Quyết tâm xây dựng Đô Lương trở thành thị xã

Khám phá
Rate this post

Quyết tâm xây dựng Đô Lương trở thành thị xã số 1

Nhộn nhịp phố đêm ở thị trấn Đô Lương. Ảnh: PV

Tập trung triển khai dự án đô thị Đô Lương

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình đã xác định trong Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề để huyện Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030”, huyện triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng huyện Đô Lương trở thành thị xã. Xác định rõ tư tưởng, trách nhiệm của nhân dân trong việc đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của Đề án, phát huy ý chí tự lực, tự cường … để quy hoạch xây dựng đô thị Đô Lương, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ … Qua đó, tổ chức chỉ đạo, chính quyền các cấp, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.

Thời gian qua, huyện Đô Lương đã tập trung thực hiện quy hoạch tổng thể, chi tiết các vùng, ngành, lĩnh vực, là cơ sở để thu hút, phân bổ các nguồn lực hướng tới mục tiêu đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và xây dựng. Để xây dựng thị trấn Đô Lương theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, huyện hiện đang triển khai, thực hiện đồng thời các quy hoạch xây dựng như: Thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm Đô Lương”. Lương đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, làm tiền đề để huyện Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030 ”;

Tiếp tục hoàn thiện Đồ án Quy hoạch xây dựng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương (diện tích 7.930 ha, gồm: Thị trấn Đô Lương hiện hữu, toàn bộ diện tích 11 xã Bội Sơn, Tràng Sơn, Đặng Sơn, Đông Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn (Yên Sơn, Vân Sơn, Đà Sơn, Lạc Sơn, Lưu Sơn và một phần các xã Thịnh Sơn, Hoa Sơn); Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Đô Lương, huyện Đô Lương với diện tích quy hoạch 270 ha, làm cơ sở thu hút đầu tư xây dựng các khu chức năng: Hành chính, văn hóa, giáo dục. , khu thể thao, dịch vụ, thương mại, nhà ở góp phần phát triển kinh tế – xã hội của huyện Đô Lương; Hoàn thành xây dựng dự án Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương…

Cùng với đó, huyện xây dựng Chương trình phát triển đô thị Đô Lương đến năm 2030 và lập Đề án công nhận đô thị Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị trấn phát triển theo hướng thương mại – dịch vụ.

Quyết tâm xây dựng Đô Lương trở thành thị xã 2

Trang trí, làm đẹp bộ mặt đô thị Đô Lương. Ảnh: PV

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu quy hoạch huyện Đô Lương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 275 / QĐ-UBND ngày 18/8/2022.

Điểm sáng thu hút đầu tư

Thời gian qua, huyện Đô Lương đã đạt được những kết quả rất tích cực trong lĩnh vực thu hút đầu tư, đó là có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào các dự án trọng điểm trong lĩnh vực sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng. , may mặc, bất động sản… Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trở thành thị xã trước năm 2030, huyện tiếp tục đổi mới hoạt động trong lĩnh vực này, bên cạnh việc thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù đã có. tiếp tục tập trung thu hút các nguồn vốn, dự án đầu tư từ nước ngoài, phát huy nội lực để triển khai các dự án có hiệu quả. Thực hiện theo quy hoạch để thu hút các dự án đồng bộ, qua đó, thu hút vào các cụm công nghiệp phù hợp trên địa bàn, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.

Tiếp tục quy hoạch mở rộng các cụm công nghiệp Lạc Sơn, Thượng Sơn để tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư lớn, xây dựng và phát triển kinh tế của huyện. Tích cực thu hút các dự án đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn, cụm công nghiệp nhỏ; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển ổn định và bền vững ngành dịch vụ, thương mại và du lịch, hình thành chuỗi du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái; Đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, xây dựng thị trấn Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Quyết tâm xây dựng Đô Lương trở thành thị xã ảnh 3

Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các công trình làm đẹp đường phố. Ảnh: PV

Đặc biệt, huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai đầu tư các lĩnh vực theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, lấy cải cách hành chính là khâu đột phá trong thu hút đầu tư, chuyển biến tích cực. tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư; công khai các thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư, nhất là việc thay đổi căn bản hình thức tiếp cận, tạo môi trường thuận lợi nhất có thể, nhằm tạo dựng niềm tin vững chắc với các đối tác đầu tư. Để làm tốt công tác thu hút đầu tư trong thời gian tới không chỉ bó hẹp ở những giải pháp cơ bản nêu trên mà phải tiến hành đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, nhất là tạo môi trường mới. chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Trong quá trình thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề để huyện Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030” và trên cơ sở các quy hoạch cụ thể của vùng. . , theo ngành, lĩnh vực, huyện tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đảm bảo quy hoạch, lộ trình. Xác định rõ các công trình trọng điểm, thiết yếu, tạo động lực phát triển như: Đường vành đai nối từ Quốc lộ 7C đến Quốc lộ 7; Xây dựng đường ven sông Lam, huyện Đô Lương; Di dời, nâng cấp đường dây 110 kV và chỉnh trang đường dây ngầm 35 kV; Xây cầu qua sông Lam; Xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể dục – Thể thao huyện Đô Lương; Quảng trường Trung tâm Quận; Trung tâm Hội nghị Quận; Xây dựng, mở rộng và nâng cấp các Cụm công nghiệp Lạc Sơn, Thượng Sơn; Chỉnh trang đô thị Đô Lương …

Trong quá trình thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề để huyện Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030”, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đô Lương rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành và sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published.