Tây Nguyên phát triển kết hợp hài hòa, linh hoạt trên 4 trụ cột

Khám phá
Rate this post

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Thủ tướng lưu ý xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên kết hợp hài hòa, hợp lý, linh hoạt trên 4 trụ cột: kinh tế – xã hội – môi trường – quốc phòng, an ninh; tận dụng tối đa lợi thế đặc thù của từng địa phương; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số, coi đây là một trong những khâu đột phá để vùng phát triển nhanh và bền vững.

Phát huy tinh thần tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc

Tây Nguyên là một trong 3 vùng chiến lược về an ninh trật tự, là 1 trong 6 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Toàn vùng có 53 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó có 52 dân tộc thiểu số với trên 2 triệu người, chiếm trên 37% dân số toàn vùng. Đây là vùng có số lượng dân tộc anh em đông nhất cả nước và cũng là nơi duy nhất có cả ngôn ngữ và dân tộc Việt Nam cùng sinh sống.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, Tây Nguyên nói riêng. Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ / TW và Kết luận số 12-KL / TW của Bộ Chính trị, kinh tế – xã hội Tây Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Tây Nguyên có nhiều thay đổi. Hơn 2 triệu đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, ông Hầu A Lềnh chỉ rõ, đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, công tác giảm nghèo chưa bền vững. Tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, con em đồng bào dân tộc thiểu số bỏ học giữa chừng ngày càng gia tăng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực cho đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế …

Để Tây Nguyên tiếp tục phát triển, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh cần tập trung nguồn lực phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển Tây Nguyên. dân tộc thiểu số; hỗ trợ khởi nghiệp, bao tiêu sản xuất, giải quyết việc làm cho người dân; giao đất, giao rừng; khai thác thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc định canh, định cư, sắp xếp dân cư ổn định, đảm bảo đời sống nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết; thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu, nhân khẩu, giấy khai sinh … để nhân dân có điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn Tây Nguyên; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Đặc biệt, đổi mới phương thức xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới theo hướng giảm dần cơ chế “cho không”, tăng chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ có điều kiện, đầu tư cơ sở hạ tầng để cộng đồng dân cư phát triển kinh tế hộ gia đình; phát huy tinh thần tự lực, tự cường làm chủ của đồng bào các dân tộc.

Ưu tiên phát triển góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội

Là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, Tây Nguyên có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội. Toàn vùng có 3,2 triệu ha đất lâm nghiệp (chiếm 21% cả nước), 1 triệu ha đất đỏ bazan, 1,8 triệu ha đất đỏ vàng; hệ sinh thái đa dạng; điều hòa khí hậu. Vùng có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp năng lượng (thủy điện, điện gió, điện mặt trời); giàu khoáng sản và là trung tâm sản xuất bô xít. Tây Nguyên còn là vùng sản xuất cây công nghiệp chủ lực (cao su, cà phê, hồ tiêu, chè, điều …); có nhiều loại dược liệu quý như sâm Ngọc Linh, có điều kiện thuận lợi để phát triển thành trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Nhiều ý kiến ​​bày tỏ băn khoăn, lo lắng khi Tây Nguyên phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và lợi thế. Kinh tế của vùng phát triển chưa bền vững, kinh tế tăng trưởng chậm lại. Mạng lưới kết cấu hạ tầng vùng và liên vùng còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu tạo đột phá để phát triển. Rừng tự nhiên suy giảm cả về diện tích và chất lượng. Nguồn nước có nguy cơ cạn kiệt …

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cho rằng, trước áp lực phát triển nhanh, mạnh đã kéo theo nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên. Sinh thái cảnh quan có nhiều thay đổi, thể hiện ở tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Gia Lai năm 2002 là 49,1%, đến năm 2021 giảm còn 47%. Nguồn nước đang bị khai thác quá mức nên ngày càng có nguy cơ mất cân đối nghiêm trọng.

