Luật Giá sửa đổi để ngăn chặn sai phạm trong hoạt động thẩm định giá

Khám phá
Rate this post

(TBTCO) – Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Luật Giá (sửa đổi), trong đó đề xuất sửa đổi các quy định để tăng hiệu quả quản lý hoạt động thẩm định giá. Việc sửa đổi một mặt đáp ứng yêu cầu đặt ra trong việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, lợi ích nhóm trong lĩnh vực giá; mặt khác, đảm bảo tính tương đồng cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ tài chính tương tự.

Quản lý chặt chẽ các điều kiện hoạt động của doanh nghiệp

Chủ trương đổi mới và mở cửa nền kinh tế, phát triển cơ chế kinh tế thị trường đã làm cho hoạt động kinh tế mua bán, liên doanh, liên kết, cổ phần hóa, sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp (DN). ) nhà nước, bảo hiểm, thế chấp tài sản để vay vốn … trở nên phong phú, đa dạng làm phát sinh nhu cầu khách quan xác định giá trị tài sản tham gia vào các quá trình kinh tế.

Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), hành lang pháp lý về thẩm định giá ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Nếu Pháp lệnh Giá ban hành năm 2002 chỉ có 1 mục với 6 điều quy định về thẩm định giá thì đến Luật Giá 2012 (văn bản quy phạm pháp luật cao hơn) có 1 chương, với 19 điều quy định về thẩm định giá. định giá. Sau đó, hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, làm tiền đề quan trọng cho sự lớn mạnh và phát triển của các doanh nghiệp thẩm định giá và đăng ký hoạt động thẩm định viên trong thời gian qua. .

Sửa Luật Giá Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Thế Dương để ngăn chặn sai phạm trong hoạt động thẩm định giá
Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Thế Dương

Nếu như năm 2009 chỉ có tổng số 44 doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá, với 148 thẩm định viên hành nghề thì đến năm 2012 đã có tổng số 98 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá, tăng lên. 123% so với năm 2009, với số lượng thẩm định viên hành nghề là 535 người. Tính đến ngày 31/12/2020, sau 8 năm thi hành Luật Giá, cả nước có 409 doanh nghiệp thẩm định giá được cấp chứng chỉ, bằng 9,3 lần so với năm 2009 và 3,17 lần so với năm 2012, với 1.723 thẩm định viên hành nghề, bằng hơn 11,6 lần so với năm 2009 và gấp hơn 3,2 lần so với năm 2012.

Tuy nhiên, hiện nay, sau khi siết chặt điều kiện hành nghề của thẩm định viên và điều kiện của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, theo quy định tại Nghị định 12/2021 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2013 / NĐ-CP, thì số lượng doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên có năng lực giảm đáng kể. Cụ thể, mới có 303 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và 1.464 thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra là yêu cầu cấp thiết

Bên cạnh những thành công trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong giai đoạn vừa qua cũng còn những tồn tại hạn chế như: Hiệu quả quản lý chưa như mong muốn; hình thành nhiều doanh nghiệp nhỏ với số lượng thẩm định viên tối thiểu. Ngoài ra, đã xuất hiện các hiện tượng tiêu cực, cạnh tranh không lành mạnh bằng cách hạ giá, chất lượng dịch vụ, … dẫn đến không đảm bảo được quyền lợi chính đáng của các bên liên quan, gây bức xúc trong CN. dư luận và xã hội…

Để nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, thời gian tới các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá đầy đủ, đồng bộ; nghiên cứu sửa đổi Luật Giá về thẩm định giá, các văn bản hướng dẫn thi hành để hoàn thiện các quy định nhằm ngăn chặn và xử lý vi phạm trong hoạt động thẩm định giá.

Phối hợp với GIZ lấy ý kiến ​​về dự thảo Luật Giá (sửa đổi) về thẩm định giá

Sáng 15/7, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến ​​về dự thảo Luật Giá (sửa đổi) về thẩm định giá. Hội thảo nhằm lấy ý kiến ​​về dự thảo luật thẩm định giá, góp phần củng cố và phát triển hoạt động thẩm định giá nói chung và dịch vụ thẩm định giá chuyên nghiệp nói riêng, chuyên sâu về giao dịch bất động sản. tài sản trong nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá bảo đảm phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tiêu chuẩn thẩm định quốc tế; tiếp tục củng cố, hoàn thiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá làm cơ sở tham khảo khi thực hiện thẩm định giá…

Trong thời gian tới, theo Cục Quản lý giá, cơ quan quản lý sẽ tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với thẩm định viên về giá và doanh nghiệp thẩm định giá. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá ngày càng có vị trí quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá.

Đây là chức năng quản lý đặc biệt quan trọng đối với một ngành kinh doanh có điều kiện, chuyên ngành sâu và phức tạp như thẩm định giá. Vì vậy, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng, nhất là thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định là cần thiết. yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Tạo điều kiện cho nghề thẩm định giá phát triển bền vững

Thời gian tới đặt ra những cơ hội và thách thức lớn đối với sự phát triển của ngành dịch vụ thẩm định. Theo Cục Quản lý giá, nghiệp vụ thẩm định giá cần tiếp tục được củng cố và có những bước phát triển vượt bậc để có thể đáp ứng được sự phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới. Doanh nghiệp (DN) cần có quy mô và năng lực thẩm định giá lớn hơn; thẩm định viên về giá bắt buộc phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, có tính chuyên nghiệp cao hơn; đồng thời quản lý nhà nước chặt chẽ hơn trong lĩnh vực này.

Theo ông Nguyễn Kim Đức – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, cơ quan soạn thảo đã có nhiều cố gắng trong việc sửa đổi những bất cập còn tồn tại của Luật Giá hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm định, hạn chế việc cho thuê, cho mượn. thẻ thẩm định viên về giá.

Về số lượng thẩm định viên về giá, dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định, khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải có 5 người (thay vì 3 người như Luật Vật giá). hiện tại) có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp phải có ít nhất 3 thẩm định viên về giá (thay vì 2). Ths. Đinh Thị Hà – Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam cho rằng, quy định tăng số thẻ thẩm định viên tối thiểu đối với doanh nghiệp thẩm định và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định sẽ phần nào giảm bớt doanh nghiệp siêu nhỏ. và góp phần nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp thẩm định giá.

Bên cạnh đó, theo Ths. Đinh Thị Hà, thời gian qua, có tình trạng một số doanh nghiệp thẩm định giá thường xuyên thay đổi người đại diện theo pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp này cũng như công tác kiểm soát chất lượng. hoạt động của chính doanh nghiệp. Việc quy định thời hạn tối thiểu 1 năm để tiếp tục là người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá khác sẽ phần nào khắc phục được tình trạng trên. Đồng thời, yêu cầu cao hơn đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá phải có ít nhất 36 tháng hành nghề thẩm định viên về giá trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật, nhằm hạn chế tình trạng trên. trình độ quản lý yếu kém, trình độ chuyên môn của một số người đại diện theo pháp luật.

Việc quy định mức vốn điều lệ tối thiểu và số vốn góp của các cổ đông là thẩm định viên cũng nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp thẩm định giá. Có ý kiến ​​cho rằng cần quy định mức vốn điều lệ để góp phần nâng cao năng lực của doanh nghiệp, thay vì phát triển về số lượng. Quy định trên nhằm tạo điều kiện để phát triển nghề nghiệp bền vững. Có thể tăng mức vốn điều lệ hoặc quy định đối với vốn kinh doanh để quản lý tốt hơn số lượng doanh nghiệp thẩm định giá.

Leave a Reply

Your email address will not be published.