Nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, bổ sung

Khám phá
Rate this post

Sáng 25/7, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Ban soạn thảo Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến ​​về dự thảo Nghị quyết này. Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Thụy Anh, Phó Trưởng Ban soạn thảo và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà chủ trì buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Thụy Anh, Phó Trưởng Ban soạn thảo cho biết, trong việc triển khai các Quyết định, Nghị quyết, Kế hoạch, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo khẩn trương tiến độ. Tổng hợp, đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện các quy định của Quy chế kỳ họp Quốc hội năm 2015, đồng thời thành lập Ban soạn thảo để xây dựng Nghị quyết sửa đổi các quy định của Quốc hội. Nội dung thay đổi, bổ sung nội quy kỳ họp của Quốc hội do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường làm Trưởng Ban soạn thảo dự thảo.

Ban soạn thảo đã giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội xây dựng dự thảo nghị quyết ban hành Điều lệ Quốc hội sửa đổi, trong đó đề xuất 24 vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Quốc hội. quy chế, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn.

Tại Hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã đưa ra nhiều ý kiến ​​đóng góp về các nội dung trọng tâm của dự thảo Nghị quyết như: tên văn bản; quy định thời hạn gửi tài liệu chính thức của kỳ họp đến đại biểu Quốc hội; việc bổ sung quy định không trình bày tham luận, báo cáo tại một số phiên họp toàn thể nhằm tiết kiệm thời gian phiên họp, giúp đại biểu Quốc hội có thêm thời gian phát biểu, tranh luận; bỏ phiếu hỗn hợp; quy trình, thủ tục xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế – xã hội quan trọng; xung đột pháp lý giữa các văn bản pháp luật…

Về tên văn bản, một số đại biểu cho rằng nên gọi là luật về trình tự, thủ tục tiến hành kỳ họp Quốc hội thay vì Nội quy. Vì nội quy là quy định nội bộ nhằm đảm bảo trật tự, kỷ cương nên mọi người tham gia vào tổ chức, cơ quan đều phải thực hiện đúng quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của mình, còn trình tự, thủ tục trong văn bản khác. Nội quy kỳ họp Quốc hội là nội quy của Quốc hội. Cách viết trong dự thảo dựa trên việc sửa đổi Quy chế cũ, được quy định nhiều, gần tương tự như Luật trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động của Quốc hội, hoặc Quy chế làm việc của Quốc hội ở Việt Nam. Các cuộc họp không phải là quy tắc.

Theo kinh nghiệm hoạt động nghị viện của các nước, nghị viện thường có luật riêng về hoạt động của Quốc hội (gọi là Quy chế hoạt động nghị viện hay Luật về nghị viện), là luật nội bộ có vai trò rất quan trọng. chủ yếu quy định trình tự, thủ tục làm việc của nghị viện.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cho rằng, việc bố trí các chức danh trong dự thảo Nghị quyết cần thực hiện theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, tránh sắp xếp không đúng trình tự. cửa tiệm. Ngoài ra, Nghị quyết cũng cần quy định rõ ràng, chi tiết yêu cầu về trang phục của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp để bảo đảm tính trang nghiêm của Nghị viện; quy định rõ cơ quan truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc, Bế mạc và các kỳ họp quan trọng.

Về thời hạn gửi văn bản chính thức của kỳ họp đến đại biểu Quốc hội, có ý kiến ​​đề nghị sửa đổi quy định chậm nhất là 15 ngày trước khi khai mạc chuyên mục đối với kỳ họp thường lệ và chậm nhất là 5 ngày. trước khi khai mạc phiên họp đối với phiên họp bất thường, trừ trường hợp văn bản đặc biệt theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Hoàng Minh Hiếu và một số đại biểu cho rằng, cần phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhất là nguyên nhân từ quy trình chính sách để có biện pháp tổng thể khắc phục những bất cập. trong việc chậm gửi văn bản đến các đại biểu Quốc hội.

Đối với việc biểu quyết, để đảm bảo tính pháp lý, một số đại biểu đề nghị nội bộ hóa bằng cách cung cấp thêm hình thức biểu quyết xen lẫn giữa biểu quyết điện tử và biểu quyết giơ tay. Tuy nhiên, có ý kiến ​​cho rằng chỉ áp dụng hình thức này trong trường hợp bất khả kháng vì trên thực tế, việc áp dụng biểu quyết bằng giơ tay chỉ trong trường hợp vấn đề được xác định bằng sự đồng thuận. rất thuận lợi. Những vấn đề còn ý kiến ​​khác nhau cần được biểu quyết thống nhất bằng biểu quyết điện tử để xác định chính xác số phiếu tán thành, không tán thành và không bỏ phiếu trắng.

Ngoài ra, việc sử dụng các hình thức biểu quyết khác nhau và mức độ công khai biểu quyết của từng đại biểu sẽ khó đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trong hoạt động của Quốc hội. Vì vậy, việc sử dụng hình thức hỗn hợp này chỉ nên áp dụng trong một số trường hợp bất khả kháng để đảm bảo quyền biểu quyết của đại biểu Quốc hội.

Kết luận phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thụy Anh đánh giá cao những ý kiến ​​tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu và các chuyên gia. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết bảo đảm chất lượng, tiến độ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​tại Kỳ họp thứ 14 ngày 8/8/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.