Một nhà thầu tham gia hai gói thầu trồng và chăm sóc rừng ở Bến Tre

Khám phá
Rate this post

(BĐT) – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre vừa mở thầu qua mạng 2 gói thầu thuộc Dự án Trồng rừng và chăm sóc rừng, hợp phần vốn do Sở Nông nghiệp TP. và Phát triển nông thôn. và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 349.109 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA và vốn đối ứng của tỉnh Bến Tre.

Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu Gói thầu BT-LTM-CW-01 Trồng và chăm sóc rừng ngập mặn (54,74 ha, giá gói thầu 4,606 tỷ đồng) là Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại. Đại Hải Phòng – Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hoa Mai – Công ty TNHH Mơ Phú Xanh (giá dự thầu 4,6 tỷ đồng). Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu Gói thầu BT-LTM-CW-02 Trồng và chăm sóc rừng ngập mặn (34,26 ha, giá trúng thầu 2,2 tỷ đồng) là Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Đại Hải Phòng (giá trúng thầu 2,197 tỷ đồng) .

Leave a Reply

Your email address will not be published.