Nỗ lực hoàn thành đường vành đai 4 trước năm 2027

Khám phá
Rate this post

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng luôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong suốt lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc Trung ương Đoàn tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm phát huy trí tuệ tập thể của các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn hệ thống chính trị, huy động sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của đường lối đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ta một cách khoa học, sâu sắc và bài bản. đối với hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị.

z3499490448137_abdb9f6cb242c3ca18165fa565cc7467.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành ủy Hà Nội chủ trì hội thảo.

Đối với Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc, gương mẫu, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, đưa Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đi vào thực tiễn cuộc sống trên địa bàn Thủ đô. Qua tổng kết, Thành ủy Hà Nội khẳng định, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật, mang lại hiệu quả to lớn, góp phần vào thành công của Đảng. có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với những kết quả, thành tựu phát triển của Thủ đô trong thời kỳ gần đây.

Đặc biệt, mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ / TW ngày 5/5/2022 “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. cùng với Nghị quyết số 11-NQ / TW ngày 10/02/2022 “về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. là cơ sở chính trị, chủ trương, định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc phát triển nhanh, bền vững, toàn diện với các mục tiêu, định hướng, tầm nhìn trung và dài hạn.

Đảng bộ Hà Nội đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết. Trung ương nêu rõ. Đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo sự phát triển toàn diện, đột phá của Thủ đô Hà Nội. Trước mắt, Hà Nội sẽ cùng với các tỉnh, thành phấn đấu hoàn thành dự án đường vành đai 4 trên địa bàn Thủ đô trước năm 2027 theo chủ trương đầu tư đã được Bộ Chính trị, Quốc hội thông qua; tập trung chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch thủ đô Hà Nội; phấn đấu đến năm 2025 phát triển 3-5 huyện thành quận; sửa đổi Luật Thủ đô 2012 và tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị…

“Đối với Thành ủy Hà Nội, vinh dự là đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị, trên tinh thần trách nhiệm, hợp tác và cầu thị, chúng tôi rất mong được các cơ quan ban ngành chia sẻ, trao đổi và học hỏi. , các đơn vị, địa phương trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt là những thành tích, bài học kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào điều kiện thực tiễn của Thủ đô Hà Nội để góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch. , vững vàng và thực hiện tốt lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đó là “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các Đảng bộ khác”. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.