Người có hành vi bạo lực gia đình phải trồng cây, phát quang đường làng ngõ xóm.

Khám phá
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.