Quan tâm bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, CNVCLĐ

Khám phá
Rate this post

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên, ngay từ đầu năm, Thường trực LĐLĐ huyện đã phối hợp với UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN). ), Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Thị xã, Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ – Công chức (CBCCVC), Hội nghị Người lao động. Đến nay, 100% đơn vị hành chính tổ chức được Hội nghị Cán bộ, Công chức. Trong đó, 100% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động.

Đẩy mạnh bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động
Các hoạt động, phong trào sôi nổi của CNVCLĐ huyện Phú Xuyên 6 tháng đầu năm 2022.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện trả lương tối thiểu vùng cho người lao động theo quy định tại Nghị định 157 của Chính phủ. Phối hợp với Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ VI năm 2022, tổng kết công tác ATVSLĐ, Tháng Công nhân.

Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai đến 100% công đoàn, chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền và chuyên môn tổ chức các hoạt động thiết thực như tuyên truyền, treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích, các buổi tập huấn. . huấn luyện …, khám sức khỏe, rà soát nội quy, quy trình, lề lối làm việc về ATVSLĐ tại doanh nghiệp, duy trì và phát triển phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”.

Trong đó có công tác phối hợp với đoàn thanh tra liên ngành thanh tra 9 doanh nghiệp trên địa bàn huyện về sử dụng lao động, thực hiện Luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động… Tiếp tục tham gia phối hợp các hoạt động tư vấn pháp luật như : Tư vấn 12 lượt về Hợp đồng lao động, Luật Công đoàn, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện và các vấn đề pháp lý khác. các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

Đẩy mạnh bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động
Nhiều chương trình tư vấn pháp lý được tổ chức để đảm bảo quyền lợi tốt nhất của nhân viên học khu.

Với Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở thương lượng, giám sát việc thực hiện. hiện tại Thỏa thuận.

Cụ thể, 10/52 đơn vị đã xây dựng Thỏa ước lao động tập thể và xây dựng quy chế đối thoại, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; qua kiểm tra, giám sát 3 tổ chức công đoàn đã tổ chức đảm bảo ATVSTP và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động từ 25.000 – 30.000 đồng.

Nội dung thỏa ước lao động tập thể có một số nội dung cao hơn quy định của pháp luật và có lợi cho người lao động như: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; lương, thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao tay nghề; thực hiện chính sách lao động nữ …

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, sau 5 năm thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, CNVCLĐ”, Liên đoàn Lao động huyện đã ký kết hợp tác với 2 đơn vị là Bưu điện huyện và Nghiên cứu. Trung tâm. cứu vịt Đại Xuyên. Đến nay, hoạt động này đã triển khai các chương trình thỏa thuận hợp tác đến 100% công đoàn cơ sở và triển khai sâu rộng đến đoàn viên, CNVCLĐ.

Kết quả có 635 đoàn viên tham gia sử dụng dịch vụ bưu điện, mua vịt giống chất lượng cao, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với số tiền làm lợi 412,2 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã hỗ trợ 85.000 con giống, trị giá 92 triệu đồng và tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 450 lượt người.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên cho biết thêm: “Để hỗ trợ người lao động có đời sống ổn định, Liên đoàn Lao động huyện đã duy trì cho 143 đối tượng vay vốn từ Quỹ hỗ trợ công nhân nghèo phát triển kinh tế với số tiền 4,862 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.