‘Nếu chúng ta không đổi mới, đôi khi chúng ta sẽ cản trở quá trình phát triển’

Khám phá
Rate this post

Ngày 23/6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. quản lý – những vấn đề lý luận và thực tiễn ”ở khu vực phía Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận về nâng cao chất lượng và công tác ban hành các văn bản của Đảng; về nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ; sự lãnh đạo của đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: 'Nếu không đổi mới có thể cản trở quá trình phát triển' Ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị. Hình ảnh: TT

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao các ý kiến ​​đóng góp của các đại biểu và cho rằng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là vấn đề toàn diện, xuyên suốt, phải đồng bộ, liên thông. .

“Nếu chúng ta không đổi mới thì có khi sẽ cản trở quá trình phát triển”, bà Mai nói và cho rằng phương thức lãnh đạo của Đảng phải thường xuyên đổi mới để đáp ứng nhu cầu của từng thời kỳ.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, mỗi giai đoạn có một yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, khi thực hiện, mỗi địa phương, cơ quan, tổ chức lại phân biệt cho phù hợp với tính chất từng nơi.

Về việc triển khai mô hình chính quyền đô thị, tuy nội dung giống nhau nhưng ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng mỗi nơi một cách làm khác nhau. Chẳng hạn, TP.HCM không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường.

Bà chất vấn việc HĐND TP phải thực hiện giám sát 16 quận, huyện và 290 phường, có khả thi hay không. Bà cũng nhắc đến thành phố Thủ Đức tuy mới thành lập nhưng tỷ lệ thu ngân sách đạt mức cao với 70.000 tỷ đồng, hơn cả Bình Dương và Đồng Nai. Với dân số 1,1 triệu người, bà yêu cầu tổ chức bộ máy của thành phố này phải được nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện để đảm bảo vận hành trơn tru và phát triển theo đúng mục tiêu đề ra.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: 'Không đổi mới có thể cản trở quá trình phát triển' ảnh 2

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỮU HẠNH

Bà Trương Thị Mai cho biết thêm, một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là thông qua công tác tổ chức và cán bộ.

Bà cho rằng, việc đánh giá cán bộ còn nhiều hạn chế. Sắp tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ trình thí điểm cơ chế bổ nhiệm cán bộ nhanh hơn, theo cơ chế đặc thù với cán bộ trẻ, cán bộ giỏi, có năng lực vượt trội, đáp ứng yêu cầu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, nhiệm vụ đổi mới sẽ tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc, một số nội dung cần có quy định cụ thể. Những nội dung, vấn đề nào chưa chắc thì thí điểm, chỉ mạnh dạn làm thí điểm mới có cơ sở, căn cứ quyết định, tạo sự phát triển.

“Nếu quá rập khuôn, nó sẽ bám vào thực tế. Nếu quá tùy tiện sẽ phá vỡ nguyên tắc của Đảng. Nếu bạn phòng thủ quá nhiều thì bạn sẽ bỏ cuộc, còn nếu bạn buông ra thì bạn sẽ không thể kiềm chế được. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải cân đối được tất cả các vấn đề này ”, bà Trương Thị Mai nói và cho biết thêm sẽ tiếp tục xin ý kiến ​​các đại biểu.

Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, những nhiệm kỳ gần đây, vai trò lãnh đạo hiệu quả của Đảng với các tổ chức trong hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao.

Tuy nhiên, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị còn nhiều hạn chế, lúng túng. Hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện một số nghị quyết còn thấp; Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thành pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời.

Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước chưa thực sự đủ mạnh và hiệu quả. Tình trạng bao biện, làm thay, buông lỏng sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng còn xảy ra ở một số nơi. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện chức năng tham gia quản lý, giám sát còn hạn chế, bất cập.

Cũng tại buổi tọa đàm này, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, TP.HCM có 4 xã, phường trên 100.000 dân, 51 xã, phường trên 54.000 dân.

Tỷ lệ dân số cao nhưng lại quản lý biên chế như các địa phương khác khiến tiến độ giải quyết công ăn việc làm cho người dân gặp nhiều khó khăn.

Từ đó, Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thí điểm lựa chọn đào tạo cán bộ trẻ, nữ, trí thức trẻ vào chương trình tập sự chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã và các phường để đào tạo cán bộ trẻ. Tham gia giải quyết các công việc tồn đọng. Khi có đủ điều kiện, đạt tiêu chuẩn nhất định, đạt yêu cầu thì đưa vào quy hoạch.

Ông Lộc cũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu giao các tỉnh ủy, thành ủy quyết định số lượng cấp phó đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền

Thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền

(PLO) – Chủ tịch nước lưu ý, Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phải thể hiện rõ sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published.