Mục tiêu dài hạn và phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Hợp Nhất

Khám phá
Rate this post

Dịch vụ

Mục tiêu dài hạn và phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Hợp Nhất

“Vững vàng nền tảng, đồng hành cùng phát triển” là mục tiêu thể hiện quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển toàn diện, đưa Công ty Cổ phần Hợp Nhất (Liên minh) phát triển lên một quy mô và tầm cao mới.

Ngày 03/08/2022, Công ty Cổ phần Hợp Nhất đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, đề ra kế hoạch, mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại trụ sở Công ty tại tỉnh Bắc Giang. Công ty Cổ phần Hợp Nhất vẫn bám sát định hướng ngày càng vững chắc về nội lực và phát triển sản xuất kinh doanh bền vững.


Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Hợp Nhất

Tóm tắt kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2021

Tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông đã thông qua 05 Tờ trình và 06 Tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022.

Năm 2021, kinh tế – xã hội Việt Nam bị ảnh hưởng trên diện rộng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với định hướng nhất quán, mục tiêu rõ ràng, chiến lược kinh doanh linh hoạt, năng lực quản lý điều hành tốt, khả năng thích ứng cao với môi trường mới …. Và kết quả kinh doanh, năm 2021, Công ty đạt doanh thu 452,3 tỷ đồng, tăng 0,8% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế tăng 60,7% so với năm 2020.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng lớn do dịch Covid nhưng Công ty đã nỗ lực giảm thiểu ảnh hưởng của dịch và hoạt động đạt kết quả kinh doanh khả quan. Công trình được thực hiện tốt về tiến độ, chất lượng và an toàn. Quy chế quản lý và cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp được chú trọng hoàn thiện. Hơn nữa, đời sống của người lao động được duy trì ổn định, các chế độ chính sách của người lao động được công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Công ty Cổ phần Hợp Nhất đã tạo dựng được nền tảng vững chắc để tiến tới mục tiêu lớn là trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam vào năm 2022.


Thông qua kế hoạch và các giải pháp chủ yếu để thực hiện phát triển doanh nghiệp 2022

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, doanh thu dự kiến ​​khoảng 800 tỷ đồng, tăng 76,87% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 275 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 220 tỷ đồng và cổ tức dự kiến ​​bằng tiền mặt: 10% mệnh giá

Ngoài ra, các cổ đông cũng thông qua các vấn đề quan trọng khác liên quan đến quản trị và hoạt động của công ty trong năm 2022 như phương án thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Quy hoạch phát triển năm 2022:

Đẩy mạnh học tập, đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ nhằm nâng cao uy tín của đơn vị, phát huy hiệu quả năng lực sản xuất; Tiếp tục đầu tư công nghệ, máy móc, thiết bị hiện đại để chế biến sâu than;

Tăng cường hợp lý hóa sản xuất và quản lý chi phí để tận dụng tối đa tài nguyên than;

Tăng cường rà soát, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;

Duy trì đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các nghề: khai thác hầm lò; xây dựng các công trình ngầm; cơ điện – vận tải; đặc biệt là kiến ​​thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bộ máy, biên chế đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp; Tập trung nghiên cứu, sửa đổi các quy định cho phù hợp hơn nhằm phát huy hơn nữa trách nhiệm của người lao động và thu hút, tuyển dụng lao động chất lượng cao.

Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Hợp nhất (2022-2024)


Đại hội đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ theo mô hình công ty đại chúng, bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần. Phần củng cố, học kì 2022 – 2027.

Hướng tới bức tranh sản xuất kinh doanh tươi sáng vào năm 2022, Hợp Nhất rất tin tưởng vào triển vọng tích cực và tập trung hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Đặc biệt hoàn thành mục tiêu lớn trong quý III – 4/2022, Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM, với mã chứng khoán dự kiến ​​là AAH.

Với khẩu hiệu “Hòa chung với nguồn năng lượng quốc giaHiện tại, Hợp Nhất là một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh than hàng đầu cả nước (than sản xuất và nhập khẩu), là đối tác cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các tập đoàn nhà nước, các nhà máy sản xuất. Hiện nay lượng than tiêu thụ lớn nhiệt lò hơi (nhà máy nhiệt điện), than sản xuất xi măng và đá vôi.

FILI

Leave a Reply

Your email address will not be published.