Phải có sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong quản lý đất đai

Khám phá
Rate this post

Ngày 29/7, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Nhiều chính sách mới

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chủ trì xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho biết, Bộ đã rà soát hơn 100 luật, bộ luật liên quan đến lĩnh vực đất đai để đề xuất sửa đổi. ngay trong Luật này hoặc kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong quản lý đất đai

Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã họp phiên thứ nhất. Ảnh: VGP

“Bố cục của dự thảo Luật được sắp xếp như Luật Đất đai hiện hành, bổ sung thêm hai chương”, ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, đại diện tổ biên tập cho biết.

Theo đó, dự thảo gồm 237 điều, dự kiến ​​giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 153 điều; bổ sung 36 điều mới và bãi bỏ 8 điều. Dự thảo Luật đã thể chế hóa chủ trương: bỏ khung giá đất; có cơ chế và phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan chủ trì xác định giá đất.

Đồng thời, có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả đối với nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô.

Đặc biệt, dự thảo Luật bổ sung một chương quy định về phát triển quỹ đất nhằm xây dựng cơ chế phát triển quỹ đất; điều tiết giá trị gia tăng từ đất do thực hiện quy hoạch, dự án công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, điểm dân cư nông thôn; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Chương XIII về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã thể chế hóa chủ trương “Thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất” thông qua việc bổ sung quy định cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất. tiền hàng năm.

Dự thảo Luật cũng đã thể chế hóa chủ trương mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; tạo điều kiện để chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch; quy định ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp…

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, quan điểm của dự thảo luật là thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết 18 cũng như các nghị quyết khác của Đảng với bảy nhóm chính sách lớn.

Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ nhưng phải được kiểm soát chặt chẽ

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định, đất đai là tài nguyên quốc gia đặc biệt. Vì vậy, sửa đổi Luật Đất đai là một việc hết sức khó khăn. Từ năm 1987 đến nay, Luật Đất đai đã trải qua 7 lần điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với thực tiễn phát triển. Quá trình thực hiện Luật xuất hiện nhiều hạn chế, hạn chế, thậm chí có những quy định lạc hậu, cản trở sự phát triển, cần sửa đổi.

Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong quản lý đất đai ảnh 2

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng lưu ý, mục tiêu là hoàn thiện dự thảo và trình Quốc hội lần đầu vào kỳ họp tháng 10 năm 2022. Đồng chí yêu cầu xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất để quyết tâm thực hiện. Tuy nhiên, không chỉ có yêu cầu về tiến độ mà còn phải hoàn thiện bản thảo với chất lượng cao nhất.

Về nội dung, Phó Thủ tướng đề nghị bám sát Nghị quyết số 18-NQ / TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao. ” Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong công tác quản lý đất đai phải mạnh mẽ hơn nữa việc phân cấp, phân quyền nhưng phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, giải phóng nguồn lực gắn với chống tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Tài nguyên và Môi trường tích cực lấy ý kiến ​​chuyên gia, nhà khoa học, người có ảnh hưởng, huy động trí tuệ, kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện dự thảo. Đặc biệt, cần tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn tổng kết thực tiễn, lấy ý kiến ​​rộng rãi về các nhóm chính sách cụ thể như thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển nhượng đất đai. vành đai, lấn biển …

Đối với những vấn đề khó, còn ý kiến ​​khác nhau, Phó Thủ tướng yêu cầu đưa ra phương án cùng với phân tích rõ điểm mạnh, điểm yếu để thảo luận.

Chính thức lấy ý kiến ​​góp ý vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Chính thức lấy ý kiến ​​góp ý vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

(PLO) – Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau hơn tám năm thi hành Luật Đất đai 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho đất đai. khai thác và sử dụng đất …

Leave a Reply

Your email address will not be published.