Sự cần thiết phải sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền

Khám phá
Rate this post

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, theo nội dung mới của các Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) còn một số tồn tại chưa đáp ứng được.

Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 tạo hành lang pháp lý quốc gia quan trọng về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tham nhũng, thể hiện cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong việc tham gia và tuân thủ các điều ước quốc tế. . Sau gần 10 năm triển khai, công tác phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có việc hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, quy định pháp luật trong lĩnh vực này. Các quy định về phòng chống tội phạm tài trợ khủng bố, rửa tiền được tăng cường, tạo cơ sở pháp lý cho việc đàm phán, ký kết các hiệp định quốc tế và phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, chưa đáp ứng được theo nội dung mới của Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, tại phiên họp toàn thể của FATF vào tháng 3/2022, Báo cáo đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đã được thông qua. Báo cáo này thừa nhận rằng khung pháp lý và quy định hiện hành của Việt Nam vẫn còn những thiếu sót, chưa đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng một phần trong 27/40 Khuyến nghị của FATF và về hiệu quả của việc thực hiện. được đánh giá là trung bình và thấp.

Cần nhanh chóng sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh

Với kết quả đánh giá đa phương này, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và quy trình rà soát của các quốc gia khác. Thiếu hụt nghiêm trọng FATF. Trong vòng 12 tháng, nếu những thiếu sót không được khắc phục, không thể hiện được tiến bộ hoặc không đáp ứng được các yêu cầu về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thì Việt Nam sẽ bị đưa vào Danh sách các quốc gia thiếu hụt nghiêm trọng. về phòng, chống rửa tiền (gọi tắt là Danh sách xám).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ: “Một khi được đưa vào Danh sách xám, nền kinh tế sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực, làm giảm đáng kể dòng vốn đầu tư nước ngoài, các giao dịch tài chính ra nước ngoài của các tổ chức tài chính sẽ bị ảnh hưởng. sẽ bị các quốc gia tính phí cao hơn và giao dịch sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn ”.

Để khắc phục những tồn tại được nêu trong Báo cáo đánh giá đa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, trong đó có nội dung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền. .

Trước tính cấp thiết của vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội đưa dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và sửa đổi. , bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp. Ủy ban Kinh tế được giao chủ trì thẩm tra dự án luật này.

Trong tờ trình về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, dự thảo Luật gồm 4 Chương, 54 Điều (trong đó, bổ sung, sửa đổi 09 điều mới). 43 Điều và bãi bỏ 07 Điều, giữ nguyên 02 Điều. Về cơ bản, dự thảo Luật thừa kế được quy định trong Luật 2012, theo đó, phạm vi điều chỉnh của Luật quy định các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, ngăn chặn tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi rửa tiền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền và hợp tác quốc tế, phòng, chống rửa tiền tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện đối với cả hoạt động mới phát sinh có rủi ro rửa tiền; sửa đổi, bổ sung quy định về thông tin định danh khách hàng, xác thực thông tin định danh khách hàng thông qua bên thứ ba; dự thảo Luật sửa đổi một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ, trung gian thanh toán, v.v.

Dự thảo Luật bổ sung quy định về nghĩa vụ thực hiện đánh giá rủi ro cấp quốc gia và cấp ngành về rửa tiền. Đánh giá rủi ro quốc gia là cơ sở để quốc gia tập trung hiệu quả nguồn lực của mình vào các lĩnh vực ưu tiên / lĩnh vực có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cùng với đó, việc bổ sung các quy định về đánh giá rủi ro ngành hỗ trợ các cơ quan quản lý thực hiện thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền đối với các ngành, lĩnh vực.

Tuấn Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published.