Sửa đổi Quy chế tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan

Khám phá
Rate this post

Theo thông tin mới công bố ngày 19/7, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 1243 / QĐ-TCHQ ban hành Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan.

Sửa đổi Quy chế tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan
Cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo phải đáp ứng những điều kiện nhất định.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1915 / QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế và Quyết định số 2363 / QĐ-TCHQ ngày 03/7/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức đối thoại với người khai hải quan, người nộp thuế của cơ quan hải quan.

Theo đó, quy định mới mở rộng đối tượng cung cấp, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa. phương tiện giao thông vận tải.

Quy chế quy định phạm vi phổ biến, tuyên truyền, cung cấp thông tin là pháp luật trong lĩnh vực hải quan, bao gồm: pháp luật hải quan, pháp luật thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về yêu cầu, theo Tổng cục Hải quan, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan và doanh nghiệp phải được thực hiện chủ động, thường xuyên hoặc theo kế hoạch, trên diện rộng và hệ thống, được sự thống nhất của Tổng cục Hải quan đến Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chi cục hải quan và tương đương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan và doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế. và các quy định của pháp luật có liên quan để công chức hải quan, người khai hải quan và doanh nghiệp thực hiện, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan.

Trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền phải đầy đủ, đồng bộ ở các cấp các đơn vị hải quan để công tác tuyên truyền được thuận lợi.

Cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền phải đáp ứng một số điều kiện như: am hiểu pháp luật hải quan, pháp luật thuế, thủ tục hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và các hoạt động khác. các quy định liên quan; Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình và tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao.

Khi tiếp xúc với người khai hải quan, doanh nghiệp và công chức hải quan phải mặc trang phục theo quy định, có thái độ lịch sự, tôn trọng và sẵn sàng hỗ trợ người khai hải quan và doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu công khai số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Hải quan trên trang thông tin điện tử của Cục Hải quan tỉnh, thành phố và niêm yết tại địa điểm làm thủ tục hải quan.

Cũng theo quy định mới, hoạt động tuyên truyền phải được tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Quy chế bổ sung quy định: tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo hình thức trực tuyến trong trường hợp không thể tổ chức trực tiếp; giảng trực tuyến và tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực tuyến.

Trò chuyện cởi mở và trực tiếp với các doanh nghiệp

Điểm mới của quy định là yêu cầu truyền tải nội dung, chương trình hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan hải quan hoặc phối hợp với các cơ quan báo chí, đài truyền hình, … cổng thông tin địa phương để truyền hình trực tiếp hội nghị trên các kênh thông tin đại chúng của địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published.