Mỗi phong trào thi đua đều hiệu quả, thiết thực

Khám phá
Rate this post

Đồng chí Phạm Bá Vinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội kiêm Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm, Công đoàn Viên chức TP đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc thù của đội ngũ công chức, viên chức …

Điển hình như Công đoàn Viên chức thành phố đã phát động phong trào “Mỗi đoàn viên một việc, mỗi công đoàn cơ sở một hoạt động thiết thực” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách”. Hồ Chí Minh ”và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình“ 1 triệu sáng kiến ​​- nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 ”do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Phong trào đã khuyến khích mỗi đoàn viên, công chức, viên chức đăng ký thực hiện ít nhất một công việc cụ thể nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, chất lượng sản phẩm, dịch vụ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa công sở và nơi công cộng; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân.

Mỗi Công đoàn cơ sở đăng ký và thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực nhằm “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn”, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội tới đông đảo Số lượng nhân viên; chăm lo đời sống và đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; các hoạt động “Phúc lợi cho đoàn viên”, huy động các nguồn lực chăm lo cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí; vận động cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực thực hiện các đề tài, đề tài khoa học, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ …

Kết quả đợt 1 cập nhật 906 sáng kiến ​​trên nhiều lĩnh vực (đạt 127%), vượt chỉ tiêu giao.

Công đoàn Viên chức TP Hà Nội: Phong trào thi đua nào cũng hiệu quả, thiết thực
Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội tuyên dương “Gia đình Cán bộ, Viên chức tiêu biểu” năm 2022

Một phong trào tiêu biểu khác của Công đoàn Viên chức thành phố là thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Thông qua việc thực hiện Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công đoàn Viên chức Thành phố đã động viên đội ngũ cán bộ công nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, có nhiều sáng kiến ​​trong công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, việc thực hiện Cuộc vận động đã góp phần đưa công tác cải cách hành chính của thành phố được triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành. nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngày càng được nâng cao và chuẩn hóa, có sự chuyển biến về tư duy, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, ứng xử với người dân và doanh nghiệp.

Ngoài các phong trào thi đua trên, phong trào nữ CBCCVCLĐ cũng đạt được những kết quả tích cực với 8 tập thể nữ và 97 nữ CBCCVCLĐ tiêu biểu được khen thưởng trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. vào năm 2021.; 60 gia đình cán bộ công chức tiêu biểu, 84 con cán bộ, công chức có thành tích cao, 5 cháu vượt khó học giỏi năm học 2021-2022 đã được Công đoàn Viên chức thành phố tuyên dương, khen thưởng với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.

Đáng nói, mặc dù với đặc thù của Công đoàn Viên chức thành phố, số lao động tại doanh nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” vẫn được thành phố duy trì. doanh nghiệp đã góp phần gắn kết người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn chung. Đã có 14 “Công nhân giỏi” là những gương mặt có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm, năng suất, chất lượng cao, là thành viên tích cực của Đội An toàn Covid-19 được Công đoàn Viên chức phê duyệt. Được cán bộ thành phố tuyên dương, khen thưởng.

Có thể nói, thông qua việc phát động các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc điểm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phong trào thi đua đã được đoàn viên, công chức, người lao động hưởng ứng nhiệt tình. sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền các cấp. “Hiệu quả của các phong trào đã được chính quyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao, có tác dụng thiết thực thúc đẩy hoạt động chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, các phong trào này còn có tác dụng động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của thành phố sau thời kỳ cao điểm của dịch Covid-19. 19 ”, đồng chí Phạm Bá Vinh đánh giá.

Đồng chí Phạm Bá Vinh cho rằng, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Công đoàn Viên chức thành phố tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, Công đoàn Viên chức thành phố chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Mỗi đoàn viên một việc, mỗi công đoàn một hoạt động thiết thực” gắn với cuộc vận động. với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 chương trình “1 triệu sáng kiến ​​- nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu. các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của Thành phố năm 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.