Thành phố. Hồ Chí Minh: “Khéo” quản lý, sử dụng tài sản công

Khám phá
Rate this post

(TBTCO) – “Không để thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công …” là một trong những nội dung, tiêu chí quan trọng vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh đã đề cập và thể hiện xuyên suốt trong Chỉ thị số 10 / CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công trên địa bàn.

Tài sản thuộc sở hữu nhà nước phải được sắp xếp và xử lý hợp lý

Thời gian qua, tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có TP. Hồ Chí Minh, một số nơi chính quyền các cấp, các ngành liên quan buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản nhà nước. Thể hiện rõ nhất ở hoạt động cho thuê, chuyển nhượng, bán đấu giá bất động sản, sắp xếp, xử lý tài sản công sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và một số lĩnh vực khác.

Thời gian gần đây, đề cập đến nghiệp vụ hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với các loại nhà, đất đang sử dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp nhà nước cho biết, khi nộp hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Hồ Chí Minh, bắt buộc phải có văn bản của UBND Thành phố phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý tài sản công theo Nghị định số 67 / CP ngày 15/7/2021 (sửa đổi Nghị định 167/2017 / NĐ- CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công) là khó. Các doanh nghiệp cho rằng quy định này là một trong những nguyên nhân làm chậm việc giải quyết hợp đồng thuê đất, gây khó khăn trong việc sử dụng nhà, đất của doanh nghiệp.

Toàn cảnh của
Toàn cảnh khu đất “vàng” Thủ Thiêm. Ảnh: Sơn Nam

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc trường hợp phải sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc sở hữu nhà nước phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 67. Yêu cầu bắt buộc trong việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. phải đảm bảo sử dụng hiệu quả và tiết kiệm; tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; sử dụng đúng mục đích Nhà nước giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, cho thuê; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nhấn mạnh nội dung này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, việc sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước, ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, doanh nghiệp còn phải tuân thủ các quy định về quản lý tài sản công nên việc đăng ký, cấp GCNQSDĐ đối với các khu đơn vị đang quản lý, sử dụng phải căn cứ vào kết quả của việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Cơ quan nhà nước không thể thực hiện việc đăng ký, cấp GCNQSDĐ mà không dựa vào kết quả sắp xếp, xử lý tài sản công hoặc khi đơn vị chưa sắp xếp lại, xử lý tài sản công vì có thể nằm trong kế hoạch. Trường hợp sau khi phê duyệt việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công mà nhà đất của đơn vị đó được thu hồi hoặc chuyển giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng, v.v.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Chỉ thị số 10 / CT-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công nêu rõ: yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành TP; Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Thủ Đức và các quận, huyện; người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp tổ chức quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công được giao theo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin về đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi mua, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công. quyền khai thác, giao có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật.

3 khuyến nghị chính

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp. Hồ Chí Minh kiến ​​nghị: Một là kiến ​​nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về đất đai về giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện phải chứng minh năng lực tài chính của đấu giá viên. , thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, chế tài khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mà không nộp tiền trúng đấu giá. Thứ hai, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 62/2017 (hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản). Thứ ba là kiến ​​nghị Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng nghiên cứu hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công hoặc trang thông tin điện tử về tài sản công.

Nhằm ngăn chặn triệt để các vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời phát hiện sai phạm, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. .

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản hình thành qua quá trình thực hiện nhiệm vụ. khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, tài sản đã xác lập quyền sở hữu toàn dân; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản công khi xử lý tài sản công; Nghiêm cấm việc mua bán, tặng cho, lập hoá đơn khống, sử dụng hoá đơn sai mục đích.

Về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Thủ Đức và các quận, huyện; tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh; xác định giá cho thuê tài sản công; kiểm soát chặt chẽ việc định giá tài sản, phần vốn góp của các đối tác tham gia liên doanh, liên kết, tránh tình trạng “thổi giá” làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Leave a Reply

Your email address will not be published.