Quân đoàn 1 tập trung vào huấn luyện theo nhiệm vụ

Khám phá
Rate this post

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 765 của Bộ Quốc phòng. Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo lãnh đạo hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Trần Minh Đức, Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật; đại diện Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 chủ trì hội nghị …

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 khẳng định, 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả. thực hiện quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, yêu cầu huấn luyện của các đối tượng và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 765; Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, vị trí quan trọng của công tác huấn luyện có chuyển biến rõ rệt.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ của Quân đoàn theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Tập trung chỉ đạo huấn luyện theo phân cấp, gắn phân cấp với xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp, phân công cấp ủy viên phụ trách, kiểm tra nội dung huấn luyện; sự phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đào tạo; đổi mới công tác tổ chức, huấn luyện phương pháp kiểm tra, thực hiện kiểm tra chỉ huy, cơ quan trước khi kiểm tra đơn vị; tăng cường kiểm tra đột xuất, bình xét kết quả huấn luyện.

Điểm nổi bật là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện”. Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đội ngũ huấn luyện, chú trọng những nội dung mới, những nội dung còn yếu, thiếu đồng bộ. Trong đó tập trung nâng cao trình độ khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, chiến thuật binh chủng hợp thành, chiến thuật chuyên ngành, công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện cho cán bộ các cấp. đội ngũ, nhất là cán bộ mới ra trường, mới được bổ nhiệm. Đến nay, 100% cán bộ được đào tạo theo phân cấp, trong đó hơn 90% cán bộ tiểu đoàn, 80% đại đội, 75 – 80% cán bộ trung đội đạt khá, giỏi.

Quân đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, luyện tập, diễn tập chiến dịch sát với phương án, mục tiêu tác chiến, phù hợp với nhiệm vụ, tổ chức biên chế, trang bị của quân đoàn. Qua đó, trình độ tổ chức, chỉ huy, năng lực tham mưu của cán bộ các cấp từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu diễn tập các cấp, đảm bảo nghiêm minh, an toàn. Đồng thời, tổ chức tốt hội thi, hội thao, kiểm tra các cấp, giành thứ hạng cao. Từ năm 2013 đến nay, Binh đoàn 1 đã tham gia 87 hội thao, hội thi, trong đó có 32 giải nhất, 18 giải nhì và 9 giải ba.

Đặc biệt, thời gian qua, Quân đoàn 1 còn chỉ đạo huấn luyện các phân đội bộ binh cơ giới giỏi tác chiến với các loại vũ khí có trong biên chế và khi được tăng cường vũ khí kỹ thuật; chiến đấu độc lập, hoạt động quân sự chung trên các địa hình khác nhau. Trọng tâm là huấn luyện giỏi kỹ thuật, chiến thuật cá nhân, tổ, đội (khẩu đội), trung đội, đại đội. Đồng thời, tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện tình huống, huấn luyện cơ động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dã ngoại dài ngày …

Tại hội nghị, các ý kiến ​​cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục, đồng thời đề xuất những chủ trương, biện pháp thiết thực để Đảng ủy Quân đoàn lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện trong quân đội. Những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ CHQS tỉnh, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị Quân đoàn 1 qua 10 năm thực hiện Nghị định. Quyết định 765 của Quân ủy Trung ương; Đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện của quân đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đoàn cần tăng cường lãnh đạo. chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện; tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện. Sau khi Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 765, Đảng ủy Quân chủng và cấp ủy các cấp đã quán triệt, cụ thể hóa, ban hành nghị quyết chuyên đề, xác định chủ trương, giải pháp phù hợp. với nhiệm vụ huấn luyện và yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đoàn trong tình hình mới.

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tư duy mới cho bộ đội về nhiệm vụ huấn luyện; tập trung xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin vào vũ khí, trang bị, cách đánh và nghệ thuật quân sự Việt Nam; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu, công tác chuẩn bị huấn luyện phải chu đáo, chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp; tích cực đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập. Kết hợp giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật; tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện mô phỏng, huấn luyện theo nhiệm vụ, huấn luyện tình huống, đưa bộ đội sát, sát thực tế chiến đấu.

Trong thực tiễn huấn luyện, lấy huấn luyện cán bộ làm trọng điểm, chú trọng nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy và tổ chức, điều hành huấn luyện cho đội ngũ sỹ quan dự bị động viên; chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập chiến thuật, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, diễn tập chiến thuật bắn đạn thật, diễn tập chiến đấu tổng hợp, hiệp đồng quân binh chủng … Đồng thời, kết hợp tốt giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền, sức dẻo dai cho bộ đội; tích cực đổi mới, kiện toàn hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra, rà soát; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích; chấn chỉnh, khắc phục triệt để những biểu hiện chủ quan, khoán trắng cho cấp dưới hoặc cắt giảm thời gian, nội dung, hạ chỉ tiêu, yêu cầu trong huấn luyện …

DƯƠNG – MINH TÚ

Leave a Reply

Your email address will not be published.