Tập trung thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt

Khám phá
Rate this post

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Nguyễn Viết Thạch cho biết, việc thực hiện Kế hoạch số 2148 / KH-TTCP ngày 06/12/2021 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Ngành Thanh tra năm 2022, tính đến ngày 20/6/2022 nhà trường đã tổ chức được 16 lớp cho 1.607 học viên, Hoàn thành 100% chỉ tiêu mở lớp 6 tháng đầu năm được giao.

Đối với các lớp ngoài kế hoạch, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương, trường đã tổ chức 8 lớp cho 1.012 học viên.

Về công tác quản lý các tiết học cơ bản giáo viên chủ nhiệm lớp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý và tổ chức lớp học.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, để khống chế dịch hiệu quả, ứng phó an toàn, linh hoạt, nhà trường chỉ đạo triển khai xây dựng phòng học trực tuyến, nâng cấp phần mềm. e-learning, thực hiện đúng quy định về tổ chức và quản lý lớp học trực tuyến.

Đến nay, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến ​​thức theo hình thức trực tuyến đã đi vào nề nếp và đáp ứng phần nào nhu cầu nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị. nếm thử.

Đồng thời, công tác tổ chức, quản lý lớp học, xây dựng lịch báo giảng, bố trí, sắp xếp đội ngũ giảng viên linh hoạt, hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, hướng tới xây dựng và phát triển Trường Cán bộ Thanh tra thành đơn vị đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, hiện đại, Nhà trường chủ trương: Tích cực phát triển thị trường đào tạo, ngoài việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo ngành nghề, phải không ngừng đẩy mạnh liên kết với các Bộ, ngành. và các địa phương tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác thực tiễn cho công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với lợi thế là đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ, có bề dày kinh nghiệm, uy tín trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Nhà trường đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 06 lớp tập huấn, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiến ​​thức phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn. khu vực riêng tư…

Ngoài ra, cập nhật kiến ​​thức, thường xuyên ôn tập, bổ sung, làm mới ngân hàng đề thi; Việc chấm thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, kịp thời để phục vụ công tác xét kết quả và cấp giấy chứng nhận.

Nhà trường đã mở rộng phạm vi, đối tượng đánh giá chất lượng đào tạo, triển khai bài bản trong tất cả các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, tập trung vào: Chất lượng giảng dạy, khung chương trình đào tạo. , giáo trình, tài liệu, tổ chức, quản lý lớp học … để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Đặc biệt là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm lấy hiệu quả thiết thực cho học viên là yếu tố then chốt để xây dựng và phát triển. Vì vậy, ngoài việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo nghề (thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp), Nhà trường mở rộng các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng kiến ​​thức. Kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp sở … chuyển từ đào tạo lý luận sang bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, nhằm trang bị kỹ năng cho học viên để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao …

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh ghi nhận những kết quả đạt được của Nhà trường trong thời gian qua.

Nhà trường đã tạo được sự đoàn kết thống nhất giữa lãnh đạo Đảng ủy và giáo viên, sự phối hợp tốt giữa các khoa. Nỗ lực nâng cao một bước xây dựng thương hiệu Trường Cán bộ Thanh tra. Hoàn thiện cơ chế tự chủ ban đầu; mở rộng kế hoạch đào tạo ngoài kế hoạch đào tạo thanh tra.

Đặc biệt là việc khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng… đã góp phần quan trọng vào kết quả đạt được 6 tháng đầu năm.

Phát huy những việc đã làm được, khắc phục những hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2022, Phó Tổng Thanh tra đề nghị, trong thời gian tới, Trường Cán bộ Thanh tra tiếp tục tTập trung tổ chức, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Tiếp tục duy trì kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra để ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Đưa 2 bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt vào quý III / 2022; tiếp tục rà soát, nghiên cứu để nâng cao chất lượng giáo trình, tài liệu.

Rút kinh nghiệm, tích cực, chủ động mở rộng thị trường, liên tục đào tạo, bồi dưỡng với các đơn vị để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ngành, địa phương, từ đó nâng cao nguồn nhân lực. tài chính, góp phần đảm bảo các hoạt động của nhà trường và nâng cao đời sống của CBCNV trong trường …

Leave a Reply

Your email address will not be published.