Tập trung nguồn lực, đảm bảo an ninh trật tự, chống tội phạm và rửa tiền

Khám phá
Rate this post

Chuyển đổi số ngân hàng: Tập trung nguồn lực, đảm bảo an ninh, chống tội phạm, rửa tiền

Thủ tướng cho rằng, công cuộc chuyển đổi số của các ngân hàng còn nhiều thách thức và đề nghị ngành ngân hàng phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vấn đề an ninh, an toàn.f
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu tham dự sự kiện (Ảnh: Nhật Bắc)

Thành tích tuyệt vời nhưng vẫn còn nhiều thách thức

Ngày 4/8/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, khẳng định nỗ lực, quyết tâm lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngành Ngân hàng trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo hướng Chính phủ. chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Kế hoạch Chuyển đổi Kỹ thuật số Khu vực Ngân hàng là một hợp phần của Chương trình Chuyển đổi Kỹ thuật số Quốc gia. Kế hoạch được xây dựng và tiếp cận theo hướng đặt con người và khách hàng vào vị trí trung tâm. Mục tiêu chung của Phương án, mặc dù được chia thành các nhóm NHNN và TCTD nhưng đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và khách hàng ngày càng tốt hơn.

Để thực hiện các chương trình, đề án của Chính phủ, Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đã đặt ra những mục tiêu rất cụ thể đến năm 2025 như: 50% hoạt động ngân hàng sẽ được số hóa; 70% giao dịch của khách hàng thực hiện trên các kênh kỹ thuật số; 50% các khoản cho vay tiêu dùng và bán lẻ được số hóa và tự động hóa.

Theo Vụ Thanh toán (NHNN), dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là dịch vụ thanh toán điện tử với tốc độ số hóa và tốc độ tăng trưởng nhanh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 77,2% về lượng và 29,8% về giá trị.

68% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng; 5,5 triệu tài khoản và khoảng 8,9 triệu thẻ ngân hàng được mở điện tử (eKYC, tính đến tháng 6 năm 2022); 1,77 triệu tài khoản Mobile money đã được mở, trong đó hơn 67% được mở ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa … Nhiều ngân hàng chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam hiện đã đạt 90% giao dịch của khách hàng trên các kênh kỹ thuật số.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành ngân hàng trong chuyển đổi số, song Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức như: Cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập. , vướng mắc, đặc biệt là về nhận dạng, xác thực điện tử …; Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đầy đủ, kết nối và khai thác dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế … còn ở phạm vi hẹp.

Sự tham gia và phối hợp của các doanh nghiệp công nghệ tài chính còn hạn chế; tội phạm sử dụng công nghệ cao với hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi; nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực trình độ cao cho chuyển đổi số vẫn còn thiếu, trong đó có nhân lực công nghệ thông tin.

Cần đầu tư có trọng điểm, quan tâm đến an ninh an toàn

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động sâu rộng đến các nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN và ngành ngân hàng cần quyết tâm cao, nỗ lực, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong chuyển đổi số.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước hết tiếp tục chủ động nắm bắt nhu cầu thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng để rà soát, ban hành, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tế và bối cảnh chuyển đổi số, tạo điều kiện ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự hài lòng và gắn bó của khách hàng.

Trong đó, tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của ngành: Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Bảo hiểm tiền gửi … Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt. Mặt khác, cần xây dựng, thử nghiệm và áp dụng khuôn khổ pháp lý mới cho phát triển công nghệ tài chính.

Thứ hai, chuyển đổi số được thực hiện một cách tổng thể để đảm bảo hiệu quả, không lãng phí nguồn lực; có trọng tâm, trọng điểm; tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”; xác định rõ ứng dụng công nghệ và trung gian tài chính, tránh tình trạng doanh nghiệp công nghệ lấn sân sang hoạt động trung gian tài chính.

NHNN cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển hạ tầng dùng chung của ngành như hạ tầng thanh toán, hạ tầng thông tin tín dụng để làm nòng cốt và theo kịp nhu cầu phát triển của các tổ chức tín dụng, ngân hàng trung ương, tổ chức tài chính. thời gian thanh toán. Đẩy mạnh kết nối, liên kết giữa các ngân hàng, tổ chức tín dụng với các ngành, lĩnh vực khác nhằm mang lại lợi ích tổng thể cho người dân và doanh nghiệp.

Về việc đẩy mạnh triển khai Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHNN và các bộ, ngành liên quan tích hợp, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để từng bước xây dựng công dân số hệ sinh thái …

Thứ ba, tập trung đảm bảo an ninh, an toàn, bao gồm bảo mật, an toàn hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật thông tin khách hàng và dữ liệu cá nhân; cơ sở dữ liệu, thông tin dữ liệu, kết nối chuẩn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Phân tích dữ liệu để đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn hệ thống, cũng như phòng chống tội phạm, rửa tiền …

Thứ tư, tăng cường tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng tới người dân và doanh nghiệp.

Thứ năm, quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực công nghệ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức nghề nghiệp…

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi số để phát triển và ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động ngân hàng như công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC), công nghệ thẻ thanh toán không tiếp xúc. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.