Một số nét chính của văn hóa cá nhân trong tâm lý học – Tâm lý học khám phá – Tâm lý học khám phá

Cross-Cultural Psychology Khám phá
Rate this post

Văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân là văn hóa nhấn mạnh nhu cầu của cá nhân hơn nhu cầu của nhóm. Trong loại hình văn hóa này, con người sẽ độc lập và tự chủ. Hành vi xã hội ở đây có xu hướng được điều chỉnh bởi thái độ của một cá nhân và thích và không thích. Các nền văn hóa ở Bắc Mỹ và Châu Âu có xu hướng chủ nghĩa cá nhân hơn.

Văn hóa chủ nghĩa cá nhân là những nền văn hóa nhấn mạnh nhu cầu của cá nhân hơn nhu cầu của cả nhóm. Trong loại hình văn hóa này, con người được coi là độc lập và tự chủ. Hành vi xã hội có xu hướng được quy định bởi thái độ và sở thích của các cá nhân. Các nền văn hóa ở Bắc Mỹ và Tây Âu có xu hướng chủ nghĩa cá nhân.

chủ nghĩa cá nhân.jpg
Nguồn: Nền tảng cho Giáo dục Kinh tế

Tìm hiểu thêm về các nền văn hóa riêng lẻ. Một cái nhìn sâu hơn về các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân

Có thể bạn đã nghe nói đến các thuật ngữ như cá nhân hoặc tập thể, thường là về sự khác biệt trong thái độ và hành vi được ghi nhận giữa hai nhóm xã hội này. Vậy chính xác thì sự khác biệt giữa văn hóa cá nhân và văn hóa tập thể là gì?

Rất có thể bạn đã từng nghe các thuật ngữ văn hóa chủ nghĩa cá nhân và tập thể trước đây, thường là trong bối cảnh ghi nhận sự khác biệt về hành vi và thái độ giữa hai loại xã hội. Vậy chính xác thì điều gì làm cho nền văn hóa chủ nghĩa cá nhân khác với nền văn hóa chủ nghĩa tập thể.

Một số đặc điểm thường thấy ở các nền văn hóa riêng lẻ: Một số đặc điểm chung của các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân bao gồm:

– Lợi ích của cá nhân luôn là trung tâm. Quyền cá nhân là trung tâm

Độc lập luôn là một đức tính được đánh giá cao. Tính độc lập được đánh giá cao

Phụ thuộc vào người khác thường được coi là điều đáng xấu hổ. Phụ thuộc vào người khác thường bị coi là đáng xấu hổ hoặc đáng xấu hổ

– Mọi người thường dựa dẫm vào bản thân. Mọi người có xu hướng tự chủ

– Lợi ích của cá nhân thường được ưu tiên hơn. Quyền của cá nhân có xu hướng được ưu tiên cao hơn

– Mọi người thường chú trọng đến việc làm sao để trở nên nổi bật và khác biệt. Mọi người thường chú trọng nhiều hơn đến sự nổi bật và độc đáo.

Trong các nền văn hóa riêng lẻ, một người được coi là “tốt” khi anh ta mạnh mẽ, tự chủ, quyết đoán và độc lập. Điều này trái ngược với một nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể, nơi những phẩm chất như hy sinh bản thân, đáng tin cậy, hào phóng và giúp đỡ là quan trọng.

Trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân, con người được coi là “tốt” nếu họ mạnh mẽ, tự chủ, quyết đoán và độc lập. Điều này trái ngược với các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể, nơi các đặc điểm như hy sinh bản thân, đáng tin cậy, hào phóng và giúp đỡ người khác có tầm quan trọng lớn hơn.

Chỉ một số ít các quốc gia được công nhận là có các nền văn hóa riêng biệt, bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Ireland, Nam Phi và Úc.

Một số quốc gia được coi là nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Ireland, Nam Phi và Úc.

thương hiệu cá nhân-văn hóa-aiesec-đại học-of-antwerp-sirous-kavehercy-23-638
Nguồn: Mẫu

Sự khác biệt giữa văn hóa cá nhân và văn hóa tập thể là gì? Văn hóa Chủ nghĩa Cá nhân Khác với Văn hóa Tập thể như thế nào?

