Sửa quy định về lập hóa đơn bán hàng giảm thuế: Kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Khám phá
Rate this post

(TBTCO) – PGS. GS.TS Lê Xuân Trường – Trưởng Khoa Thuế – Hải quan (Học viện Tài chính) cho biết, việc sửa đổi, bổ sung quy định về hóa đơn chứng từ là phù hợp với quy định về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị định số . 43/2022 / QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, thể hiện chủ trương nhất quán của Chính phủ là đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ tài chính, giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách, giúp doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn.

PV: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2022 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022 / NĐ-CP của Chính phủ. Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022 / QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ “Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội”. ”, theo ông, nghị định này đã giải quyết được những khó khăn, vướng mắc gì cho doanh nghiệp?

Sửa quy định về lập hóa đơn bán hàng giảm thuế: Kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp
PGS. PGS.TS Lê Xuân Trường

PGS. PGS.TS Lê Xuân Trường: Khó khăn lớn nhất khi thực hiện Nghị định 15/2022 / NĐ-CP về lập hóa đơn lẻ với thuế suất 8% để được giảm thuế đã được Nghị định 41/2022 / NĐ-CP khắc phục. Theo đó, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn lẻ, tức là nếu kinh doanh nhiều mặt hàng có thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.

Với quy định như vậy, cơ sở kinh doanh tiết kiệm được thời gian lập hóa đơn, tiết kiệm chi phí sử dụng hóa đơn, công tác kế toán, kê khai thuế thuận lợi. Qua đó, giảm chi phí tuân thủ thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Về Nghị định 123/2020 / NĐ-CP, chỉ sửa một nội dung nhỏ liên quan đến mẫu Thông báo về việc tiếp nhận và xử lý hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 01 / TB-SSDT). Với hình thức này, trong quy định tại Nghị định 123/2020 / NĐ-CP có quy định “Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế”.

Qua quá trình triển khai hóa đơn điện tử cho thấy, khối lượng hóa đơn điện tử bị sai sót do người nộp thuế báo cáo với cơ quan thuế là khá lớn. Trong khi đó, đối với sai sót do người nộp thuế tự phát hiện, việc yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế ký điện tử Thông báo tiếp nhận và xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót đối với từng trường. Vụ việc làm tăng khối lượng công việc của cơ quan thuế, mất nhiều thời gian xử lý nên không thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của người nộp thuế. Việc sửa đổi biểu mẫu này sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

Sửa quy định về lập hóa đơn bán hàng giảm thuế: Kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Việc sửa đổi quy định sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

PV: Bên cạnh việc kịp thời tháo gỡ vướng mắc về việc lập hóa đơn cho các doanh nghiệp, Nghị định 41/2022 / NĐ-CP nêu rõ, kể từ ngày 01/02/2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực, các cơ sở kinh doanh có thể thực hiện đúng quy định tại Điều 1 Nghị định này. sẽ không phải điều chỉnh hóa đơn và không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, ông đánh giá thế nào về động thái này của Chính phủ trong việc quyết tâm hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh?

PGS. PGS.TS Lê Xuân Trường: Việc sửa đổi Nghị định 15/2022 / NĐ-CP nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định. Do các vấn đề phát sinh, quá trình thực hiện của các cơ sở kinh doanh rất khác nhau do yếu tố khách quan chứ không phải do ý chí chủ quan cố ý vi phạm pháp luật.

Việc quy định không điều chỉnh hóa đơn đã phát hành nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho cơ sở kinh doanh, giảm chi phí sử dụng hóa đơn, giảm thời gian xử lý hóa đơn, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. ngành và con người. Việc không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn thể hiện cách xử lý nhân văn nhưng đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

Bộ Tài chính “vào cuộc” để tháo gỡ ngay vướng mắc cho doanh nghiệp

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022 / NĐ-CP quy định chính sách miễn thuế, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022 / QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ. hỗ trợ chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Nghị định 15/2022 / NĐ-CP, Bộ Tài chính nhận được một số ý kiến ​​của các cục thuế và doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022 / NĐ. -CP về việc lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP. hóa đơn chứng từ.

PV: Dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách chưa từng có để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Cùng với đó, Chính phủ đã nhanh chóng vào cuộc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp và người dân được thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Bạn nghĩ sao về sự can thiệp nhanh chóng này của Chính phủ?

PGS. PGS.TS Lê Xuân Trường: Để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sớm vượt qua khó khăn, Chính phủ đã giao các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình quốc tế và khu vực, phân tích, đánh giá kịp thời những tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế. đất nước của chúng tôi; trên cơ sở đó, chủ động, kịp thời xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó, chỉ đạo điều hành sản xuất, cân đối cung cầu hàng hóa trong nước, điều hành bình ổn giá cả phù hợp.

Trong bối cảnh dịch bệnh và tình hình quốc tế bất ổn, ngân sách còn eo hẹp, nhưng Chính phủ đã rất nỗ lực trong việc bố trí, sắp xếp các nguồn tài chính để có những hỗ trợ hết sức thiết thực cho đồng bào bị thiệt hại. doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất. Những động thái trên thể hiện chủ trương nhất quán của Chính phủ là đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ tài chính, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách.

PV: Cảm ơn ngài!

Leave a Reply

Your email address will not be published.