Sửa đổi Luật Đấu thầu để nâng cao tính cạnh tranh và minh bạch

Khám phá
Rate this post

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, sửa đổi Luật Đấu thầu nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật.

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và đồng bộ khung pháp lý về đấu thầu

Dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường, hôm nay (16/9), Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án. Luật Đấu thầu (sửa đổi). Đây là nội dung sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến ​​tại phiên họp đặc biệt về pháp luật vào tháng 9/2022, theo Văn phòng Quốc hội.

Trình bày Tờ trình dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, việc sửa đổi Luật nhằm tiếp tục tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ và thống nhất. về đấu thầu, mua sắm sử dụng vốn nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật; khắc phục tình trạng đấu thầu hình thức, nâng cao năng lực cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả; đơn giản hóa thủ tục đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động đấu thầu …

Sửa đổi Luật Đấu thầu để nâng cao tính cạnh tranh và minh bạch
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, việc sửa đổi Luật Đấu thầu có mục tiêu đơn giản hóa thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư (ảnh: QH)

Nội dung của dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở 5 nhóm chính sách.

Người đầu tiênnhóm các quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm xác định rõ phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng Luật Đấu thầu.

Thứ hai, nhóm quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định về công bố thông tin theo hướng yêu cầu đầy đủ thông tin trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, bao gồm cả thông tin về quá trình và kết quả thực hiện hợp đồng. Các hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu phải được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sửa đổi, bổ sung quy định về yêu cầu công khai kết quả thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu; về các trường hợp và điều kiện áp dụng đấu thầu quốc tế và đấu thầu nội khối; các trường hợp chỉ định thầu; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Thứ ba, nhóm quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, cắt giảm thời gian, chi phí trong hoạt động đấu thầu. Cùng với việc đẩy mạnh lộ trình đấu thầu qua mạng trong thời gian tới, thời gian tổ chức đấu thầu sẽ tiếp tục được rút ngắn do nhiều công việc, nghiệp vụ sẽ được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia …

Thứ Tưnhóm quy định sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chính sách mua sắm hàng hóa trong nước, mua sắm sản phẩm sáng tạo, mua sắm xanh, mua sắm sản phẩm, dịch vụ do tập đoàn cung cấp. người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

thứ nămNhóm các quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu thầu; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đấu thầu.

Đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi Luật

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất cao sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu số 43/2013 / QH13. Các đại biểu cho rằng, sau 8 năm thi hành, Luật Đấu thầu cùng với hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước theo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng. công khai, minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư, mua sắm công, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

Tuy nhiên, thực tế thi hành Luật Đấu thầu trong thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, các đại biểu mong muốn việc sửa đổi Luật lần này sẽ khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

Sửa đổi Luật Đấu thầu để nâng cao tính cạnh tranh và minh bạch
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách sẽ nghiên cứu để tiếp thu tối đa các ý kiến ​​tại kỳ họp với mục tiêu giải quyết tốt nhất những tồn tại, vướng mắc. tiếp cận thực tế (ảnh: QH)

Cùng chung băn khoăn về đấu thầu qua mạng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Văn Chi và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phạm Thùy Chính đều đánh giá cao và ủng hộ việc cần đẩy mạnh đấu thầu. trên mạng, nói rằng đây là một bước tiến trong cải cách và đổi mới. Thực tế cho thấy, phương thức đấu thầu qua mạng đã phát huy hiệu quả về nhiều mặt, tiết kiệm thời gian, kinh phí, tính minh bạch, công khai trong đấu thầu được nâng cao, hạn chế được sự can thiệp của con người. Để hình thức đấu thầu này hiệu quả hơn, các đại biểu đề nghị cần đánh giá bổ sung, làm rõ vấn đề hạ tầng kỹ thuật, nhân lực vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các quy định bắt buộc thực hiện. đấu thầu qua mạng; quy định về cơ sở dữ liệu, cũng như công khai năng lực, kinh nghiệm, gói thầu mà nhà thầu đang thực hiện.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Phú Cường cho biết, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách sẽ tổng hợp, nghiên cứu đầy đủ để tiếp thu tối đa các ý kiến ​​tại kỳ họp với mục tiêu giải quyết tốt nhất các vướng mắc. , những bất cập trong thực tiễn, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cán bộ làm công tác đấu thầu trong thi hành công vụ.

“Các ý kiến ​​đóng góp cũng là cơ sở để Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách hoàn thiện báo cáo kiểm tra sơ bộ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​tại phiên họp chuyên đề tháng 9/2022…”, ông Cường nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published.