Lương tâm và Ý thức – Tâm lý học khám phá – Tâm lý học khám phá

Cognitive Psychology Khám phá Personality Psychology Psychoanalysis
Rate this post

Ý thức và lương tâm khác nhau như thế nào? Hai khái niệm này đôi khi bị nhầm lẫn trong ngôn ngữ hàng ngày (đặc biệt là trong tiếng Anh), nhưng hai từ thực sự có nghĩa rất khác nhau trong ngữ cảnh tâm lý học. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về định nghĩa và cách phân biệt hai khái niệm này.

Ý thức khác với lương tâm như thế nào? Hai thuật ngữ này đôi khi bị nhầm lẫn trong cách sử dụng phổ biến hàng ngày, nhưng chúng thực sự có nghĩa là những điều rất khác nhau trong lĩnh vực tâm lý học. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn ý nghĩa của từng thuật ngữ và cách bạn có thể phân biệt giữa hai khái niệm.

Nguồn: Tạp chí Quanta

Lương tâm và Ý thức. Lương tâm so với Ý thức

Lương tâm là một phần tính cách giúp bạn xác định đúng sai. Đó là điều khiến bạn cảm thấy tội lỗi khi bạn làm điều gì đó sai trái và khiến bạn cảm thấy thoải mái khi làm điều gì đó tử tế.

Lương tâm là một phần tính cách giúp bạn xác định giữa đúng và sai. Đó là điều khiến bạn cảm thấy tội lỗi khi bạn làm điều gì đó xấu và tốt khi bạn làm điều gì đó tử tế.

Theo lý thuyết của Freud, lương tâm là một phần của Siêu tự ngã, chứa đựng thông tin về những gì bị cha mẹ và xã hội coi là xấu hoặc tiêu cực – tất cả những giá trị bạn học được và nội tâm trong quá trình này. lớn lên. Lương tâm xuất hiện theo thời gian khi bạn tiếp thu thông tin về những gì được người chăm sóc, bạn bè và nền văn hóa nơi bạn sống cho là đúng và sai.

Theo lý thuyết của Freud, lương tâm là một phần của siêu nhân chứa thông tin về những gì bị cha mẹ bạn và xã hội coi là xấu hoặc tiêu cực.tất cả các giá trị bạn đã học và tiếp thu trong quá trình nuôi dạy của bạn. Lương tâm xuất hiện theo thời gian khi bạn tiếp thu thông tin về những gì được người chăm sóc, đồng nghiệp của bạn, và nền văn hóa nơi bạn sống cho là đúng và sai.

Mặt khác, ý thức là nhận thức của bạn về bản thân và thế giới xung quanh. Trong hầu hết các thuật ngữ phổ quát, nghĩa của từ này là nhận thức và nhận thức / nhận thức. Trong tâm lý học, ý thức bao gồm mọi thứ nằm trong lĩnh vực nhận thức của bạn bao gồm cảm giác, cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ, ký ức và tưởng tượng.

Mặt khác, ý thức của bạn là nhận thức của bạn về bản thân và thế giới xung quanh. Nói một cách khái quát nhất, nó có nghĩa là tỉnh táo và nhận biết. Trong tâm lý học, tâm trí có ý thức bao gồm mọi thứ bên trong nhận thức của bạn bao gồm những thứ như nhận thức, cảm giác, cảm giác, suy nghĩ, ký ức và tưởng tượng.

Tuy lương tâm và ý thức là hai phạm trù rất khác nhau nhưng thực chất ý thức và nhận thức có quan hệ với nhau.

Trong khi lương tâm và ý thức là hai thứ rất khác nhau, thì ý thức và ý thức trên thực tế có quan hệ với nhau.

Chánh niệm là những trải nghiệm bạn có được khi tỉnh táo, nhận thức của chính bạn về những suy nghĩ, cảm xúc, ký ức và cảm giác bên trong của bạn. Chánh niệm thường được ví như một dòng nước, thay đổi liên tục theo sự lên xuống của dòng suy nghĩ và trải nghiệm trong thế giới xung quanh bạn.

Ý thức của bạn đề cập đến những kinh nghiệm có ý thức của bạn, nhận thức cá nhân của bạn về những suy nghĩ, cảm xúc, ký ức và cảm giác bên trong của chính bạn. Ý thức thường được coi như một dòng chảy, liên tục thay đổi theo sự lên xuống của dòng suy nghĩ và trải nghiệm của bạn về thế giới xung quanh.

Ý thức và nhận thức có thể khó giải thích. Như nhà tâm lý học và triết học William James đã từng giải thích, “Chúng tôi đã biết ý nghĩa của nó từ rất lâu rồi mà không ai yêu cầu chúng tôi định nghĩa nó.” Tuy nhiên, một số chuyên gia nói rằng bạn đang “nhận thức” một điều gì đó nếu bạn có thể dùng từ ngữ để mô tả nó.

Ý thức và ý thức có thể khó bị đè nén. Như nhà tâm lý học và triết học William James đã từng giải thích, “Ý nghĩa của nó mà chúng ta biết miễn là không ai yêu cầu chúng ta định nghĩa nó.” Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng bạn được coi là có ý thức về điều gì đó nếu bạn có thể diễn đạt thành lời.

Định nghĩa và Quan sát. Định nghĩa và quan sát

Có một số điều cần lưu ý sẽ giúp bạn phân biệt hai thuật ngữ. Theo lý thuyết phân tâm học của Freud về nhân cách, tâm trí thường được ví như một tảng băng. Phần băng có thể nhìn thấy từ mặt nước phía trên tượng trưng cho ý thức. Nó là một cái gì đó chúng ta nhận thức được và có thể mô tả và nói rõ ràng. Phần lớn nhất của tảng băng thực sự nằm dưới mặt nước, được Freud ví với tâm trí vô thức, hoặc tất cả những suy nghĩ, ký ức và thôi thúc nằm ngoài tầm kiểm soát của tâm trí có ý thức.

