Phân bổ 30.000 tỷ đồng ngân sách xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Khám phá
Rate this post

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 3.000 tỷ đồng vốn sự nghiệp cho nhà nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đó là thông tin tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) tổ chức vào sáng 5/8/2022.

Phân bổ 30.000 tỷ đồng ngân sách xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phúc Nguyễn

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, tính đến tháng 7/2022, cả nước có 5.813 / 8.227 xã (70,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 2,4% so với khu vực nông thôn mới. đến hết năm 2021. Trong đó, 803 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng 300 xã so với cuối năm 2021 và 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tăng 51 xã so với cuối năm. của năm 2021; Có 254 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ / đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 41 đơn vị so với cuối năm 2021 (chiếm khoảng 39,2%). . tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước); 18 tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mới.

Phân bổ 30.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Sản phẩm OCOP đã từng bước khẳng định giá trị, chất lượng trên thị trường, được người dân tin tưởng. Ảnh: Phúc Nguyễn

Về phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và 2022 (bao gồm cả kế hoạch vốn năm 2021), ở trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. hoàn thành hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 3.000 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề xuất phương án phân bổ 9.632 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương còn lại của Chương trình giai đoạn 2021 – 2025, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Ở cấp địa phương, đến hết tháng 7/2022, đã có 40/51 địa phương trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ, trong đó, 28 địa phương đã hoàn thành thủ tục phê duyệt. dự toán chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư triển khai thực hiện; 9 địa phương đã có nghị quyết của HĐND tỉnh, đang rà soát để giao kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị và cấp dưới trực thuộc; 3 địa phương đã trình HĐND tỉnh. 11/51 địa phương còn lại đang trong quá trình xây dựng nghị quyết, dự kiến ​​trình HĐND tỉnh vào tháng 8/2022.

Về kết quả thực hiện Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm), trong tổng số 8.340 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên của 4.273 đối tượng, có 65,5% sản phẩm 3 sao, 33,3% sản phẩm 4 sao. sao, 1% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm 5 sao.

Về giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Chương trình nông thôn mới đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025: phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới …

So với giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 đã bổ sung một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cấp xã, cấp huyện; tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và cấp thôn đạt chuẩn 2 xã nông thôn mới.

Chương trình giai đoạn 2021-2025 cũng cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới của các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo mức độ (chuẩn, tiên tiến, kiểu mẫu) đã được Quốc hội phê duyệt. Tại Nghị quyết số 25, Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cho từng vùng, miền, làm cơ sở để các địa phương xác định mục tiêu cụ thể và triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025 cho phù hợp. phù hợp với điều kiện thực tế.

Thực hiện Nghị quyết số 25/2021 / QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan cơ bản hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025.

Leave a Reply

Your email address will not be published.