Nâng cao trình độ kỹ sư xây dựng Việt Nam tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế

Khám phá
Rate this post


BNEWSNhiệm kỳ II (2022 – 2027) với tên gọi mới, Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam (VSCE) xác định sứ mệnh “Nâng tầm xây dựng Việt Nam” và hoạt động với nhiều mục tiêu cốt lõi.

Đại hội đại biểu Hội Kỹ sư trẻ Việt Nam nhiệm kỳ II (2022 – 2027) đã chính thức thông qua việc đổi tên Hội thành Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam (VSCE); thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Chiến lược hành động của Hiệp hội nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành VSCE nhiệm kỳ II gồm 21 ủy viên. Đồng chí Trần Đình Tùng, Chủ tịch Hội Kỹ sư Xây dựng trẻ Việt Nam nhiệm kỳ I tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ II. Việc tổ chức thành công Đại hội và việc đổi tên sẽ được Hiệp hội chính thức công nhận để báo cáo Bộ Nội vụ.
Hội Kỹ sư Xây dựng trẻ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 996 / QĐ-BNV, ngày 29/9/2014 của Bộ Nội vụ. Ngày 4/7/2022, Bộ Nội vụ có Văn bản số 3057 / BNV- TCPCP đồng ý đổi tên Hội Kỹ sư Xây dựng trẻ Việt Nam thành Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam và nhất trí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. II.
Chia sẻ về phương hướng hoạt động của VSCE trong nhiệm kỳ II, ông Trần Đình Tùng cho biết, VSCE luôn lấy công tác đào tạo kỹ sư làm trọng tâm với mục tiêu không ngừng nâng cao trình độ và kiến ​​thức cho đội ngũ kỹ sư. lĩnh vực xây dựng. Các hoạt động đào tạo nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng mềm cho kỹ sư do VSCE trực tiếp tổ chức hoặc do các thành viên tổ chức diễn ra liên tục và toàn diện.

Trong thời gian tới, VSCE sẽ có nhiều hoạt động nổi bật và bổ ích cho sinh viên như tổ chức talkshow giữa lãnh đạo các tập đoàn xây dựng lớn, các chuyên gia đào tạo trong ngành và sinh viên định hướng nghề nghiệp. , chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp; tài trợ tổ chức các chuyến tham quan, thực tập, giới thiệu sinh viên làm việc tại các doanh nghiệp …
Ngoài ra, VSCE tích cực đẩy mạnh các hoạt động kết nối, hợp tác với các hiệp hội ngành nghề. Các thành viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng và hành nghề xây dựng; tham gia các hoạt động đối ngoại, tình nguyện …
Nhiệm kỳ II (2022 – 2027), với tên gọi mới, VSCE xác định sứ mệnh “Nâng tầm xây dựng Việt Nam” và hoạt động với mục tiêu cốt lõi: Nâng tầm kỹ sư Việt Nam; Nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam; Tối đa hóa chuỗi cung ứng trong xây dựng. Với mục tiêu trên, Hiệp hội tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động, kiện toàn bộ máy nhân sự và xây dựng quy trình hoạt động phù hợp.
Cùng với việc phát triển hội viên, VSCE còn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ sư tiệm cận với tiêu chuẩn thế giới; đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ kỹ sư, nâng cao trình độ cho các doanh nghiệp xây dựng; kết nối các doanh nghiệp trong ngành để tối ưu hóa chuỗi cung ứng; triển khai các hoạt động thế mạnh dành cho kỹ sư, sinh viên và doanh nghiệp…
VSCE hướng tới là một tổ chức hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều giá trị cho các kỹ sư xây dựng và các doanh nghiệp xây dựng, đóng góp vào sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam./.

Leave a Reply

Your email address will not be published.