Những thuận lợi và khó khăn khi thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ

Khám phá
Rate this post

(SHTT) – Các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc xác lập và bảo vệ quyền SHTT, thúc đẩy phát huy quyền sở hữu trí tuệ . hoạt động nghiên cứu và đổi mới mạnh mẽ hơn.

Chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn khi triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ với Báo Điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt cho biết: “Theo quy định của Luật Ban hành Các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định hướng dẫn thi hành Luật cũng phải có hiệu lực cùng thời điểm với Luật ngày 01 tháng 01 năm 2023. Do đó, chúng tôi hình dung khối lượng công việc trước mắt là khá lớn.

Một số văn bản quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành như nghị định, thông tư trong từng lĩnh vực, từng vấn đề liên quan đến quy định của Luật SHTT cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung mới có thể áp dụng được. được sử dụng sau khi Luật SHTT sửa đổi có hiệu lực. Mặc dù khi trình Dự án Luật, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với các Bộ liên quan (Bộ KH&CN, Bộ NN & PTNT) đã soạn thảo các quy định dự kiến ​​đưa vào văn bản hướng dẫn Luật (nghị định, thông tư), nhưng vẫn cần thì là ở. triển khai rất nhiều công việc trong một khoảng thời gian tương đối ngắn ”.

Văn phòng giáo viên có đầy đủ dữ liệu 1

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt

Tuy nhiên, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tin tưởng việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT sẽ hiệu quả và thuận lợi. Cụ thể, việc hoàn thiện pháp luật SHTT phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Trong quá trình xây dựng Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nhận được sự tham gia, đóng góp ý kiến ​​tích cực của nhiều cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương. Khi trình Dự án Luật ra Quốc hội, hầu hết các đại biểu Quốc hội đều đánh giá cao và nhất trí với những nội dung sửa đổi của Luật SHTT.

Bên cạnh đó, các quy định của Luật SHTT đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xác lập và bảo vệ quyền SHTT, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển mạnh mẽ hơn. nghiên cứu, đổi mới, ứng dụng và khai thác tài sản trí tuệ của Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề trên, Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cũng cho rằng: “Việt Nam vào năm 2021 sẽ được thế giới đánh giá là nhóm an toàn về bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đây là một trong những vấn đề rất quan trọng đối với luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ vừa được Quốc hội thông qua, tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn như: Quy định rõ tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan; khuyến khích sáng tạo, khai thác và phổ biến các phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, v.v …; tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp …; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các cam kết Cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập … Những vấn đề sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà sáng chế muốn vào Việt Nam.

Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng, để khắc phục tình trạng thực hiện đúng, sai thì công tác tuyên truyền pháp luật phải được tăng cường, thực hiện đến nơi đến chốn để người dân hiểu đúng tinh thần của pháp luật. Bên cạnh đó, cần học hỏi, tham khảo ý kiến ​​quốc tế về các cách thức thực hiện sở hữu trí tuệ; thể chế hóa các quy định, làm sao để hoạt động của các đơn vị liên quan đi vào nề nếp. Vì hiểu đúng, làm đúng, tuân thủ đúng thì luật mới có hiệu lực ”.

Hà Châu

Leave a Reply

Your email address will not be published.