Tại sao nhiều dự án ở Quảng Trị đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp?

Khám phá
Rate this post

Ngày 31/7, UBND TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Đông Hà đến ngày 30/6 mới đạt 39,23%, trong đó tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách thành phố quản lý chỉ đạt 23,21%.

Chỉ “tiêu tiền” 100,6 tỷ trong tổng số hơn 256 tỷ

Tại sao nhiều dự án ở Quảng Trị đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp?  Đầu tiên

Công trình trang trí 1,5 tỷ đồng tại cầu Đại An do Trung tâm Phát triển công nghiệp – Khuyến công và Dịch vụ công ích (thuộc UBND TP.Đông Hà) làm chủ đầu tư bị chê “quá xấu”, xây dựng không phép. thực hiện tháo dỡ

Theo UBND TP Đông Hà, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2022 là hơn 256 tỷ đồng.

Trong đó, ngoài nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, tỉnh quản lý hơn 73,6 tỷ đồng (Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 16,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 57,1 tỷ đồng). Ngoài ra còn có vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Đông Hà quản lý hơn 182,3 tỷ đồng (giai đoạn 1 hơn 144,9 tỷ đồng, giai đoạn 2 20,8 tỷ đồng và giai đoạn 3 là 16.00 USD). 6 tỷ đồng).

Thực hiện Nghị quyết số 124 ngày 24/12/2021 của HĐND thành phố khóa VII, kỳ họp thứ tám về kế hoạch đầu tư công năm 2022, trên cơ sở quyết định phê duyệt dự án, UBND thành phố Đông Hà đã tiến hành phân bổ vốn đầu tư công. (3 giai đoạn) để kịp thời triển khai các dự án.

Theo lãnh đạo UBND TP Đông Hà, đến năm 2022, tổng số công trình khởi công mới là 34 công trình, trong đó có 28 công trình theo Nghị quyết 124 của HĐND thành phố phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 và 6 công trình do UBND thành phố phê duyệt. Hội đồng. thống nhất bổ sung để phục vụ kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà.

Tại sao nhiều dự án ở Quảng Trị đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp?  2

Dự án đường phường 2 đoạn qua phường Đông Lương – Đông Lễ (TP Đông Hà) vừa được “thông xe” sau thời gian dài ùn tắc mặt bằng.

Công tác chuẩn bị đầu tư được quan tâm, hầu hết các dự án đã được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi / Báo cáo kinh tế kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn, đến nay còn 5 dự án. sự chấp thuận vẫn chưa được thực hiện.

“Căn cứ vào kế hoạch đầu tư công năm 2022 và các chỉ thị, công văn của UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm, UBND TP đã có công văn chỉ đạo quy trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. việc giải ngân vốn; đồng thời lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Tuy nhiên, do đầu năm nên các đơn vị chủ đầu tư chủ yếu tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, các đơn vị chủ đầu tư tập trung giải ngân vốn ngân hàng. Nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và một số nhà thầu chưa tập trung triển khai thi công dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 đạt thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra. UBND TP Đông Hà cho biết.

Tại sao nhiều dự án ở Quảng Trị đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp?  3

… Còn lại đoạn gần đoạn đang thi công vẫn “án binh bất động”

Tại TP Đông Hà, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/6 là hơn 100,6 / 256 tỷ đồng (đạt 39,23%).

Trong đó, ngân sách Trung ương quản lý hơn 14,6 / 16,5 tỷ đồng (đạt 88,81%), ngân sách tỉnh quản lý hơn 43,4 / 57,1 tỷ đồng (đạt 76%), ngân sách thành phố quản lý hơn 42,3 / 182,3 tỷ đồng. VND (đạt 23,21%).

Đủ lý do để thi công chậm …

Theo UBND TP.Đông Hà, bên cạnh thời tiết bất lợi, tình trạng khan hiếm đất san lấp, giá vật tư, vật liệu tăng cao … Cũng do trách nhiệm của chủ đầu tư chưa cao, chưa quyết liệt sát sao. kết thúc. , một số công trình tiến độ thi công quá chậm (nhất là những tồn tại kéo dài nhiều năm).

Một số nhà thầu chưa tập trung nhân lực, vật lực để thi công theo đúng tiến độ nhưng đơn vị chủ đầu tư chưa có giải pháp, biện pháp xử lý phù hợp, kiên quyết xử lý theo quy định. Công tác GPMB một số công trình giao thông bị kéo dài, chậm tiến độ, phải gia hạn nhiều lần, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, tiếp tục chỉnh trang đô thị …

Đặc biệt, hầu hết các công trình dân sinh không có vướng mắc (kể cả giải phóng mặt bằng) nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp, thậm chí chưa giải ngân được vốn nhưng chủ đầu tư chưa có biện pháp xử lý kịp thời.

Tại sao nhiều dự án ở Quảng Trị đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp?  4

Dự án mở rộng đường Bà Triệu (TP.Đông Hà) đoạn từ cầu đường sắt Bắc Nam đến đập ngăn mặn sông Hiếu vẫn đang “tắc” giải phóng mặt bằng.

Một số chủ đầu tư đã ứng vốn theo tiến độ hợp đồng nhưng việc thi công hoàn trả tiền tạm ứng còn chậm như: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (CSHT) khu dân cư phía Đông kênh N2; Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường 3; Xây dựng hạ tầng khu dân cư Đặng Dung giai đoạn 4; Việc xây dựng hạ tầng khu dân cư phía Tây đường Khóa Bao giai đoạn 2 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xây dựng, hoàn thiện công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, UBND TP Đông Hà cho biết đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện.

Đặc biệt, cùng với việc tăng cường trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, có biện pháp xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án giải ngân không đảm bảo kế hoạch. Tập trung đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm tiến độ; Kiến nghị không tham gia thực hiện các dự án trên địa bàn TP Đông Hà đối với các nhà thầu vi phạm …

Leave a Reply

Your email address will not be published.