Luật Đất đai sửa đổi: Đất chậm đưa vào sử dụng sẽ phải nộp thuế nhiều hơn

Khám phá
Rate this post

(TBTCO) – Để kiểm soát đầu cơ đất đai, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định bổ sung các công cụ tài chính về thuế đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm sử dụng đất nhằm đảm bảo quỹ đất được sử dụng hiệu quả.

Sáng 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến ​​về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Chỉ có 2 trường hợp nộp tiền thuê đất một lần.

Theo báo cáo tóm tắt một số nội dung trọng tâm của dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ cho biết, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 240 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 156 điều; bổ sung 36 điều mới và bãi bỏ 8 điều.

Thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ / TW, thực hiện cơ bản hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; kiểm soát và phân cấp, phân quyền trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức tôn giáo; Dự thảo Luật quy định hai trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Trường hợp thứ nhất là sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; trường hợp thứ hai là sử dụng đất trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Các trường hợp còn lại được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Các thành viên
Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự phiên họp sáng 22/9.

Về chính sách giao đất, cho thuê đất, chủ yếu thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất, dự thảo Luật đã quy định cụ thể các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá. quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án có sử dụng đất (Điều 64); trường hợp đấu thầu dự án sử dụng đất chủ yếu phục vụ lợi ích của Nhà nước và xã hội mà yếu tố giá đất không mang tính quyết định (Điều 65); đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án đòi hỏi giá trị gia tăng lớn, quỹ đất đấu giá gồm đất “sạch”, đất “ô uế” nhưng đạt được sự đồng thuận của ít nhất 80% người sử dụng đất. Để vừa lựa chọn được nhà đầu tư sử dụng đất hiệu quả nhất, vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách, dự thảo Luật đã quy định điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (Điều 66, Điều 67).

Để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận đất đai, dự thảo luật đã bổ sung quy định chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm dành quỹ đất khu công nghiệp đã đầu tư hạ tầng để cho khách hàng thuê đất. doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở phải di dời do ô nhiễm môi trường (Điều 172).

Về việc sử dụng đất của tổ chức tôn giáo, Điều 57 và Điều 181 của dự thảo Luật quy định tổ chức tôn giáo thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường, thánh đường và trụ sở của tổ chức tôn giáo. Giáo viên được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ nhu cầu thực tế về hoạt động tôn giáo và khả năng quỹ đất của địa phương quyết định diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo. Đối với diện tích của tổ chức tôn giáo sử dụng vào mục đích khác thì phải nộp tiền thuê đất hàng năm.

Về tài chính đất đai, thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ / TW, dự thảo Luật bỏ khung giá đất; sửa đổi nguyên tắc giá đất để bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, tính trung thực, khách quan của kết quả định giá đất giữa cơ quan định giá, cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định. Theo đó, quy định về Bảng giá đất được xây dựng hàng năm, được công bố công khai và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm theo cơ chế thị trường và được áp dụng để tính tiền sử dụng đất khi được Chính phủ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, các loại thuế, phí, lệ phí … (Điều 133). Đối với khu vực đã có bảng giá đất cho từng thửa đất theo diện tích và giá đất chuẩn thì việc định giá đất cụ thể được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm định giá (Điều 134 ).

Dự thảo cũng quy định rõ hơn về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các quyền, nghĩa vụ tương ứng để thúc đẩy thu hút đầu tư (tại Điều 131 và Điều 200).

Thế chấp, bán tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm

Để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, phát huy nguồn lực đất đai, dự thảo Luật bổ sung một chương về phát triển quỹ đất (Chương VIII) với cơ chế công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo quỹ đất để Nhà nước chủ động điều tiết thị trường. thông qua cung-cầu; đáp ứng nhu cầu phát triển, đấu giá quyền sử dụng đất để phát huy nguồn lực đất đai.

Tại Điều 126, dự thảo quy định việc kiểm soát đầu cơ đất đai thông qua các công cụ tài chính thuế bổ sung đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm sử dụng đất để đảm bảo duy trì quỹ đất. sử dụng hiệu quả.

Tại Điều 201, bổ sung quy định về quyền của người sử dụng đất thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được thế chấp bán tài sản gắn liền với đất và quyền được thuê đất trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất. quyền cho thuê để thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Trong tờ trình, Chính phủ cũng đã báo cáo Quốc hội cho ý kiến ​​về một số nội dung còn ý kiến ​​khác nhau trong quá trình xây dựng luật.

Trong đó, về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất, đa số đồng tình với dự thảo, cho rằng cần quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu để hạn chế tiếp cận đất đai. không thông qua đấu giá hoặc đấu thầu. Một loại ý kiến ​​khác đề nghị cần xem xét, đánh giá kỹ để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất khi thu hồi đất để xây dựng dự án khu đô thị, nhà ở thương mại. Thay vào đó, nên để chủ đầu tư tự thỏa thuận với người sử dụng đất, hạn chế thực hiện thu hồi đất để tránh khiếu kiện về đất đai.

Tại Điều 204 và Điều 218 của dự thảo Luật đã bổ sung quyền cho thuê đất trả tiền hàng năm, theo hướng cho phép chuyển nhượng, thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê và bổ sung thêm “quyền cho thuê trong hợp đồng thuê. “. đất trả tiền hàng năm ”. Trong quá trình thảo luận, đa số ý kiến ​​tán thành dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến ​​không đồng tình, cho rằng quy định như vậy sẽ không công bằng giữa trường hợp thuê đất trả tiền một lần và thuê đất trả tiền hàng năm. Các nhà đầu tư có thể lợi dụng chính sách này để vay vốn ngân hàng nhưng không có khả năng trả nợ, dẫn đến mất an toàn hệ thống tín dụng; tận dụng để chuyển nhượng mà không cần đầu tư vào đất.

Về cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị, nhà ở thương mại, đa số ý kiến ​​thống nhất như trong dự thảo Luật, không quy định nhà đầu tư được thỏa thuận, chuyển mục đích. sử dụng đất để thực hiện các dự án khu đô thị và nhà ở thương mại. Ngoài ra, loại ý kiến ​​thứ hai đề xuất cho phép nhà đầu tư thỏa thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhằm thể chế hóa Nghị quyết thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị, nhà ở thương mại.

Leave a Reply

Your email address will not be published.