Có một số điều cần lưu ý có thể giúp bạn giữ hai thuật ngữ này riêng biệt trong tâm trí. Theo lý thuyết phân tâm học của Freud về nhân cách, tâm trí thường được ví như một tảng băng. Phần tảng băng có thể nhìn thấy trên mặt nước thể hiện nhận thức có ý thức. Nó là những gì chúng ta nhận thức được và có thể mô tả và trình bày rõ ràng. Phần lớn nhất của tảng băng thực sự nằm dưới mặt nước, được Freud so sánh với tâm trí vô thức, hoặc tất cả những suy nghĩ, ký ức và thôi thúc nằm ngoài nhận thức có ý thức của chúng ta.

Nguồn: Tạp chí Quanta

Các chuyên gia khác cũng lưu ý rằng chánh niệm không chỉ là một quá trình tinh thần đơn lẻ, độc lập. Các tác giả Bernstein, Penner và Roy giải thích, “Tỉnh táo thường được định nghĩa là nhận thức được những suy nghĩ, hành động, cảm xúc, cảm giác, cảm giác và các quá trình khác diễn ra trong tâm trí. Định nghĩa này gợi ý rằng nhận thức là một khía cạnh của nhiều quá trình tinh thần khác chứ không chỉ là một. Ví dụ, ký ức có thể có ý thức, nhưng nhận thức bao gồm nhiều thứ không chỉ là trí nhớ. Cảm xúc của bạn có thể có ý thức, nhưng nhận thức không chỉ là cảm giác ”.

Các chuyên gia khác cũng lưu ý rằng ý thức không chỉ là một quá trình tinh thần đơn lẻ. Các tác giả Bernstein, Penner và Roy giải thích: “Ý thức thường được định nghĩa là nhận thức về suy nghĩ, hành động, cảm giác, cảm giác, nhận thức và các quá trình tinh thần khác của bạn. “Định nghĩa này gợi ý rằng ý thức là một khía cạnh của nhiều quá trình tinh thần chứ không phải là một quá trình tinh thần của riêng nó. Ví dụ, ký ức có thể có ý thức, nhưng ý thức không chỉ là ký ức. Tri giác có thể có ý thức, nhưng ý thức không chỉ là tri giác ”.

Mặt khác, lương tâm là thứ ngăn bạn hành động theo những thôi thúc và mong muốn cơ bản nhất của bạn. Lương tâm của bạn là nền tảng đạo đức hướng dẫn hành vi xã hội và hướng dẫn bạn kiềm chế hành vi theo cách được xã hội chấp nhận và thậm chí vị tha.

Mặt khác, lương tâm là thứ ngăn bạn hành động theo những thôi thúc và mong muốn cơ bản nhất của bạn. Lương tâm của bạn là cơ sở đạo đức giúp hướng dẫn hành vi vì xã hội và khiến bạn hành xử theo những cách được xã hội chấp nhận và thậm chí là vị tha.

Khi bạn nghĩ về hai khái niệm này, chỉ cần nhớ rằng ý thức là bạn thức và nhận thức / nhận ra, và lương tâm là cảm giác của bạn về đúng và sai.

Khi nghĩ về hai khái niệm này, chỉ cần nhớ rằng ý thức có nghĩa là tỉnh táo và nhận thức trong khi lương tâm có nghĩa là ý thức bên trong của bạn về đúng và sai.

Sự kết luận. Suy nghĩ cuối cùng

Mặc dù hai thuật ngữ này thường bị nhầm lẫn, ý thức và lương tâm rất khác nhau. Như đã mô tả ở trên, ý thức của bạn là khả năng nhận thức về bản thân và thế giới xung quanh. Lương tâm là khả năng phân biệt đúng sai. Ý thức cho phép bạn nhận ra bạn đang ở đâu trên thế giới, trong khi lương tâm cho phép bạn cư xử có đạo đức và theo cách được xã hội chấp nhận.

Trong khi hai thuật ngữ này thường bị nhầm lẫn, ý thức và lương tâm đề cập đến những thứ rất khác nhau. Như đã mô tả ở trên, ý thức của bạn là nhận thức của bạn về bản thân và thế giới xung quanh. Lương tâm của bạn là khả năng của bạn để phân biệt giữa điều gì là đúng và điều gì là sai. Ý thức của bạn cho phép bạn nhận thức được vị trí của mình trên thế giới, trong khi lương tâm cho phép bạn cư xử trong thế giới này theo những cách có thể chấp nhận được về mặt đạo đức và xã hội.

Nguồn: Marisa Peer

Tham khảo. Nguồn bài viết

Bernstein, D., Penner, LA, Clarke-Stewart, A., & Roy, E. Tâm lý học. Boston: Công ty Houghton Mifflin; Năm 2008.

Cote, SM Sự khác biệt về giới tính trong các kiểu hành vi hung hăng: Phụ nữ có mức lương tâm cao hơn nam giới không? Trong Sự phát triển và Cấu trúc của Lương tâm. W. Koops, D. Brugman, TJ Ferguson và AF Sanders (Eds.). New York: Nhà xuất bản Tâm lý học; Năm 2010.

James, W. Dòng ý thức. Tâm lý. Cleveland & New York, Thế giới; Năm 1892.

Kalat, JW Giới thiệu về Tâm lý học. Belmont, CA: Wadsworth; 2014.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/conscience-vs-conscious-whats-the-difference-2794961

Như Trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.