Phân cấp, phân công công chức, viên chức diện Thường trực Tỉnh ủy.

Khám phá
Rate this post


BNEWSBộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc quản lý, biên chế công chức, viên chức sẽ được phân cấp cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý trực tiếp.

Ngày 20/6, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ và gặp gỡ phóng viên, biên tập viên nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ phân cấp quản lý, giao biên chế công chức và công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý trực tiếp, bảo đảm sự quản lý đồng bộ giữa biên chế khối Đảng, đoàn thể và khối hành chính nhà nước.
Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là vấn đề “luôn nóng” và cần đổi mới. Thời gian qua, cùng với việc rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, Bộ Nội vụ đã thực hiện triệt để phân cấp tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các bộ, ngành, địa phương và thực hiện đúng vai trò, chức vụ, quyền hạn của mình trong khu vực công. quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Nội vụ hiện chỉ tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp.

“Để cắt giảm 152 chứng chỉ, trong đó 61/63 chứng chỉ đối với công chức, 89 chứng chỉ đối với công chức, việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thời gian qua không hề đơn giản, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn. , nhưng chúng tôi quyết tâm thực hiện bằng được ”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.
Bộ Nội vụ yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện nghiêm túc Nghị định 89/2021 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017 / NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Thông tin về chủ trương phân cấp quản lý, biên chế công chức, viên chức cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương quản lý trực tiếp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, vừa qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Trung ương. Vụ Tổ chức báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, Ban Chỉ đạo Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị, chưa có kết luận chính thức nhưng sẽ thực hiện theo chỉ đạo này. .
Giải thích thêm, bà cho biết, trước đây, theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cũng như các nghị định hiện hành, hàng năm Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao biên chế công chức. đối với các bộ, ngành địa phương. Còn số lượng cán bộ của các bộ, ngành, địa phương sẽ do Bộ Nội vụ thẩm định. Nhưng tới đây, theo tinh thần của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương sẽ trực tiếp giao trên cơ sở ý kiến ​​của Bộ Chính trị và kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, triệt để phân cấp quản lý và giao biên chế công chức, viên chức cho Thường trực. Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý, đảm bảo sự quản lý đồng bộ giữa biên chế khối Đảng, đoàn thể và khối hành chính nhà nước.
Theo đó, sẽ giao tổng biên chế cho cả giai đoạn 2022-2026, từ đó giao chỉ tiêu cho chúng ta thực hiện mục tiêu giảm ít nhất 5% biên chế công chức, giảm số công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. . cả nước khoảng 10%, bảo đảm theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ / TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19-NQ / TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Khẳng định bước đầu triển khai sẽ có những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ sẽ cố gắng tham mưu để hoàn thiện nội dung này, đảm bảo phân cấp triệt để. Theo đúng tinh thần, chủ trương của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là phân cấp, phân quyền trên tất cả các lĩnh vực.
“Bộ Nội vụ rất mạnh dạn trong vấn đề này, quyết tâm đổi mới, đi đầu trong công tác phân cấp, phân quyền, nhất là trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống hành chính nhà nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh. .
Ngoài ra, theo người đứng đầu Bộ Nội vụ, Bộ cũng đang tiến hành đánh giá tác động đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, làm cơ sở để nghiên cứu từng bước xây dựng nền công vụ chung để đảm bảo dịch vụ công. liên thông giữa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện trở lên. Bà Phẩm nói: “Làm sao chúng ta chỉ xây dựng một hệ thống công vụ chứ không như hiện nay có hai chế độ công chức, tức là từ cấp huyện trở lên và cấp ở cấp xã. Thi Thanh Tra cho hay.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thời gian qua, đồng thời cho biết các địa phương rất chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ này. Đã đến lúc chúng ta cũng phải tính toán để đảm bảo thông tin liên lạc, chỉ có một chế độ công vụ. Sau khi đánh giá xong tác động, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu kỹ vấn đề này, để thực hiện theo lộ trình, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, hướng tới xây dựng hệ thống chính trị. nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.