Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tích cực tham gia GDQPAN

Khám phá
Rate this post

Những ngày hè tháng 7, thầy và trò lớp giáo dục quốc phòng và an ninh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền vẫn miệt mài luyện tập để vượt qua khó khăn của thời tiết.

Đây là môn học cần thiết và không thể tách rời ở bậc đại học và cao đẳng. Ngoài việc góp phần giáo dục toàn diện học sinh, môn học còn bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện và hoàn thiện bản thân thông qua những giờ thực hành trên thao trường, trang bị cho học viên những lý luận cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng; Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và công tác bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay trên giảng đường…

Dưới đây là một số hình ảnh về công tác huấn luyện giáo dục quốc phòng và an ninh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

TRUNG KIÊN (thực hiện)

Bộ Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh

Bộ Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh

Từ ngày 23 đến 25/5, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Huế), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn cho 250 cán bộ quản lý, giáo viên, giảng dạy bộ môn. Giáo dục quốc phòng và an ninh từ các trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Ưu điểm của sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10

Ưu điểm của sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10

Bộ SGK Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) 10 vừa được Bộ GD & ĐT phê duyệt kế thừa những ưu điểm của SGK GDQPAN hiện hành, đồng thời tiếp tục phát triển, đổi mới. Hoạt động học giúp giáo viên dễ dạy, học sinh dễ học.

Leave a Reply

Your email address will not be published.