Lực lượng CAND học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

Khám phá
Rate this post

Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an (Hà Nội) đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS. GS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tâm huyết; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và các học viện, trường Công an nhân dân (CAND); đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố; các nhà khoa học, chuyên gia về lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh …

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chủ trì buổi tọa đàm, Trung tướng, PGS.TS. PGS.TS Trần Vi Dân, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Chiến lược, Lịch sử Công an nhân dân nêu rõ: Ngày 18/5/2021, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 69 thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong đó khẳng định việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc” nhằm trang bị cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao. nhận thức, nắm vững và thực hiện đúng, sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, góp phần tăng cường xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chấn chỉnh nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn. xã hội.

Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược, Lịch sử CAND phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội thảo sẽ giúp nghiên cứu, phân tích, làm sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề xuất các giải pháp tiếp tục vận dụng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hạnh phúc.

Với chủ đề trên, Hội nghị đã nhận được 45 báo cáo khoa học có nhiều giá trị lý luận và thực tiễn. Tại Hội thảo, nhiều ý kiến ​​thảo luận sôi nổi cũng đã nêu lên những nhận thức cơ bản, nội dung, tầm quan trọng và biện pháp tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giáo dục. ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc trong Công an nhân dân.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tham luận với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam – Nhận thức và vận dụng”, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một nội dung cơ bản, chủ yếu trong tư tưởng chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó có ý nghĩa chiến lược, giữ vai trò then chốt trong quá trình cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. , trong các nguyên tắc chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc trong thời gian tới. Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Chính trị cho rằng, cần kết hợp chặt chẽ việc học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ công tác chính. giá trị của từng đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, theo phương châm càng giữ chức vụ cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tiên phong. , gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “Đảng viên đi trước, làng xóm theo sau”.

Đồng thời, “trên cơ sở những chuẩn mực đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, đặc thù của từng đơn vị, từng lực lượng, làm cơ sở để Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ tự giác tu dưỡng, rèn luyện ”- Đại tá Ngô Hoài Thu nhấn mạnh.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Chia sẻ về thực tiễn, kinh nghiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho rằng: để có tập thể trong sạch, vững mạnh thì từng đơn vị, cá nhân phải trong sạch vững mạnh. Để có một tập thể đoàn kết, trên hết, mỗi cá nhân phải ý thức được tầm quan trọng của sự đoàn kết. Chỉ khi có trong sạch, có sức mạnh, đoàn kết thì sức mạnh tập thể mới được phát huy. Đây là suy nghĩ xuyên suốt của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ, lập nên thành tích vẻ vang 28 năm liên tục được nhận Cờ thi đua xuất sắc. Chính phủ, Bộ Công an…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, các ý kiến ​​phát biểu giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn những nội dung, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tư tưởng của Người. ý chí tự lực, tự cường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự vận dụng và phát triển tư tưởng của Người trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Các đại biểu nhất trí cao, tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. cùng lực lượng Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu bế mạc Hội nghị

“Noi gương học tập và làm theo Bác, các lực lượng trong Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, hết lòng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, để lại nhiều hình ảnh đẹp trong tương lai. lòng người. Điển hình như các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không quản ngại nguy hiểm xông vào dập lửa cứu người và tài sản; Các chiến sĩ CSGT dãi nắng dầm mưa, cắm cọc tiêu sống để hướng dẫn người dân đi lại an toàn; những cán bộ, chiến sĩ hình sự, ma túy không quản ngại hy sinh, hiểm nguy truy bắt tội phạm có vũ trang; lực lượng an ninh, trinh sát, điều tra viên ngày đêm truy lùng, đấu tranh đưa ra ánh sáng những tên tội phạm nguy hiểm; công an viên xã tận tâm bám địa bàn, gần dân, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; nhiều việc làm có ý nghĩa nhân văn, tình nguyện hướng tới cộng đồng, phục vụ nhân dân. Những tấm gương đó là bằng chứng sống động, là kết quả của quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an nhân dân thời gian qua ”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy chỉ huy Công an các cấp tiếp tục thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ trưởng về công tác giáo dục thường xuyên. làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc trong lực lượng Công an nhân dân. Tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách. Tiếp tục khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, coi đây là phương châm hành động để mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy khả năng, cống hiến, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. nhiệm vụ được giao.

Người tham dự hội nghị

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ và hành động theo lời dạy của Bác Hồ; thường xuyên trau dồi ý chí vượt khó, gian khổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng say mê, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu. Đồng thời, cần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân; thực hiện tốt phương châm gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân ”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị, các trường Công an nhân dân cần tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, năng lực toàn diện, tinh thông nghiệp vụ, có tư duy chiến lược. chiến lược, tác phong chuyên nghiệp, khả năng làm chủ và sử dụng thành thạo các loại phương tiện được trang bị; Có đủ trình độ ngoại ngữ và kiến ​​thức làm việc. Báo chí, truyền thông Công an nhân dân cần biểu dương gương người tốt, việc tốt của cán bộ, chiến sĩ. Trong tổ chức thực hiện, cần chú trọng chuyển từ việc học tập làm theo Bác từ những việc làm nhỏ, thiết thực hàng ngày để tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi trường tồn, thấm nhuần và lan tỏa trong cộng đồng. nhận thức, tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên …

Leave a Reply

Your email address will not be published.