Lấy ý kiến ​​về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội

Khám phá
Rate this post

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu khai mạc.

Đây là dịp để đại biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trao đổi, thảo luận nhằm xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) phù hợp với yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới, góp phần hoàn thiện chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, dự thảo Quy chế kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​ban đầu vào tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, để hoàn thiện. dự thảo Nghị quyết về bảo đảm chất lượng trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​tại Kỳ họp thứ 14 (tháng 8 năm 2022) và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới. , Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Văn phòng Quốc hội tổ chức tọa đàm để đi sâu, thực tiễn, phản biện, đề xuất nhiều quy định mới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. cuộc họp của Quốc hội.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Nội quy kỳ họp của Quốc hội được ban hành từ năm 2015 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Tuy nhiên, sau gần 7 năm thực hiện, Quy định này đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn trong thời kỳ mới. .

Vì vậy, dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) cần bảo đảm thể chế hóa chủ trương của Đảng trong Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Kết luận số 19-KL / TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị.

Dự thảo Nghị quyết phải hướng tới tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu tại kỳ họp Quốc hội bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dự thảo Nghị quyết phải bảo đảm mọi hoạt động của Quốc hội tại Kỳ họp đều có quy định về quy trình, thủ tục cụ thể; bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tránh tình trạng cùng một nội dung nhưng có nhiều văn bản điều chỉnh. Đồng thời, dự thảo phải nội hàm hóa những nội dung cải tiến, đổi mới liên quan đến công tác chuẩn bị và tiến hành cuộc họp, đã được kiểm nghiệm trong thực tế.

Tại buổi tọa đàm, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, thời gian qua, nhiều cải tiến, sáng tạo đã được áp dụng tại kỳ họp và phát huy hiệu quả nhưng chưa được quy định. nhưng. quy định hoặc khác với quy định của Quy chế năm 2015. Vì vậy, Nội quy Đại hội cần được sửa đổi, bổ sung 24 vấn đề mới nhằm sửa đổi, bổ sung Quy chế năm 2015 (cụ thể bổ sung 6 điều, sửa đổi 43 điều và kế thừa 13 điều như quy định hiện hành).

Đánh giá cao việc xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), nhiều đại biểu đã cho ý kiến ​​về các nội dung trọng tâm như: Quy định về chủ trì kỳ họp, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, khách mời, phiên điều trần, chương trình kỳ họp. …

Chú thích ảnh
Ông Trần Vân, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội phát biểu tại buổi tọa đàm.

Ông Trần Vân, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho rằng, cần tính toán lại việc quy định thời lượng, thời lượng để đại biểu phát biểu, giải trình, nhất là các tham luận liên quan đến Quốc hội. báo cáo thẩm tra, chương trình và dự án, giải trình và thảo luận tại nhóm. Nếu tất cả các đại biểu đều phát biểu thì sẽ mất một thời gian rất dài. Vì vậy, cần khuyến khích đại biểu tóm tắt ý kiến ​​của mình trong 10-15 phút.

Cùng quan điểm, ông Trần Văn Sáu, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, cho rằng cần quy định thời hạn tối thiểu để gửi văn bản đến Ban soạn thảo, thẩm tra hoặc thẩm tra. trong đó, ưu tiên thời lượng phát biểu chuyên đề, nhất là về các vấn đề kinh tế – xã hội; Đồng thời phải lấy ý kiến, ghi lại các ý kiến ​​lần cuối trước khi biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết …

Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Sáu, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại phiên thảo luận.

Ngoài ra, các đại biểu đã cho ý kiến ​​cụ thể về quy định chi tiết trình tự, thủ tục tiến hành các kỳ họp tại kỳ họp Quốc hội; biên bản cuộc họp, phiên họp; tập hợp, tổng hợp, giải trình ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội; chủ tọa và thư ký cuộc họp. Các đại biểu cũng đề nghị quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện quyền quyết định của Quốc hội về nhân sự, tổ chức bộ máy, thành lập, bãi bỏ các cơ quan trong bộ máy nhà nước; quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện quyền quyết định của Quốc hội đối với những vấn đề quan trọng khác tại kỳ họp Quốc hội …

Leave a Reply

Your email address will not be published.