẽ hở của pháp luật cần được bổ sung, những quy định chưa hợp lý cần được sửa chữa kịp thời để đáp ứng yêu cầu của thực tế. Một trong những vướng mắc hiện nay là quy định về khung giá đất trong Luật.

Theo quy định tại Điều 113 Luật Đất đai, Chính phủ ban hành khung giá đất 5 năm một lần đối với từng loại đất và từng vùng. Trong quá trình thực hiện khung giá đất, nếu giá đất chung trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh. khung giá. đất phù hợp.

Thực tế triển khai cho thấy khung giá đất không theo kịp biến động giá đất thực tế, chưa điều chỉnh kịp thời, biên độ quá rộng. Chính việc bảng giá đất thấp hơn thị trường đã dẫn đến tình trạng “hai giá”, người mua đất “ghi” giá trị để trốn thuế. Ngoài ra, một số dự án bị chậm tiến độ do người dân không đồng ý với giá trị đền bù khi giải phóng mặt bằng. Và đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng các vụ khiếu kiện đất đai trong thời gian qua, liên quan đến vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất.

Để khắc phục tình trạng này, Nghị quyết số 18-NQ / TW quy định bãi bỏ khung giá đất, đồng thời cần có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ. trách nhiệm của cơ quan chủ trì xác định giá đất. Trung ương xây dựng tiêu chí, quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương xây dựng bảng giá đất. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất. Nghị quyết đề xuất chính sách quy định mức thuế suất cao hơn đối với người sử dụng nhiều đất, nhiều nhà, đầu cơ đất, chậm sử dụng, bỏ hoang, có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả đối với tài nguyên. thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa chính quyền trung ương và địa phương.

Việc Nghị quyết 18-NQ / TW quy định bỏ khung giá đất là rất quan trọng, giúp nâng cao tính thương mại hóa quyền sử dụng đất, tính giá trị bồi thường đất. Qua đó, phá bỏ sự chênh lệch giữa giá trị thực và giá trị tưởng tượng. Cùng với đó, hạn chế tình trạng đầu cơ đất đai, giúp thị trường minh bạch, lành mạnh, không còn hiện tượng trục lợi đất đai. Việc bỏ khung giá đất sẽ góp phần “cởi trói” cho giá đất của địa phương. Tạo điều kiện đền bù thỏa đáng cho người dân theo giá thị trường thay vì chỉ chịu lỗ chỉ dựa vào khung giá đất. Điều này sẽ góp phần giảm thiểu các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến việc bồi thường, thu hồi đất.

Nghị quyết của Trung ương đã tháo gỡ vướng mắc về định giá đất, việc còn lại là cơ quan chủ trì soạn thảo, thể chế hóa quy định này trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai. Đây là cơ hội lớn để sửa đổi luật, tạo chuyển biến căn bản, cơ bản cho việc quản lý, sử dụng và khai thác nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng này.

(Nguồn: daibieunhandan.vn )

Sao chép đường dẫn

https://daibieunhandan.vn/Chinh-sach-va-cuoc-song/go%C2%A0diem-nghen-khung-gia-dat-i296844/

Leave a Reply

Your email address will not be published.