Nhấn mạnh vấn đề tăng cường quản lý rừng và đảm bảo an ninh nguồn nước, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết, Gia Lai sẽ phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao sinh kế, nâng cao độ che phủ của rừng. rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết số 06-NQ / TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; trồng mới bình quân 8.000 ha rừng / năm; đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, xác định cụ thể diện tích rừng bị suy thoái cần phục hồi. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, diện tích được cấp chứng chỉ rừng quản lý rừng bền vững đạt 80.000 ha; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 là 47,75%, đến năm 2030 là 50%; đẩy mạnh các mô hình sản xuất theo mô hình nông lâm kết hợp, vườn – rừng – trang trại, từ đó phát triển kinh tế – xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về vấn đề đảm bảo an ninh nguồn nước, ông Hồ Văn Niên chia sẻ: Tỉnh sẽ ban hành các quy định, quy chế chặt chẽ đối với các dự án sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, du lịch sử dụng nước; phát triển kinh tế – xã hội phải đồng bộ với phát triển thủy lợi; tập trung ưu tiên xây dựng các công trình thủy lợi có tác động quan trọng đến việc cấp nước, trữ nước về mùa kiệt theo lưu vực sông, góp phần đảm bảo điều phối nước liên vùng. Đồng thời, hoàn thiện khung chính sách và các quy định quốc gia về phát thải và chất thải trong lĩnh vực năng lượng; quy định sàng lọc các dự án đầu tư theo rủi ro môi trường gắn với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Là địa phương có trữ lượng bô-xit ước tính lớn nhất cả nước, Đắk Nông xác định đây là nền tảng để tỉnh phát triển công nghiệp khai thác bô-xit, chế biến albumin, luyện nhôm và các sản phẩm từ nhôm. Địa phương cũng được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, điện mặt trời. Ngoài ra, Đắk Nông có diện tích đất bazan màu mỡ, thích hợp phát triển nhiều loại cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu lớn (cà phê, hồ tiêu …) cũng như phát triển kinh tế trang trại, sản xuất nông nghiệp … tập trung và quy mô lớn. -sản xuất quy mô chăn nuôi.

Tuy nhiên, với xuất phát điểm thấp, Đắk Nông hiện vẫn nằm trong nhóm các địa phương khó khăn nhất cả nước. Tổng thu ngân sách của tỉnh đáp ứng khoảng 30% tổng chi. Nền kinh tế còn nhỏ lẻ, chủ yếu dựa vào khai thác tự nhiên. Nhiều vấn đề lớn về giáo dục, y tế, ổn định dân di cư trái quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng … tiếp tục là những thách thức lớn đối với tỉnh.

Trên cơ sở đó, Đắk Nông kiến ​​nghị Trung ương hỗ trợ tỉnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tháo gỡ nút thắt để phát triển, nhất là tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) – Gia Nghĩa. Đắk Nông, Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước); cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28. Tỉnh cũng kiến ​​nghị Trung ương hỗ trợ phát triển mạnh công nghiệp khai thác bô xít, chế biến albumin, luyện nhôm; các dự án điện gió, điện mặt trời quy mô lớn … Đắk Nông cũng kiến ​​nghị Trung ương xem xét một số chính sách đặc thù đối với việc di dân trái quy hoạch; việc sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp. Một số chính sách đặc thù về y tế, giáo dục trong điều kiện tỉnh có mật độ dân số thưa, đông đồng bào dân tộc thiểu số …

Nhìn lại 20 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ / TW và Kết luận số 12-KL / TW, khu vực Tây Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, với nhiều khó khăn, vướng mắc được chỉ ra, cùng với việc tham gia sâu hơn vào quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế với các cam kết mở cửa thị trường thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. … đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho khu vực. Vì vậy, Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển Tây Nguyên nhanh và bền vững là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị, trong đó phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường. sự củng cố và đổi mới, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nếu trước đây, chúng ta xác định Tây Nguyên cần “ổn định để phát triển” thì nay chúng ta ưu tiên phát triển để góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy chính sách đối ngoại. ngoại quốc; thích ứng linh hoạt với mọi diễn biến của tình hình, nhất là trước những chấn động, luôn giữ bình tĩnh, không hoang mang lo sợ, tận dụng thuận lợi, giải quyết thách thức để phát triển.

Leave a Reply

Your email address will not be published.