Luật Hợp tác xã sửa đổi cho phù hợp với kinh tế thị trường

Khám phá
Rate this post

Luật Hợp tác xã đến nay đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được xem xét, sửa đổi cho phù hợp với bối cảnh mới. Đây là ý kiến ​​chung được các đại biểu đưa ra tại Phiên thảo luận về dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức ngày hôm qua. Ngày 20/6 tại Vĩnh Phúc.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa đổi Luật Hợp tác xã cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, ngày 13/6/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Theo đó, Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, dự kiến ​​trình Quốc hội cho ý kiến ​​vào kỳ họp thứ 4 (tháng 10 năm 2022). tại cuộc họp thứ 5 (tháng 5 năm 2023).

Luật Hợp tác xã sửa đổi cho phù hợp với kinh tế thị trường
Các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết phải sửa đổi, ban hành một số nội dung trong Luật HTX 2012.

Cho ý kiến ​​tại Tọa đàm, ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Ban soạn thảo dự thảo nghị quyết nghiên cứu, làm rõ mục đích của việc sửa đổi Luật HTX 2012, từ đó đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách, và các giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các HTX.

Bên cạnh đó, ông Giang cũng gợi ý với Ban soạn thảo nếu có những điểm mới, cơ hội, thị trường bán lẻ của HTX trong bối cảnh hội nhập; có cơ chế để các hợp tác xã dễ dàng tiếp cận các nguồn tín dụng để phát triển. Có quy định cụ thể về tỷ lệ vốn góp, năng lực quản trị, quy mô thành viên, cơ chế vận hành, ứng dụng công nghệ và loại bỏ các rào cản, quy định rườm rà ảnh hưởng đến hoạt động của hợp tác. xã.

Tại tọa đàm, các đại biểu nhất trí cao với việc cần thiết phải sửa đổi, ban hành mới nội dung một số chương, điều, bởi trên thực tế, sau gần 10 năm, Luật Hợp tác xã 2012 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như : Một số quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác; các quy định về nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã chưa phù hợp với thực tế và xu thế phát triển của thế giới, cản trở sự phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Số lượng HTX thụ hưởng ít, khó tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước. Nhiều HTX quy mô nhỏ chưa chủ động liên kết, đoàn kết để tạo lợi thế cạnh tranh …

Đồng tình với nội dung sửa đổi, nhiều đại biểu đề nghị Ban soạn thảo xem xét đổi tên Luật Hợp tác xã thành Luật Tổ chức kinh tế hợp tác để phù hợp với đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh và thiết kế nội dung của Luật Hợp tác xã. dự thảo Luật. Điều chỉnh bố cục của Luật theo hướng giảm một điều, bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng chức năng của tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã, tổ kinh tế hợp tác theo khung pháp luật,… Đồng thời, có quy định rõ ràng. . về số lượng tối thiểu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ kinh tế hợp tác; cơ chế, chính sách phù hợp để mọi HTX được tiếp cận và hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước. Xác định rõ trách nhiệm quản lý của cơ quan quản lý nhà nước các cấp đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Nghiên cứu, xem xét cắt giảm quy trình, thủ tục đăng ký thành lập đối với tổ chức kinh tế hợp tác.

Tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Lê Văn Nghị cho biết, mục tiêu của việc xây dựng Luật HTX sửa đổi là trên phạm vi rộng, với đối tượng phục vụ: là những người hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ do doanh nghiệp ít đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa bàn còn khó khăn nhằm khai thác tiềm năng, nâng cao đời sống nhân dân. .

Đồng chí Lê Văn Nghị đề nghị Ban soạn thảo Luật HTX sửa đổi tiếp thu các ý kiến ​​của đại biểu, làm rõ nội dung của Luật, bỏ những quy định cản trở, giúp HTX hoạt động. ngày càng hiệu quả hơn trong nền kinh tế thị trường.

Dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi gồm 11 chương, 351 điều, tăng 2 chương, 287 điều so với Luật Hợp tác xã năm 2012, nhằm tạo hành lang pháp lý, loại bỏ các quy định cản trở gia nhập thị trường, phát triển thành viên; có tính khả thi cao trong thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển năng động, hiệu quả và bền vững. Đồng thời, tạo nền tảng quan trọng để người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published.