Nhiều giải pháp cải tiến công tác kỹ thuật

Khám phá
Rate this post

Thiếu tướng Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật; Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

15 năm qua, Đảng bộ Binh chủng Thông tin đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, có chiều sâu các nội dung của Nghị quyết số 382 và Kết luận số 763-KL / QUTW ngày 19-12-2012 của Quân ủy Trung ương. Ủy ban lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Theo đó, Đảng bộ LLVT đã lãnh đạo tạo bước chuyển biến căn bản quan trọng, toàn diện cả về nhận thức, năng lực quản lý, tổ chức. Công tác kỹ thuật đã bám sát nhiệm vụ quy hoạch thiết bị, xây dựng và phát triển mạng lưới, triển khai các dự án, công trình thông tin trong tổ chức thực hiện; thể hiện rõ vai trò chủ đạo của ngành kỹ thuật, chủ quản thông tin của toàn quân.

Công tác bảo đảm trang bị, vật tư, kỹ thuật ngày càng hiệu quả; chế độ làm việc kỹ thuật được cải thiện; Các phương tiện bảo đảm kỹ thuật từng bước được đầu tư trang bị hiện đại, phương thức bảo đảm kỹ thuật được đổi mới phù hợp với tổ chức hệ thống thông tin liên lạc trong quân đội, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới …

Để thực hiện tốt công tác kỹ thuật trong thời gian tới, hội nghị đã tập trung thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt công tác kỹ thuật phù hợp với tình hình hiện nay. nhiệm vụ của quân đội. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật nhằm bảo đảm kịp thời, đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật có chất lượng tốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc. “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH

Leave a Reply

Your email address will not be published.