Tăng khả năng tiếp cận đất đai cho các doanh nghiệp

Khám phá
Rate this post


Luật Đất đai sửa đổi 2013 phải giải quyết được vướng mắc trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tăng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến ​​rộng rãi trước khi trình Chính phủ. Đây là dự luật có tác động sâu rộng đến đời sống, kinh tế, xã hội trên cả nước.

Luật Đất đai là một đạo luật đồ sộ, liên quan và cũng tác động đến nhiều luật khác nên ngoài việc giải quyết những bất cập của Luật Đất đai còn phải đồng bộ, hài hòa, thống nhất. nhất là với các văn bản quy phạm pháp luật khác, từ Hiến pháp đến các đạo luật, văn bản dưới luật …

Dự báo là cần thiết

Luật Đất đai sửa đổi vừa phải kế thừa những chính sách cơ bản của pháp luật, vừa chi tiết, rõ ràng hơn, phát triển theo dòng chảy xã hội. Có nhiều nội dung cốt lõi, cơ bản trong quản lý, sử dụng đất đai, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và tác động trực tiếp đến mọi tầng lớp trong xã hội, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh. mà đòi hỏi phải nghiên cứu ôn tập toàn diện, căn bản và toàn diện.

Có lẽ vì những khó khăn, nhạy cảm và áp lực như vậy nên việc sửa đổi Luật Đất đai cần hết sức thận trọng. Việc sửa đổi cần tính toán, tổng thể nên cần có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tránh tình trạng sửa đổi chắp vá, thiếu đồng bộ.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang kỳ vọng vào các gói hỗ trợ từ Chính phủ khi bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, khó khăn vướng mắc, khắc phục những bất cập, thúc đẩy quá trình chuyển đổi đất đai, chuyển đổi đất đai là công cụ tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản khởi công, tái khởi động dự án , việc tăng nguồn cung ra thị trường càng trở nên cấp thiết.

Luật Đất đai sửa đổi 2013 phải giải quyết được vướng mắc trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tăng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp, giải quyết vấn đề giá đất để giảm thiểu lợi ích nhóm. .. Kiểm soát đồng thời quyền lực của Nhà nước, hoàn thiện các quy định về thu hồi đất, bảo vệ lợi ích của nông dân và những người làm ăn sinh sống từ đất.

Việc sửa luật phải tháo gỡ những nút thắt đang tồn tại và phải có tính dự báo, lường trước những tình huống có thể xảy ra trong tương lai, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. động sản.

Nâng cao vai trò giám sát

Sửa đổi Luật Đất đai 2013 cần tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai. Trong đó cần nghiêm túc hoạch định và xây dựng chính sách đất đai phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay, có khung pháp lý thống nhất, ổn định về đất đai; khắc phục những vướng mắc, bất cập, bảo đảm sự thống nhất giữa các luật có liên quan, nhằm tạo tiền đề cho các tổ chức, nhà đầu tư phát triển kinh tế.

Ngoài ra, cần nghiên cứu bổ sung các quy định, hành lang pháp lý để điều chỉnh các loại hình kinh doanh BĐS mới nở rộ gần đây như căn hộ khách sạn (condotel), biệt thự du lịch (biệt thự nghỉ dưỡng). ), văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel) …

Với xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dẫn đến hình thành xã hội công nghệ thông tin, việc sửa đổi Luật Đất đai cũng cần quan tâm đến chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc. quản lý và sử dụng đất.

Chẳng hạn, về nội dung sửa đổi quy định về định giá đất, ngoài việc hoàn thiện các phương pháp định giá đất truyền thống đã ban hành, cần nghiên cứu sử dụng các phương pháp định giá hiện đại bằng mô hình. , máy tính vào công việc định giá. Đây là một công cụ có thể giúp các cơ quan định giá đất hàng loạt.

Bên cạnh đó, quy hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thủ tục hành chính về đất đai; giảm thiểu các thủ tục rườm rà, phức tạp; tối ưu hóa thủ tục; nâng cao vai trò giám sát của người dân cũng rất cần thiết.

Để làm được điều này, cần đầu tư đúng mức về máy móc thiết bị cũng như đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật cho bộ máy quản lý đất đai từ Trung ương đến địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published.