Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”

Khám phá
Rate this post

Sáng 21/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa báo chí các cơ quan ”hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).

Dự lễ phát động có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thường trực Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí, Hội Nhà báo các cấp trong cả nước.

Phát động phong trào thi đua
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ phát động.

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã tặng hoa chúc mừng những người làm báo cả nước. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh thay mặt những người làm báo nhận lẵng hoa chúc mừng.

Xây dựng cơ quan báo chí, nhà báo văn hóa là yêu cầu cấp thiết

Phát biểu phát động phong trào thi đua, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ, báo chí là một bộ phận cấu thành đặc biệt của văn hóa. Tác phẩm báo chí là sản phẩm văn hóa tinh thần phổ biến nhất trong xã hội hiện đại. Báo chí còn là tấm gương phản chiếu văn hóa cộng đồng, tích cực thúc đẩy và góp phần phát triển các loại hình văn hóa khác.

Phát động phong trào thi đua
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm qua, cùng với sự nghiệp đổi mới và đi lên của đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam luôn xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của Việt Nam. các giá trị, truyền thống văn hóa tốt đẹp, nâng cao nhận thức của con người, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội.

Những thay đổi lớn của môi trường kinh tế – xã hội tạo động lực và điều kiện thuận lợi để báo chí phát huy theo hướng cởi mở và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, cùng với sự vươn lên mạnh mẽ, báo chí cách mạng Việt Nam cũng đứng trước những thách thức, hệ lụy và mặt trái của sự phát triển. Đáng chú ý, sự xuất hiện của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới đã làm giảm thị phần của nhiều cơ quan báo chí; một bộ phận báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích, thờ ơ với đối tượng, tìm thị hiếu tầm thường, sản xuất nội dung chủ yếu để tăng lượng khách, xâm hại tính trung thực, khách quan để đạt được mục tiêu kinh tế …

Trong bối cảnh đó, việc nâng cao nhận thức văn hóa, tạo không gian văn hóa trong hoạt động báo chí, xây dựng cơ quan báo chí, nhà báo văn hóa là yêu cầu cấp thiết.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi nêu rõ, với tư cách là một bộ phận cấu thành của văn hóa, đồng thời là một trong những phương tiện chính để phổ biến các loại hình văn hóa ra toàn xã hội, mỗi cơ quan báo chí cần phải là một cơ quan văn hóa, mỗi nhà báo cần luôn có ý thức. nâng cao văn hóa của chính họ, thúc đẩy yếu tố văn hóa trong việc tạo ra các tác phẩm. Bên cạnh đó, báo chí cần tích cực quảng bá và nâng cao văn hóa trong chính ngành, lĩnh vực của mình.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố các tiêu chí cơ bản gồm 12 điểm về xây dựng cơ quan báo chí văn hóa (6 điểm) và văn hóa người làm báo Việt Nam (6 điểm). ), đồng thời yêu cầu các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam các cấp và các nhà báo trên cả nước tích cực hưởng ứng, tích cực ký giao ước thi đua, thực hiện tốt các tiêu chí đã đề ra.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa

Đại diện các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các cấp phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng, báo chí chỉ có thể làm tốt công tác văn học. văn hóa nếu cơ quan báo chí thực sự là cơ quan văn hóa với những nhà báo có văn hóa. Vì vậy, việc phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí là thực sự cần thiết và có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh hiện nay.

Phát động phong trào thi đua
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại buổi lễ.

Phong trào được phát động nhằm giúp các cơ quan báo chí nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí, giá trị của sản phẩm báo chí, danh dự, uy tín của nhà báo đối với xã hội.

Với những tiêu chí cụ thể, rõ ràng, thiết thực sẽ góp phần giúp các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng là giữ gìn, xây dựng và phát triển văn hóa. Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc.

Ông cho rằng việc thực hiện theo tiêu chí này sẽ giúp tạo ra những sản phẩm báo chí trung thực, khách quan, có sức lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo đức và lòng nhân ái, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xấu, độc, phản văn hóa.

Phong trào thi đua cần được lan tỏa, thấm sâu, thực chất vào mọi cơ quan báo chí, mọi nhà báo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Lễ phát động phong trào thi đua là hoạt động rất có ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí và nhân dân. báo chí thực hiện mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại theo Văn kiện Đại hội 13 của Đảng và thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đại hội. Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ diễn ra vào cuối năm 2021.

Đây cũng là sự kiện quan trọng, mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời tri ân chân thành tới các nhà báo lão thành, cùng đội ngũ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. các nhà báo trên cả nước.

Khẳng định những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam là cội nguồn sức mạnh giúp dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đồng chí đề nghị mỗi nhà báo cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thắp sáng ngọn lửa tri thức và lòng nhân ái trong toàn xã hội. Mỗi cơ quan báo chí phải là tấm gương đi đầu trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa cơ quan.

Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan quản lý báo chí, chủ quản, cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cả nước cần tập trung thực hiện. . Trước hết, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước. bảo vệ Tổ quốc; về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với đó, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình công tác, đảm bảo tính chính xác, tin cậy, nhân văn cao nhất trong từng bản tin, từng bài báo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa, định hướng phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống; tích cực xây dựng các sản phẩm báo chí giàu tính văn hóa, có sức lan tỏa để mỗi sản phẩm báo chí đưa ra công chúng đều đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, giáo dục, trở thành hình mẫu trong giao tiếp, ứng xử văn hóa. trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, xây dựng môi trường cơ quan báo chí văn hóa, nhà báo văn hóa trong thời kỳ mới gắn với phát triển và hội nhập; cần quan tâm đến những chuẩn mực giá trị phù hợp với hệ giá trị gia đình, hệ giá trị xã hội, hệ giá trị quốc gia, dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn các giá trị truyền thống với các giá trị đương đại để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần và động lực phát triển …

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí; tập trung chăm lo, xây dựng văn hóa trong cơ quan báo chí và người làm báo, chú trọng xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, tận tụy, hết lòng vì nghề nghiệp. phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, phóng viên, công chức, viên chức và nhà báo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào ở các cấp Hội và ở từng cơ quan báo chí để phong trào thi đua lan tỏa, thấm sâu, đi vào thực chất từng cơ sở báo chí. các cơ quan báo chí và từng nhà báo.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cảm ơn tình cảm và những lời chúc tốt đẹp nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với toàn thể những người làm báo. nước nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phát động phong trào thi đua
Lãnh đạo 11 cơ quan báo chí đại diện cho các ngành, loại hình, lĩnh vực báo chí trên cả nước ký kết thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”

Tiếp thu ý kiến ​​chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, thay mặt những người làm báo cả nước, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định sẽ cố gắng phát huy môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, quyết tâm xây dựng từng cơ quan. Báo chí là cơ quan văn hóa, mỗi nhà báo là một nhà báo văn hóa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo 11 cơ quan báo chí đại diện cho các ngành, loại hình, lĩnh vực báo chí trên cả nước đã ký kết thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”. “.

Leave a Reply

Your email address will not be published.