Nhiều ý kiến ​​đề xuất Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Khám phá
Rate this post

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Nhiều ý kiến ​​đóng góp thiết thực và tích cực từ các góc độ khác nhau đã được đưa ra trong hội thảo.

Các diễn giả theo dõi quá trình xây dựng luật này đều đánh giá cao yêu cầu, ý kiến ​​đóng góp của Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình soạn thảo. Do vậy, dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) gần đây nhất đã có nhiều cải tiến đáng kể so với các dự thảo trước.

Cụ thể, dự thảo khẳng định tính hợp pháp của giao dịch điện tử và việc sử dụng công cụ điện tử trong giao dịch, các quy định trong Dự thảo tập trung quy định các hình thức giao dịch điện tử. các bản dịch như chữ ký số, chứng chỉ số, hợp đồng điện tử và thông điệp điện tử.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến ​​cho rằng, dự thảo có những quy định chưa phù hợp với phạm vi và mục tiêu chung của luật, tạo ra sự chồng chéo, trùng lắp với một số quy định pháp luật khác; thậm chí xung đột với luật chuyên ngành.

Ông Trần Mạnh Hùng – Luật sư điều hành, Giám đốc Công ty Luật Quốc tế BMVN cho biết, các dịch vụ như dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, dịch vụ điện toán đám mây hay dịch vụ nền tảng số hiện đang được điều chỉnh bởi các luật liên quan như Luật Viễn thông, Luật Công nghệ thông tin, Luật sở hữu trí tuệ, các nghị định về quản lý hoạt động Internet, thương mại điện tử …

Do đó, việc quy định trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ này như trong Chương V của Dự thảo trong việc quản lý hoặc thúc đẩy các giao dịch điện tử là không cần thiết và vô nghĩa. Các quy định này cũng không phù hợp với thông lệ quốc tế hoặc luật khung về giao dịch điện tử của các tổ chức quốc tế.

Hầu hết Luật Giao dịch điện tử của các nước trên thế giới chỉ tập trung quản lý tính hợp pháp của các phương tiện điện tử hoặc các yếu tố của giao dịch như chữ ký số, chứng thư điện tử, hợp đồng điện tử. điện tử… thay vì quản lý các dịch vụ kỹ thuật số hoặc các nền tảng liên quan.

Ngoài ra, một số ý kiến ​​đáng chú ý khác cũng được đưa ra như các biện pháp mà cơ quan có thẩm quyền có thể thực hiện để hạn chế và bảo vệ giao dịch điện tử trong dự thảo mới nhất là quá chặt chẽ và có thể dẫn đến lạm quyền, lợi ích nhóm. Với nội dung này, quy định tại dự thảo trước được cho là hợp lý hơn khi các biện pháp giải quyết tranh chấp chỉ được áp dụng theo yêu cầu của các bên liên quan.

Một nội dung gây tranh cãi khác là quy định về nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ như phải cung cấp dịch vụ 24/7, công khai thuật toán, thông báo danh sách người lao động với Bộ Thông tin và Truyền thông. viên chức. Các quy định này có thể ảnh hưởng đến quyền kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ, tính bảo mật và an toàn của hệ thống thông tin mà nhà cung cấp dịch vụ sử dụng. Các quy định này có thể tạo ra các hạn chế và rủi ro cho các doanh nghiệp tham gia vào các dịch vụ thúc đẩy giao dịch điện tử.

Một số ý kiến ​​cũng cho rằng, các khái niệm chưa được đề cập trong dự thảo hoặc quá chung chung nên có thể gây bất cập trong quá trình triển khai sau này. Chẳng hạn, khái niệm “dữ liệu” trong dự thảo rất rộng và hiện chưa có định nghĩa về “bộ xử lý dữ liệu” …

Một số nhận xét về tuyên bố từ chối trách nhiệm của các nền tảng liên quan đến nội dung hoặc hoạt động của người dùng, hoặc các điều khoản chuyển tiếp cũng đã được thảo luận. Sau hội thảo, các ý kiến ​​đóng góp sẽ được VCCI tổng hợp và gửi đến các cơ quan liên quan. Dự kiến, Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) sẽ được trình Chính phủ và thảo luận tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 tới.

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) đang được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, lấy ý kiến ​​rộng rãi để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ. Luật này sau khi được thông qua sẽ có những tác động tích cực đến sự phát triển của nền kinh tế số nói chung cũng như hoạt động giao dịch điện tử nói riêng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.