Các nền văn hóa riêng lẻ thường được so sánh và đối chiếu với các nền văn hóa khác mang tính tập thể hơn. Trong khi các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhóm và sự hợp tác, thì các nền văn hóa cá nhân lại thưởng cho sự độc đáo, độc lập và tự chủ. Mọi người trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể có thể tìm đến gia đình và bạn bè để được hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn, nhưng những người trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân có nhiều khả năng tự mình vượt qua những trở ngại này hơn. Các nền văn hóa chủ nghĩa cá nhân nhấn mạnh rằng tất cả mọi người phải có khả năng giải quyết vấn đề hoặc đạt được mục tiêu của riêng mình, không dựa vào sự giúp đỡ từ người khác. Mọi người thường kỳ vọng người ấy sẽ “tự chủ” khi gặp trở ngại.

Các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân thường được so sánh và đối chiếu với các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể hơn. Trong trường hợp chủ nghĩa tập thể nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm và sự hợp tác xã hội, thì chủ nghĩa cá nhân giải quyết sự độc đáo, độc lập và tự cung tự cấp. Ở những nơi mà những người sống trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể có nhiều khả năng sẽ tìm đến gia đình và bạn bè để được hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn, thì những người sống trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân hơn có nhiều khả năng làm điều đó một mình. Các nền văn hóa chủ nghĩa cá nhân nhấn mạnh rằng mọi người có thể tự mình giải quyết vấn đề hoặc hoàn thành mục tiêu mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Mọi người thường được kỳ vọng sẽ “tự vực dậy bản thân” khi họ gặp phải thất bại.

Xu hướng tập trung vào bản sắc cá nhân và sự tự chủ – một phần mở rộng của nền văn hóa – có thể có tác động rất lớn đến cách xã hội vận hành. Ví dụ, những người lao động trong một nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân thường sẽ coi trọng sự thoải mái của bản thân hơn là hạnh phúc của cả nhóm. Điều này trái ngược với một nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể, nơi mọi người có thể hy sinh bản thân vì lợi ích chung của người khác. Sự khác biệt đó có thể ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh trong hành vi của họ, từ việc chọn nghề, chọn sản phẩm và các vấn đề xã hội mà họ quan tâm.

Xu hướng tập trung vào bản sắc cá nhân và quyền tự chủ này là một phần phổ biến của nền văn hóa có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến cách một xã hội vận hành. Ví dụ, những người lao động trong nền văn hóa chủ nghĩa cá nhân có nhiều khả năng coi trọng hạnh phúc của bản thân hơn lợi ích của nhóm. Đối lập điều này với một nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể, nơi mọi người có thể hy sinh sự thoải mái của bản thân vì lợi ích lớn hơn của mọi người. Những khác biệt như vậy có thể ảnh hưởng đến gần như mọi khía cạnh của hành vi, từ nghề nghiệp mà một người chọn, sản phẩm họ mua và các vấn đề xã hội mà họ quan tâm.

Ví dụ, cách mọi người tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường bị ảnh hưởng bởi những xu hướng này. Các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mỗi người tự chăm sóc bản thân và không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Thay vào đó, những người trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể nhấn mạnh việc chia sẻ gánh nặng chăm sóc với cả nhóm.

Ví dụ, các phương pháp tiếp cận chăm sóc sức khỏe bị ảnh hưởng bởi những khuynh hướng này. Các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mỗi người tự chăm sóc bản thân của mình mà không phụ thuộc vào sự trợ giúp của người khác. Thay vào đó, những người trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể có thể nhấn mạnh việc chia sẻ gánh nặng chăm sóc với cả nhóm nói chung.

Văn hóa cá nhân ảnh hưởng đến hành vi như thế nào? Văn hóa Chủ nghĩa Cá nhân ảnh hưởng đến Hành vi như thế nào?

Tác động của văn hóa đối với hành vi cá nhân là một chủ đề chính được quan tâm trong lĩnh vực tâm lý học văn hóa. Các nhà tâm lý học trong lĩnh vực này nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa đến hành vi cá nhân. Họ thường tập trung vào những điểm chung được tìm thấy giữa các nền văn hóa khác nhau trên thế giới cũng như sự khác biệt giữa các xã hội này.

Ảnh hưởng của văn hóa đối với hành vi cá nhân là một chủ đề chính được quan tâm trong lĩnh vực tâm lý học đa văn hóa. Các nhà tâm lý học đa văn hóa nghiên cứu các yếu tố văn hóa khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến hành vi cá nhân. Họ thường tập trung vào những thứ phổ biến giữa các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, cũng như sự khác biệt giữa các xã hội.

Một hiện tượng thú vị mà các nhà tâm lý học văn hóa đã quan sát là cách mọi người mô tả bản thân trong các nền văn hóa riêng lẻ so với các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể. Mọi người trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân có quan niệm về bản thân tập trung nhiều hơn vào sự độc lập hơn là phụ thuộc lẫn nhau. Kết quả là, họ có xu hướng mô tả bản thân dựa trên những đặc điểm và tính cách riêng biệt. Những người thuộc tiểu văn hóa này có thể sẽ tự nói về bản thân, “Tôi là một người thích phân tích, châm biếm và yêu thể thao”. Điều này có thể bị phản đối bởi những người từ các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể như chính nhóm này mô tả. Những người này có thể sẽ mô tả “Tôi là một người chồng tốt và một người bạn trung thành.”

Một hiện tượng thú vị mà các nhà tâm lý học đa văn hóa đã quan sát là cách những người thuộc các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân mô tả về bản thân so với cách những người thuộc các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể mô tả về bản thân họ. Những người thuộc xã hội chủ nghĩa cá nhân có quan niệm về bản thân tập trung nhiều hơn vào tính độc lập hơn là phụ thuộc lẫn nhau. Kết quả là, họ có xu hướng mô tả bản thân bằng những đặc điểm và tính cách cá nhân độc đáo của họ. Một người thuộc loại văn hóa này có thể nói rằng “Tôi là người phân tích, châm biếm và giỏi thể thao.” Điều này có thể trái ngược với những lời mô tả về bản thân từ những người sống trong các xã hội tập thể, những người có nhiều khả năng nói những điều như, “Tôi là một người chồng tốt và một người bạn trung thành”.

Hãy xem mọi người mô tả bản thân khác nhau như thế nào dựa trên văn hóa? Nghiên cứu của Ma và Schoenemann cho thấy có tới 60% người Kenya (một quốc gia theo chủ nghĩa tập thể) mô tả bản thân dựa trên địa vị của họ trong các nhóm, trong khi 48% người Mỹ (một quốc gia theo chủ nghĩa cá nhân) sử dụng các đặc điểm cá nhân để mô tả bản thân.

Chỉ bao nhiêu thì những lời tự mô tả này khác nhau tùy thuộc vào nền văn hóa? Nghiên cứu được thực hiện bởi Ma và Schoenemann cho thấy rằng trong khi 60% người Kenya (một nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể) tự mô tả về vai trò của họ trong các nhóm trong khi 48% người Mỹ (một nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân) sử dụng các đặc điểm cá nhân để mô tả về bản thân.

Web-feature-image-1.jpg
Nguồn: Alex Platt Art

Tham khảo. Xem nguồn bài viết

Kim, HS & Markus, Sự lệch lạc về nhân sự hay Tính độc đáo, Sự hài hòa hay Sự phù hợp? Một phân tích văn hóa. Tạp chí Nhân cách và Tâm lý Xã hội. Năm 1999; 77: 785-800.

Ma, V., & Schoeneman, TJ Chủ nghĩa cá nhân so với Chủ nghĩa tập thể: So sánh các khái niệm về bản thân của người Kenya và người Mỹ. Tâm lý học xã hội cơ bản và ứng dụng. Năm 1997; 19: 261-273.

Markus, HR, & Kitayama, S. Văn hóa và bản thân: Hàm ý cho nhận thức, cảm xúc và động lực. Tạp chí Tâm lý học, 1991; 98 (2): 224-253.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/what-are-individualistic-cultures-2795273

Như Trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.